Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

"Kunskap gör skillnad"

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTranemo Gymnasieskola/Lärcentrum
KontaktpersonMaria Björkman
E-postmaria.bjorkman@tranemo.se
Telefonnummer0325-57 65 23
Beviljat ESF-stöd202 332 kr
Total projektbudget202 332 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-19
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojektet "Kunskap gör skillnad" är ett projekt där Tranemo Gymnasieskola i samarbete med omsorgsförvaltningen skall kartlägga kompetensutvecklingsbehovet inom omsorgen. Nästa steg är att skapa en form för ett genomförande projekt där personal inom vård och omsorg får möjlighet till kompetensutbildning.

Bakgrund

Sverige har redan idag Europas äldsta befolkning och svenskarna blir allt äldre. Vi står inför en utmaning där allt fler behöver vård- och omsorg. Många äldre har ett sammansatt vårdbehov vilket kräver vård- och omsorgspersonal med hög kompetens. (Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn)

Tranemo kommun har en demografisk utveckling med kontinuerligt vikande befolkningsunderlag sedan mitten av 90-talet. För att vara en attraktiv kommun för människor att bo och arbeta i behövs möjligheter till tillsvidareanställning, möjlighet att arbeta heltid samt utvecklas i arbetet. SCB beräknar att befolkningen i Tranemo minskar under kommande år för att år 2010 uppgå till 11 686 invånare vilket är en minskning från år 2004 med 206 personer. Invånarantalet beräknas fortsätta minska fram till år 2020 till ca 11 500. ( se bilaga 1 ) Födelseantalet tros minska över tid och livslängden är högre än i riket. Inflyttningen är cirka 460 personer årligen. Utflyttningen antas följa det mönster den gjort de senaste åren vilket innebär att befolkningen kommer att minska över tid. För år 2010 beräknas antalet pensionärer, 65 år och äldre, till 2 536 personer vilket motsvarar 21,7 % av invpnarantalet att jämföra med rikets 18,6 %.

Vi har alltså en allt äldre andel människor vars behov skall tillgodoses, av personal inom omsorgsförvaltningen där 1/3 delar saknar relevant utbildning. Tranemo kommun har generellt en lägre utbildningsnivå än riket. För att locka människor att bo kvar vill vi gärna erbjuda anställda utbildning/kompetensutveckling inom kommunen.

Ledningen för Omsorgsförvaltningen i Tranemo kommun bedömer att koplexiteten och svårigheten har ökat inom vård- och omsorgsarbetet över tiden och kräver idag gedigen kunskap.
* Brukarna har ofta svår och komplex problematik
* Kommunens ansvar för personer med behov av vård- och omsorg har ökat

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. § 3 skall;
"Insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet.
För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras".

Länsstyrelsen har under våren 2007 granskat äldreomsorgen i Tranemo och påpekat ett ökat behov av utbildning för personalen. I Tranemo uppskattar omsorgsförvaltningen att cirka en tredjedel av personalen inom vårs- och omsorg saknar baskompetens för uppdraget de ska utföra. Från statsmakten kommer också signaler att bara utbildad personal ska få arbeta inom omvårdnadsyrket framöver.

Därför finner vi det nödvändigt att få fler personal med relevant utbildning, det skulle stärka vår verksamhet och stärka kommunen som arbetsgivare. Därför finner vi ett behov att göra en förprojektering hos omsorgspersonal för att analysera deras kunskapsbehov.

kommunen ser ett behov av personal med spetskompetens inom bland annat psykiatri, demens, missbruk, funktionshinder, dokumentation/IT. Detta är också något som personalen har efterfrågat i stor utsträckning. Omsorgsförvaltningen vill därför genomföra en utförlig nulägesbeskrivning och inventera personalens behov av baskompetens.

Genom enkätundersökning kartläggs varje anställds kompetens. Undersökningen utgör ett underlag för att i ett +

Syfte

Huvudsyftet med förprojekteringen är att skapa en form för att genomföra ett projekt dom leder till en kompetenshöjning hos vår- och omsorgspersonalen. Detta gör vi genom att:

- karlägga kunskapsnivån och kompetensen hos anställda inom vård- och omsorg
- undersöka hur man kostnadseffektivt kan höja kompetensen
- undersöka hur kompetensutvecklingen kan integreras i arbetet under genomförandefasen
- hitta former för samverkan kring kompetensutveckling även i framtiden

Målsättning

Målsättning
- att få en bra bild av personalens behov av bas/spetskompetens
- att hitta en bra form för ett genomförandeprojekt där personalen inom vård- och omsorg kometensutvecklas på ett sätt som påtagligt påverkar deras möjligheter i flera avseenden på ett positivt sätt
- hitta goda former för fördjupad samverkan inför ett genomförandeprojekt men även inför framtiden
- undersöka möjligheterna att samarbeta med andra kommuner med liknande behov
Mätbara mål:
Samtliga 335 anställda inom vård och omsorg deltar i enkätundersökningen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I enkäten kommer det att finnas möjlighet att ange om man har behov av särskild resurs för att kunna genomföra kompetensutvecklingen. Vid genomförande av kompetensutveckling ska det därigenom finnas samma möjligheter för alla att delta. Personalen har också möjlighet att få extra stöd vid ifyllande av enkäten om man så önskar.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö