Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lastbilscentral i förändring

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLBC Bohusfrakt AB
KontaktpersonEwa Alfredsson
E-postewa.alfredsson@telia.com
Telefonnummer0524-24019
Beviljat ESF-stöd315 400 kr
Total projektbudget315 400 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen syftar till

att finna nya vägar för generationsväxling, se i vilken utsträckning entreprenörskap genomsyrar de olika företagens verksamhet, kartlägga behovet av kompetensutveckling och miljökraven för branschen.

Bakgrund

LBC Bohusfrakt är ett AB med 41 delägare med en aktiepost per fordon och med en omsättning på 85 miljoner. LBC har tidigare varit en ekonomisk förening som har legat till grund för det nuvarande AB.

Hemmamarknaden är Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstads kommuner.

Huvudkontoret ligger i Dingle och man har också ett filialkontor i Strömstad. Företaget har 6 anställda inkl VD. Ägargrupperingen är 41 st externa åkare som var för sig är näringsidkare. Sammansättningen av dessa åkare är för homogen vad gäller kön, ålder och etnicitet.

Inom anställda och åkare finns idag lågutbildad arbetskraft som är förändringsobenägen. Branschen har ett stort behov av att diskutera värdegrunder, förändra attityder och hitta nya strukturer i arbetssättet.

Många av åkarna har gammal utrustning som inte fyller kraven på miljövänliga transporter. För att möte kundernas ökade krav på miljövänliga transporter behöver de anställda och åkarna känna till vilken teknik som uppfyller kraven och också få kännedom om marknadens miljökrav.

Ett flertal av föreningens aktiva medlemmar står inför en generationsväxling inom en 10 års period. Företagen, åkarna har en bra bilpark och läggs verksamheten ner är oftast både lokaler och bilparken mer eller mindre värdelösa. För att inte tala om kunskapsmassan. Ibland finns ingen naturlig efterträdare och om sådan finns, finns inte det rätta intresset. Därför måste vi hitta nya grepp att lösa successionsordningen. I denna typ av företag krävs att det testas nya vägar för fortsatt drift och verksamhet. Detta är i många fall viktigt även i ett landbygdsperspektiv.

Vi vill testa nya vägar genom att sammanföra ungdom som står utanför arbetsmarknaden eller har annan etnicitet och även med ett fokus på könstillhörigheten. I förstudien vill vi undersöka intresset för nya lösningar.

Syfte

Att finna nya vägar för generationsväxling samt öka basen för rekrytering till yrket.

Att se i vilken utsträckning entreprenörskap genomsyrar de olika företagens verksamhet och kartlägga behovet av kompetensutveckling.

Att kartlägga miljökraven för branschen och hitta formerna för att öka kompetensen hos företagen i projektet för att möte framtida behov hos kunderna.

Målsättning

Att hitta ex antal företag som är intresserade av att hitta efterträdare för sin verksamhet.

Att undersöka möjligheterna att genom mentorskap hitta nya former för övertagande av befintliga verksamheter.

Att identifiera eventuella hinder för en breddad rekrytering till yrket.

Att bland personal, ägarföretag och dess anställda identifiera kompetensbehovet inom entreprenörskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns idag inga personer med funktionshinder inom företaget. Förstudien skall visa på möjligheten för funktionshindrade att arbeta inom branchen.

Kommun

  • Lysekil
  • Munkedal
  • Sotenäs
  • Strömstad
  • Tanum