Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensanalys produktion

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgs Tekniska College
KontaktpersonJan Johansson
E-postjan.johansson@gtc.com
Telefonnummer031 760 34 11
Beviljat ESF-stöd547 200 kr
Total projektbudget547 200 kr
Projektperiod2009-03-23 till 2009-09-23
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med förprojektet är att genom en analys kartlägga kompetensbehovet hos ett antal industriföretag som främst är underleverantörer inom fordonsindustrin. Målet är att företagen genom rätt kompetenshöjande åtgärder ökar sin konkurrenskraft och att medarbetarna stärker sin anställningsbarhet.

Bakgrund

Västsverige som är den största industriregionen i landet står inför stora strukturella förändringar. Fordonsindustrin som är navet i denna sektor står inför en förhoppningsvis tillfälligt minskad produktion och därmed minskad anställningsvolym. Detta ger stora konsekvenser för alla de företag som är underleverantörer till fordonsindustrin. Många av dessa företag har arbetskraft med låg utbildningsnivå som först riskerar att stå utan arbete. Dessutom måste dessa mindre företag höja sin konkurenskraft i en allt större internationell konkurrens genom att höja effektiviteten och kompetensen inom alla processer i företaget. I framtiden kommer industriell produktion skötas av färre men med högre teknisk kompetens. Dessutom ökar kraven på en en miljömässig produktion utifrån alla aspekter på hållbar tillväxt. Detta problem som Västsveriges företag står inför är väl dokumenterade i press och media med en strid ström av rapporter om nedskärning, varsel och en ökad konkurrens. Teknikföretagen som står för den största delen av vår export lyfter fram att kompetensen är den viktigaste faktorn för en fortsatt tillverkningsindustri. Projektet kommer att ge möjligheter till att samordna kompetensutveckling i regionen för ett stort antal mindre och medelstora industriföretag som i dag är underleverantörer till fordonsindustrin eller kan komma att bli detta med rätt kompetenshöjning.
Genom en samordnad kompetensanalys kan kostnadseffektiva utbildningsaktiviteter senare genomföras med medarbetare från flera olika mindre företag och fordonsproducerande större företag samtidigt.

Långsiktigt är vårt mål att med stöd av Teknik college nätverket bygga upp en tydlig infrastruktur för industriell teknisk utbildning med resurser för att samordna och genomföra kostnadseffektiva utbildningar för många små - stora företag och grupper med annan finasiering.

I dag har vi flera moderna lärcenter med industriteknisk utrustning av mycket hög standard. Denna utrustning är i dag dimensionerad för vår ordinarie utbildningsbehov och behöver uppdateras och breddas för att kunna bli en resurs för fler. Regionalfondsmedel kommer att sökas för investeringar för att möjliggöra denna satsning. Målet ä'r att skapa ett "Center of Excellence" för utbildning inom industriell teknik.

Syfte

Avsikten med denna förprojektering är att dels söka upp företag som främst är underleverantörer till fordonsindustrin och genom analys av varje företag ta reda på företagets behov av kompetensutveckling. Detta kompetensbehov hos en stor grupp underleverantörer kommer att vara grunden till en senare genomförande ansökan. Analysen skall ge information om företagens behov av kompetensutveckling både för att stärka individernas förmåga att utvecklas i sitt arbete och för att öka individers förmåga till omställning till annat arbete. I vissa fall kan även uppstart av egen verksamhet vara ett alternativ. Ökad teknisk kompetens möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att växla till andra mindre fysiskt krävande arbetsuppgifter. Vidare skulle denna samordnade kompetensanalys kunna ligga till grund för att erbjuda kostnadseffektiv kompetensutveckling där deltagare från olika företag deltar. Målet är att det skall bli lättare för den enskilde medarbetaren och företaget att få rätt kompetensutveckling till rätt kostnad.

GTC genomför i dag kompetensutvecklingsuppdrag för våra ägarbolag och andra teknik/industriföretag. Vi kommer ofta i kontakt med mindre företag som har individer med kompetensutvecklingsbehov som det är svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för.
Genom att genomföra en kompetensutvecklingsanalys för en större grupp mindre och medelstora bolag kan dessa behov samordnas.

Med stöd av kompetensanalysen kommer en genomförande ansökan att lämnas in.
Inom genomförande ansökan kommer en struktur för olika målgruppers behov av kompetensutveckling inom industriellt tekniska utbildningar att byggas upp.
Efter ESF stödd förprojektering och genomförande är målet att ha byggt upp en tydlig resurs för kompetensutveckling för både stora- små företag och utbildningsgrupper med andra finansieringsplattformar.Möjlighet för kompetensutveckling i blandade grupper på ett kostnadseffektivt sätt. Kompetensutveckling för fordonsindustrin och dess underleverantörer som stöds av flera olika aktörer kommer att kopplas till denna kompetensanalys.
I fortsättningen kommer nya företag/medarbetare att få kunskap om denna kompetensutvecklingsstruktur via våra samarbetspartners.
Teknikcollege GR, Metall, Teknikföretagen och våra ägarbolag.

Målsättning

Målet för projektet är att nå ut till minst 30 underleverantörer med information om möjligheten till samordnad kompetensutveckling. Minst 20 av dessa skall ha genomfört en kompetensanalys och förklarat sig villiga att vara med vid ett fortsatt genomförande projekt.

Detta projekt är en del av GTC:s uppbyggnad av en infrastruktur för kompetensutveckling för Industriall teknik. GTC som är ett Non Profitbolag skall verka för att stärka våra ägarbolag och regionens behov av industriell teknisk kompetensutveckling. Målet är att skapa möjligheter för fler att få tillgång till verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva utbildningar inom den industriellt tekniska sektorn i ett sk. "Center of Excellence".

I dag finns en naturlig koppling till våra ägarbolags kompetensbehov och samarbetet inom GR Teknik College. Efter genomförd kompetensanalys och genomförande projekt har ett kompetenskluster byggts upp för fortsatt konkurrenskraft.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Analysfasen kommer inte att ställa några extra krav på tillgänglighet än de som redan finns på de arbetsplatser som ingår i förprojekteringen. Analysen kommer att ske som uppsökande verksamhet och möte följt av kompetensanalys som redovisas i en webbaserad miljö.

I analysen av företagens kompetensbehov kommer särskilt att utredas vilka aktiviteter som behövs för att utöka arbetsförmågan för personer med funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga.

Först i en genomförande fas kan projektet ha en påverkan på tillgängligheten för personer med funktionshinder.Genom att:
1 verka för en ökad tillgänglighet till arbete då ökad teknisk kompetens kräver mindre fysisk förmåga.
2 analysen skall visa på individernas behov av anpassning och kompetensutvecklingen i genomförandet skall stärka arbetsförmågan och anställbarheten.
3 I vårt mål att bygga upp en tydlig resurs för många olika företag och målgrupper kommer vi att ha möjligheter att nå ut till flera med behov av utbildning för att kunna anpassa sig till mer krävande teknisk kompetens. Vilket ökar arbetsförmågan för personer med funktionshinder.

Alla våra lokaler är anpassade för funktionshindrade och har modern AV utrustning

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö