Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling i antidiskrimineringsfrågor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgs Folkhögskola
KontaktpersonKarin Björelid
E-postkarin.bjorelid@folkbildning.net
Telefonnummer031-7803500
Beviljat ESF-stöd195 160 kr
Total projektbudget195 160 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-07-05
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekt: Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor, hos personalen på Göteborgs folkhögskola och hos externa aktörer i regionen.

Bakgrund

Göteborgs folkhögskolas verksamhet syftar till att bidra till en samhällsförändring utifrån ett rättvise- och mångfaldsperspektiv. För att kunna uppnå folkhögskolans mål, när det gäller exempelvis att minska segregationen, utanförskap och att stärka demokratin, krävs ett medvetet arbete mot diskriminering både när det gäller folkhögskolan som arbetsplats och skola. Göteborgs folkhögskola har en mångfalds- och likabehandlingsplan som syftar till att främja de anställdas och deltagarnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Göteborgs folkhögskola har också en handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Västra Götalandsregionen, som är skolans huvudman, är Sveriges tredje största arbetsgivare. Regionen, som offentlig arbetsgivare, ska vara en förebild när det gäller att ta vara på och värdesätta samhällets mångfald samt arbeta för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund. Mångfaldsarbete handlar om att värdesätta olikheterna, att tillvarata och värdera både yttre och inre olikheter, att se språkliga och kulturella kompetenser som en tillgång för organisationen, att visa det i handling, i rekrytering och i ledning. För att detta ska bli verklighet krävs att varje ledare och medarbetare är beredd att öka sina kunskaper, ifrågasätta sina attityder, sina värderingar och reflektera över sitt eget beteende.

För att kunna utveckla kompetensen kring diskrimineringsfrågor, dels hos den egna personalen och dels hos externa aktörer, krävs en gedigen förundersökning kring hur detta skall genomföras. I om med att den nya diskrimineringslagen införs i januari 2009 samt den ökade diskrimineringen i samhället, ser vi det som mycket angeläget att öka kompetensen kring dessa frågor.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är dels att undersöka förutsättningarna för, och dels att genomföra, strategiskt påverkansarbete genom tre olika innovativa insatser:

1. Undersöka den egna verksamhetens kompetens på området samt åtgärdsbehov. Utarbeta en metod för certifiering i antidiskrimineringsmetodik för personal inom Göteborgs folkhögskola och andra folkhögskolor i regionen.

2. Antidiskriminerings-coacher: Ta fram en utbildning i antidiskrimineringsfrågor för nyckelpersoner på arbetsmarknaden som är t ex mångfaldsansvariga eller fackliga ombud.

3. Undersöka möjligheten för att genomföra en specialkurs i antidiskrimineringsfrågor för redan utbildade fritidsledare. Ev. som en del av den redan befintliga Påbyggnadskursen för fritidsledare eller som en kortkurs. Även på grundutbildningen till fritidsledare skulle detta kunna bli ett särskilt inslag.

Målsättning

Mätbara mål inom respektive insats:
1. En kartläggning av kompetens- och åtgärdsbehov för personalen på Göteborgs folkhögskola. Utarbetande av en certifieringskurs i antidiskrimineringsmetodik.

2. Utarbetande av en kursplan för en utbildning till antidiskriminerings-coacher.

3. Kartläggning av kompetensbehov för sysselsatta fritidsledare. Kursplan dels för utbildning av verksamma fritidsledare och dels för studerande på grundutbildningen på Fritidsledarutbildningen.

Slutrapport som sammanställer resultatet av förstudien där de ovan nämnda kursplanerna och kartläggningen kommer att ingå.

Mål och förväntade effekter för kursdeltagarna efter genomförandefasen:
- ökad kunskap om diskrimineringslagstiftningen i Sverige och Europeiska Socialfondens diskrimineringsgrunder.
- inhämta metoder och verktyg för att kunna förhindra och hantera diskriminering på arbetsplatser samt främja likabehandling.
- få kontakter och nätverk som arbetar med antidiskriminerigsfrågor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler: en inventering av skolans fysiska tillgänglighet pågår och omfattar samtliga skolans lokaler. Skolans rektor är ansvarig.

Tillgänglighet i verksamheten: Genom att utveckla kompetensen inom diskrimineringsfrågorna kommer förståelsen, medvetenheten och kunskapen att öka så att personer med funktionsnedsättningar inte känner sig diskriminerade.

Kommunikativ tillgänglighet: kommer att tillgodoses vid behov under förstudien.

Informativ tillgänglighet: utbildningsmaterialet kommer att utformas så att så många som möjligt kan tillgodogöra sig det.

Deltagande aktörer

 • Göteborgs Folkhögskola

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö