Logotyp på utskrifter

Mellan Rum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonGustav Höjer
E-postgustav.hojer@grkom.se
Telefonnummer031-335 50 52
Beviljat ESF-stöd550 000 kr
Total projektbudget743 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och arbetsförmedlingarna i GR-kommunerna för att underlätta ungdomar i utanförskap till ett inträde på arbetsmarknaden. Genom en samlad resursanvändning ökar förutsättningarna att utveckla ny målorienterad insats.

Projektet syftar till att ge ungdomar ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden genom individanpassade insatser kombinerat med grupporienterad verksamhet. Projektet riktar sig till personer som har svårt att konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden och behöver stöd och coachning för att finna en egen försörjning.

Bakgrund

Problembeskrivning
Under de senaste åren har ett flertal utredningar och undersökningar visat på en ökad ohälsa i ungdomsgruppen. Situationen som beskrivs i ungdomsstyrelsens rapport från hösten 2007 visar på en komplex bild. Majoriteten av ungdomarna uppger att de mår bra samtidigt som 40 % uppger att de lider av huvudvärk och sömnsvårigheter flera gånger i veckan. Sjukskrivningar av unga personer har ökat och framförallt hos tjejer.
Trots en god arbetsmarknad har olika grupper av ungdomar inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden, det finns en grupp ungdomar som inte fullgjort gymnasiet, som saknar jobbrelaterade nätverk, som har svårigheter att ta kontakt och röra sig i nya miljöer. Många av dem har dålig självkänsla och lågt självförtroende. De har lågt ställda förväntningar, och saknar många gånger drömmar och idéer om sin framtid. Dessa ungdomar återfinns i olika verksamheter inom kommunerna och Arbetsförmedlingen. De har inte alltid möjlighet att tillgodogöra sig de insatser som erbjuds utan har behov av en mer sammansatt och individanpassad aktivitet. I flera fall kan det vara svårt för den enskilda kommunen att bistå med den kompetens och de resurser som krävs. Här finns ett viktigt område för att utveckla samarbete över kommungränserna.

Utifrån den beskrivna målbilden finns brister i dagens system och arbetsmetoder vad gäller möjligheten att fånga upp denna grupps behov samt att synliggöra gruppens resurser och möjligheter på arbetsmarknaden. Många av dessa ungdomar är aktuella vid flera myndigheter vilket gör att ansvarsfördelningen kan bli oklar.
I nuvarande arbete mellan kommunerna och arbetsförmedlingen finns olika beskrivningar av målgruppen, olika förväntningar av respektive myndighetes arbete samt olika tolkningar av vilka åtgärder som är verkningsfulla. I flera kommuner sker ett kontinuerligt samarbete mellan lokal arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling. Vi bedömer att det också kan behövas en regional ansats.

Nya Möjligheter
Genom ett gemensamt projekt mellan kommunernas arbetsmarknadenheter och arbetsförmedlingen ska samsynen och den gemensamma förståelsen öka.
I ett gemensamt projekt ökar möjligheten att använda och samutnyttja kompetens och resurser så att de bättre kan motsvara de specifika behov som finns.
I förstudien avses att fokusera på ungdomarnas resurser och tillgångar så att dessa kan synliggöras för potentiella arbetsgivare.
Avsikten är också att i förstudien finna vägar för att påverka arbetsgivares attityder och värderingar.
En annan avsikt med förprojekteringen är att involvera andra centrala aktörer för att utveckla nya metoder.
Projektet ska bidra till att uppfylla den europeiska sysselsättningsstrategin, som innebär "att särskilt stödja åtgärder för att förebygga och bekämpa arbetslöshet, utveckla de mänskliga resurserna och främja social integrering på arbetsmarknaden".

Syfte

Att gemensamt genomföra en analys av behov och möjligheter för att:
- bättre möta de varierade och komplexa behov av stöd som finns i ungdomsgenerationen
- bättre fånga och bygga vidare på de resurser som finns hos ungdomar.

Målsättning

Analys av målgruppens behov och möjligheter tillsammans med andra centrala aktörer och att där hitta ett gemensamt förhållningssätt.

Att hitta ett gemensamt synsätt som bildar grund för en gemensam eller flera projektansökningar.

Att gemensamt hitta de kritiska punkterna och framgångsfaktorerna.

Målet med genomförandeansökan är att erfarenheter och kunskap som byggs upp inom projektet används inom ordinarie verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Planerade aktiviteter inom ramen för förprojekteringen görs tillgängliga för personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Problembilden delar Sverige med flera andra europeiska länder. I ett ev genomförandeprojekt kan det bli intressant att skapa förutsättningar för att personalgrupper från olika länder kan besöka varandra för att informationsutbyte.

Medfinansiärer

 • Barn och Ungdom
 • GR Kompetens
 • Internationella Gruppen
 • kommunhus
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunstyrelsens Förvaltning
 • Näringslivsenheten
 • Partille kommun Barn och ungdomsförvaltn.
 • Tjörns kommun/Kultur och fritidsförvaltningen
 • Vuxenutbildn. Kungälvs kommun
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Öckerö kommun/Kultur och Fritidsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Mölndal

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö