Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kooperativ kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonJerker Halling
E-postjerker.halling@coompanion.coop
Telefonnummer031-7440166
Beviljat ESF-stöd134 260 kr
Total projektbudget134 260 kr
Projektperiod2008-06-20 till 2008-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga behovet av stärkta kunskaper hos anställda i ideella/ekonomiska föreningar, kooperativ. Dessa företag är traditionellt inte starka i företagande för tillväxt men vi vill med detta projekt peka på möjligheterna för dessa, ofta små, företag att vidga sin marknad. Metoden vi använder för kartläggningen bygger på att vi träffar deltagarna vid minst två tilfällen. Vid det första tillfället träffar projektledare anställda vid varje deltagande företag. Vid det andra tillfället träffar alla deltagarna varandra från samtliga företag och ser vilka gemensamma behov av kompetensutveckling som finns. På så sätt skapas också lärande miljörer för vidare samverkan kring t ex utbildning. I förstudien ingår en inventering, omvärldsanalsy, inspirationsföreläsning kring entreprenörskapstänkande och resultatet blir en handlingsplan för företaget och en kompetensplan för varje anställd.

Bakgrund

Denna förprojektering vänder sig till kooperatörer och anställda inom socialföretag. Social företag har ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden.
I sociala företagen fokuseras entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. Det betyder att sociala mål såsom att skapa arbete för individer som har hamnat utanför arbetslivet har första prioritering. Självklart vinsten är också viktigt för att skapa hållbara lönearbete för gruppen. Vinsten delas inte ut till medlemmar utan investeras i egna företag eller liknande företag för att skapa utveckling och långsiktighet. Ungefär en miljon människor i arbetsför ålder står idag utanför den svenska arbetsmarknaden och lever på passiva bidrag. Många kan och vill arbeta men vägen in på arbetsmarknaden är stängd. För många oavsett hur konkunkturerna utvecklas och hur behovet av arbetskraft ser ut. Orsakerna till utanförskapet varierar. Ett funktionshinder som innebär att arbetsplatsen och uppgifterna måste anpassas kan vara ett praktiskt hinder. Men ofta handlar det om okunskap och rädsla för vad det innebär att anställa och arbeta tillsammans med människor med till exempel psykiska funktionshinder eller bristande kunskaper i svenska språket. För andra har en lång sjukskrivning eller oturen att bli arbetslös i fel yrke eller på fel ort skurit av kontakten med arbetsmarknaden. De sociala företagen organiseras oftast som ekonomiska eller ideella föreningar, men även aktiebolag och stiftelser förekommer. De verkar både på den privata och den offentliga marknaden genom att sälja produkter och/eller tjänster till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Så långt är det ingen som skiljer dem från vanliga företag. De har en affärsidé, de marknadsför och tjänar pengar på sin produktion av varor och tjänster, betalar skatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda. Däremot har sociala företag svårare att få krediter, man kämpar mot gamla attityder, personalen har bristande yrkeserfarenheter och brist på aktuell yrkeskunskap. Ofta saknar organisationerna resurser för att personalen skall kunna vidareutbilda sig.

Vi vill med denna förprojektering stödja sociala företagen och utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande för sina affärsverksamheter samt utveckla nätverk med varandra för att utveckla nya affärskoncepter. Efter förstudien kommer vi ansöka medel för genomförandefasen. Genomförandefasen kommer fokusera utvecklingen av företagens inkomster så att nya anställda kan välkomnas till de sociala företagen som deltar i projektet.

Syfte

Avsikten med projektet, är att stärka de anställda (och styrelsen och medlemmar) i de sociala företagen till att tänka och agera mer entreprenöriellt. För att kunna stärka, utveckla och expandera sin verksamhet måste företagen utvecklas i sin förmåga att anpassa sin verkamhetsidé efter omvärldens förändring. I entreprenörstänkandet måste också ingå att hitta optimala sätt att organisera sin verksamhet liksom att finna det rätta balansen mellan effektivitet och demokrati/deltagande i företagandet.
Förprojektering syftar till:
-Kartlägga inom vilka områden kompetensutvecklingen behövs
-Ta tillvara kunskaper inom projektet om vilka möjligheter och hinder finns för entreprenörer inför utvecklingen för att använda kunskapen i vår ordinarie verksamhet samt sprida till andra organisationer.
-Utveckla nätverk mellan sociala företagare som kan utveckla gemensamma resursanvändning, utveckling av nya affärsidéer.

Målsättning

-anställda från olika organisationer och företag deltar i projektet.
-2 informatinsmöte anordnas om kompetensförsörjning med stöd av socialfonden. Anställda inom sociala företagen träffas för att lära om varandras verksamheter.
- Alla organisationer och företag gör kompetensutvecklingsplaner för personalen.
- 1 informationsmöte anordnas för att informera andra företag om möjligheterna kompetensförsörjning inom Europeiska socialfonden och får ta del av erfarenheterna.
-Förbereda en ny ansökan med deltagaroganisationerna för genomförande inom kompetensförsörjning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet ska beaktas i projektet genom tydlig och lättläst information, erhålla möten på platser med god tillgänglighet och även anpassad information via mail och telefon.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

 • Grimbo Bilvård
 • Grogrunden i Bergsjön ekonomisk förening
 • Vägen ut!

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö