Logotyp på utskrifter

Lönsamma affärer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTeknik- och kompetenscentrum
KontaktpersonAnders Stegmark
E-postanders@kompetenscentrum.se
Telefonnummer035-171893
Beviljat ESF-stöd1 523 556 kr
Total projektbudget1 523 556 kr
Projektperiod2009-03-20 till 2009-08-14
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Analysen ska ge en kompetensutvecklingsplan för individ och företag. Genom komp.utveckling öka konkurrenskraften hos företag, skapa attraktiv arbetskraft och ge hållbar utveckling för regionens företagande.
Skapa förutsättningar för arbete för funktionshindrade och ökad integrerad arbetskraft.

Bakgrund

Näringslivet går mot större internationalisering och därmed ökar också konkurrensen. Små och medelstora företag står för en stor del av tillverkningsindustrin och också antalet anställda. Många små företag är också underleverantörer till större företag och i många fall är det stora företaget den störste kunden. Idag måste våra företag bli mer mångfasetterade och inte beroende av endast en stor kund. Därför måste kompetens och ökad kunskap sättas i fokus för att kunna möta framtidens nya och gamla kunder och deras krav och behov.
Många anställda har kortare utbildningar och har sedan lärt av erfarenhet. Idag går utvecklingen snabbt och stora omställningar och förändringsarbeten kommer att ske. Företag och deras anställda måste rusta sig inför detta med hjälp av erfarenhet och komptensutveckling.

Med vetskap och insikt om detta vill Teknik- och Komptenscentrum i Halmstad genomföra en förprojektering för att se vilken kompetens som deltagande företag behöver inför framtida affärs - och organisationsutveckling.

Anders Stegmark VD för Teknik och Kompetenscentrum, har i samverkan med näringslivsenheterna i kommunerna
Halmstad, Torbjörn Frölich
Laholm, Fredrik Svärdh
Falkenberg, Jan Stålnacke
Varberg, Lars-Gunnar Berndtsson
Hylte, Lars-Göran Söderholm
Kungsbacka, Nicklas Simonsson
samt Region Halland, Johan Harming
Företagarna i Halland, Marie Axtelius
Företagarna i Halmstad, Sture Wahlsten
Kompetensutveckling i Varberg AB, Inga-Lill Sjö Bengtsson,
gemensamt gått ut till företag med inbjudan till analysarbete för att stärka företagens och därmet regionens privata näringsliv.
Samverkansparterna ses som referensgrupp i projektet.

Då deltagarna kommer att träffas vid flera tillfällen ser TEK möjlighet till att positiva processer och synnergieffekter kan uppstå. Möten som kan ge möjlighet till nya affärer och arbetstillfällen.

Syfte

Genom analysarbetet ska en plan för kompetensutvckling gällande personal och handlingsplan för företag tas fram.
Arbetet sker genom SWOT-arbete, enkät och företagsanalys.

Syftet är också att genom analysarbetet skapa förutsättningar för:
- konkurrenskraftiga företag
- attraktiv arbetskraft inför framtiden
- insikt om framtida behov av förändrings/förbättringsarbeten
- flexibla lösningar på arbetsmarknaden inom regionen
- skapa tillväxt utifrån vår regions företagsstruktur
- nya marknader
- sysselsättning för funktionshindrade på arbetsmarknaden
- integrerad arbetskraft

Målsättning

Målet är att:
- fastställa kompetensutvecklingsplan för deltagande företag och dess
anställda.
- att efter genomförd analys genomföra beslutade utbildningar så snart
som möjligt.
- genom analysarbetet skapa förutsättningar för hållbar utveckling
genom attraktiva företag och arbetskraft.
- genom kompetensutveckling stärka det framtida företagandet i
regionen
- flexibla lösningar på arbetsmarknaden inom regionen
- skapa tillväxt utifrån vår regions företagsstruktur
- nya marknader
- sysselsättning för funktionshindrade på arbetsmarknaden
- integrerad arbetskraft

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara fysiskt tillgängligt och lokaler ska vara anpassade efter de behov som finns vid t.ex. mötesaktiviteter.
Kommunikation tillika information ska vara tillgänglig via dator. Enkät finns också tillgänglig på dator och svar kan mailas.

Vid genomförandet av utbildningar svarar respektive företag för tillgänglighet för sin personal.

Deltagande aktörer

 • Accesia AB
 • Badlagret
 • Bolest i Varberg
 • Brand&Industriskydd Ab
 • Byggbröderna i Falkenberg AB
 • Emwitech AB
 • FIRST HOTEL GARDEN
 • Frigadon AB
 • Gordion AB
 • Grand Hotel
 • Handelshuset Rowico AB
 • Heurlins Lack Ind. AB
 • Hälsoboden, kost hälsospeciali
 • Industriunderhåll AB
 • Metall & Lego
 • Morupsfönster
 • Motor Halland
 • Nylanders rostfria
 • Phoniro AB
 • Segerströms i Falkenberg AB
 • She AB
 • Svan AB
 • Svensk blästring & Maskinteknik
 • Taiga AB
 • Tylöprint AB
 • Tylösand Display AB
 • Unnaryds Snickeri AB
 • Widal Industri AB

Kommun

 • Falkenberg
 • Halmstad
 • Hylte
 • Kungsbacka
 • Laholm
 • Varberg