Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensförsörjning för Fritidsbåtsektorn

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenskt Marintekniskt Forum
KontaktpersonPatric Westdahl
E-postpatric.westdahl@smtf.se
Telefonnummer0522-19932
Beviljat ESF-stöd399 243 kr
Total projektbudget399 243 kr
Projektperiod2009-04-14 till 2009-10-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojektet omfattar fritidsbåtssektorn och skall kartlägga behovet av omställning och utbildning vid genomförande av en effektivisering av produktionsprocess enligt leankonceptet. Ett 50-tal företag kommer att delta. Detta skall resultera i ett utbildningskoncept som erbjuds branschens företag.

Bakgrund

Fritidsbåtssektorn är under stor omställning och stora uppsägningar sker i branschen. Behovet av att effektivisera veksamheten, utveckla produktionssysstem och anpassa produktionen efter nya behov är stort. Lean produktion är en metod för att effektivisera processer och har införts i många tillvekande företag i många branscher. Intresset för mer kunskap och utbildning är generellt stort även inom fritidsbåtssektorn och möjligheten att utveckla effektivare och mer kokurrenskraftiga företag genom införande i alla led inom fritidsbåtsektorn- såväl hos båtvarv som underleverantörerna är stort. Erfarenheten visar dock att et framångsrikt införande av Lean kräver kunskap hos såväl ledning, operativ personal som administrativa funktioner. Kompetenshöjande åtgärder riktade till en bred målgrupp är nödvändig.

Syfte

Syftet med projektet är att inventera utbildningsbehovet och hitta formerna för hur ett utbildningsprojekt med fokus på effektivare produktionssystem skall genomföras. Projektet öppnar dessutom för ökade samverkansmöjligheter och erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag.

Målsättning

Utifrån analys av behovet av effektivisering av produktionsprocessen inventera behovet av 1.produktionsomställning samt 2.utbildning hos deltagande företags olika personalgrupper. Vidare skall status inventeras för 1.jämställdhet, 2. tillgänglighet och 3. mångfald och på vilket sätt detta kan få en positiv effekt på effektivitetsprocessen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Analysen av omställningsbehov och utbildning skall också innefatta tillgänglighetsaspekten. Fritidsbåtar och produkter kopplade till dessa är ett svårtillgänglig område för många funktionshindrade av olika slag. Att göra produkter och tjänster mer tillgängliga för alla är förutom en rimlig rättighet också en affärsmöjlighet. Detta kräver emellerid kunskaper och det kan man tillföra ett företag genom att anställa personer med funktionshinder som kan se på saker ur nya synvinklar. Dock är produktionsprocessen ofta uppbyggd på ett sätt som omöjliggör anställning av funktionshindrade. På samma sätt som vid beaktande av jämställdhet kommer frågeställningarna i förprojekteringen också att ha ett tillgänglighetsperspektiv.
Samarbete kommer att etableras med bl.a.Handisam vilket medför att vi kan lyfta in frågan om hur vi kan förbättra slutprodukten (fritidsbåten) ur tillgänglighetssynpunkt. Hur marinor bör förändras för att tillgodose de förändringskrav som ställs och hur detta påverkar slutprodukten samt vilka hänsyn som måste tas i produktionsprocessen för att detta skall kunna uppnås. Detta kommer att beaktas i utbildningsupplägget.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö