Logotyp på utskrifter

Kompetenskraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStädCentralen Träffpunkten AB
KontaktpersonBengt Gunnarsson
E-postbengt.gunnarzzon@telia.com
Telefonnummer031-128960
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-08-01
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering "Kompetenskraft" skall underlätta för den som står utanför arbetsmarknaden i sitt möte med arbetsmarknaden, med särskild inriktning mot städ- och servicebranschen.

Branschen har låg status och låg utbildningsnivå. Vilken annan hantverksbransch saknar gymnasial utbildning?

Ett framtida ESF-projekt kan bygga på ett upplägg där vi arbetar med attitydfrågor från arbetssökande och många intressenter runt omkring.
Intressenterna kan vara arbetsgivare, skolan, Arbetsförmedlingen, politiker, Handisam/Samhall, upphandlingsenheter, fackföreningar,invandrarföreningar, arbetsgivarorganisationer, nyföretagarcentrum, universitet etc.

Förhoppningsvis skall projektet göra, att attityden till städ- och servicebranschen blir mer positiv.
Att fler människor, vissa som kanske inte tänkt sig, söker sig till städbranschen och vissa kanske startar eget företag.

Bakgrund

Tanken med förstudien har sin uppkomst utifrån städgrossisten StädCentralens dagliga verksamhet.
Kontakten med städ- och servicebranschen ger upphov till tankar till en probemanalys, som berör männsikor som inte är i branschen, människor som kanske är på väg till branschen, människor som är i branschen, människor som både är och inte är i branschen och människor som har varit i branschen, samt kunder till branschen.
Grundproblemet är ATTITYDEN till branschen som känneteckas av låg status, låg utbildningsnivå, kvinnodominerad och mycket mångkulturell.

Branschen är mycket personalintensiv, vilket leder till många anställningar. Tyvärr blir många anställningar korta och otrygga, då den anställdes och företagets förväntningar inte alltid stämmer överens.

Som enda hantverksbransch saknar städ- och servicebranshen en yrkesutbildning på gymnasienivå. Jämför med t ex måleri-branschen, som har ett treårig gymnasieutbildning. Detta medför ett flertal problem.
Branschen är mycket bred, allt från hemstädning till sanering. Det finns väldigt många småföretagare, ett förhållandevis mindre antal mellanstora företag och några stycken väldigt stora företag.

Vi hoppas få fram resultat från förprojekteringen, om hur personer som står utanför arbetsmarknaden, kan komma städ- och servicebranschen närmare och på ett bättre sätt kan förbereda sig inför mötet den.


Målsättning

Det övergripande målet är, att alla människor skall ha respekt för alla människor och alla arbeten. Inte som idag, då många kan tänka sig att arbeta med vad som helst, förutom städning.
Projektmålet är att genom förstudien att hitta rätt väg, för att ändra negativa attityder och att höja statusen för branschen.

Förväntningarna ligger på att männsikor engagerar sig. Först och främst alla inom städ- och servicebranshen, kunder till den, makthavare och allmänhet.

Idén att på något sätt ändra branschens status, vilket vi har sett för andra branscher, t ex kockyrket. Branschen är i stort sett en vit fläck, som har enorm utvecklingspotential.

Målformuleringen har sitt yttersta syfte att få människor som befinner sig utanför arbetsmarkanden, att skaffa sig kunskaper om städ- och servicebranschens möjligheter och att närma sig den.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien kommer att analysera kunskapen om tillgänglighet för människor utanför arbetsmarknaden.

Förstudien kommer att analyserna hur tillgänglighetspersektivet skulle kunna tas in i ordinarie verksamhet.

Förstudien kommer att analyserna intresset och incitamentet för branschen, att än mer anställa personer med funktionsnedsättning.

Vi hoppas finna en lämplig person med funktionsnedsättning som kommer att delta i arbetet med förstudien.

Att ta fram lämpliga arbetsredskap ur ett tillgänglighetsperspektiv, när det gäller förstudien.

Transnationellt samarbete

Vår huvudlinje bygger på kontakter i Finland, som av många betraktas som ett föregångsland inom lokalvård. Även de baltiska staterna, samt Tyskland kan vara av intresse.

Jämförande studier mellan länder kan ge intressant kunskap om utveckling. Kanske kan vi tillfälligt byta arbetsplatser?

Intressant kunskap kan vara hur andra länder arbetat med jämställdhet, tillgänglighet, etnicitet, miljö och hur man lyckats locka arbetslösa till städ- och servicebranschen.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Falkenberg
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Marks
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Uddevalla
 • Varberg