Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Leva

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet, Göteborg
KontaktpersonKarin Zetterman
E-postkarin.zetterman@folkuniversitetet.se
Telefonnummer031-106557
Beviljat ESF-stöd179 590 kr
Total projektbudget240 850 kr
Projektperiod2008-08-18 till 2009-02-18
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Leva har för avsikt att, genom metodutveckling, utbildning och samverkan för målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionshinder, överbrygga hinder hos individen för att nå både samhällsliv och arbetsmarknad. På sikt avser projektet bidra till ökat arbetskraftsutbud.

Bakgrund

Målgruppen unga med neuropsykiatriska funktionshinder står idag många gånger långt ifrån arbetsmarknaden. Problematiken handlar i stor utsträckning om de hinder som finns i individens vardag för att man skall kunna leva, fungera och vara en del av samhällslivet. I förprojekteringen vill vi inventera vilka möjligheter och lösningar målgruppen skulle kunna tillämpa för att överbrygga de hinder individen har i vardagen. Vi avser också att undersöka hur samverkan kan ske mellan samhällets olika aktörer för att göra individens personliga utvecklingsprocess och övergångarna mellan vardagsliv - studier - praktik och arbete mer naturlig och självklar. Vi vill också undersöka hur en utbildning för att förbereda målgruppen inför ett arbetsliv skulle kunna utformas.

Syfte

I Mölndals kommun har man arbetat fram en väl utvecklad coachprocess i den dagliga verksamheten, vilken vänder sig till personer med normalbegåvning eller lätt utvecklingsstörning som har neuropsykiatriska funktionshinder, enl LSS. I förprojekteringen vill vi undersöka hur processen kan utvecklas ytterligare genom det webbaserade metodstöd Folkuniversitetet utvecklat och använt sig av i ett flertal projekt och utbildningar. Genom att utveckla coachprocess och metodstöd syftar ett kommande genomförandeprojekt till att ett stort antal personer i målgruppen kan gå vidare, eventuellt via studier, till praktik och arbete. Vi avser också studera huruvida en anpassad kurs för målgruppen, inriktad på att förhålla sig till och/eller eliminera de hinder som finns i respektive individs vardagsliv, skulle bidra till ökat arbetskraftsutbud. Ökad samverkan mellan samhällets aktörer kring målgruppen - där både individens behov och resurser, men också krav på integritet, står i fokus - bidrar också på sikt till ökat arbetskraftsutbud.

Målsättning

Målet är att utveckla en fungerande metod där individens behov, möjligheter och resurser sätts i centrum med respekt för individens integritet. Genom ett väl anpassat stöd kan individen komma vidare i en fungerande vardag, som i sin tur leder till större möjlighet för den enskilde att bli en aktiv samhällsmedborgare vad gäller såväl arbete som fritid. Målet är att en plattform skall finnas hos individen för såväl utbildning inför arbetslivet, som för praktik och arbetsliv.
Det långsiktiga målet för ett genomförandeprojekt är att få fler personer med neuropsykatriska funktionshinder att nå arbetsmarknaden och att därmed få till stånd ett ökat arbetskraftsutbud.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet är grundläggande i Folkuniversitetets verksamhet. Tillgängligheten ur samtliga de av ESF beskrivna perspektiven beaktas och finns med i Folkuniversitetets övergripande mål, planering och verksamhetsidé. Projektet i sin helhet - såväl förprojektering som ev genomförandeprojekt - verkar för ökad tillgänglighet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder i ett bredare samhällsperspektiv.

Medfinansiärer

  • Vård- och omsorgsförvaltningen

Samarbetspartners

  • Wendelsbergs folkhögskola

Kommun

  • Göteborg
  • Härryda
  • Lerum
  • Mölndal
  • Partille