Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kan folkbildningens arbetsformer ge nya arbeten och möjligheter?

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSV Skaraborg
KontaktpersonBengt Ericson
E-postbengt.ericson@sv.se
Telefonnummer070-3018375
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill i projektet undersöka hur folkbildningen kan bli en väg för unga att närma sig arbetsmarknaden och få en meningsfull sysselsättning.
Genom projektet hitta vägar för att stärka individen, få den att växa i tron på sin egen förmåga och att därigenom få nya chanser och möjligheter att inkluderas i arbetslivet. Här tror vi folkbildningen kan ha en viktig roll med sitt grundtänk att utbildning och utveckling sker i små grupper, ser till deltagarens egna behov och med individen i fokus.
En orsak till problematiken, anser vi, är en mindre fungerande samverkan mellan de olika parterna i samhället som kommer i kontakt med målgruppen, som kan förbättras. Vi har dessutom en arbetsmarknad som kräver specialkunskaper många unga saknar och många saknar fullständiga betyg från skolan.
I projektet skall vi utveckla en dialog med de olika aktörerna som kommer i kontakt med målgrupperna för att gemensamt diskutera hur vi kan skapa nya samarbeten.

Bakgrund

Bakgrund och orsak till projektet är att vi ser detta som oerhört viktigt områden att göra konkreta insatser kring och med vårt nätverk, våra erfarenheter och vår verksamhets metoder kan vi via projektet hitta nya infallsviklar och lösningar på problematiken med ungdomar långt i från arbetsmarknaden.

Det vi främst vill arbeta med i vårt projekt är arbetslösheten bland unga, främst de som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill arbeta för att dessa ska få bättre förutsättningar och möjligheter till att komma ut i arbete och sysselsättning. En annan intressant grupp för projektet är de som inte finns i någon statistik och som står utanför systemet. Var finns dessa ungdomar och hur kan man hjälpa och motivera dessa till meningsfull sysselsättning.
Arbetsmarknadsutvecklingen är oroande där unga får allt svårare att ta sig in.
Vi har en arbetsmarknad som kräver specialkunskaper som många unga inte haft möjligheten att skaffa sig. Dessutom ser vi att de som saknar godkända betyg från grundskola eller gymnasium har svårt att komma ikapp senare i livet.

Den enskilde har ofta inte de verktyg som krävs och inte finns med i det sammanhang som krävs för att kunna anpassa sig till ett arbetsliv i en stark förändring.
Många i målgruppen saknar det "inre driv" och engagemang som krävs av den personliga utveckling för att nå anställdbarhet.
Projektet vill undersöka hur folkbildningen kan bli en väg för unga att hitta jobb och meningsfull sysselsättning.
En orsak till problematiken, anser vi, är en mindre fungerande samverkan mellan de olika parterna i samhället som kommer i kontakt med målgruppen, som kan förbättras. Vi har dessutom en arbetsmarknad som kräver specialkunskaper många unga saknar och även saknar betyg från skolan.
Vi tror att folkbildningen kan ha en viktig roll som utnyttjas för lite idag och vill med projektet undersöka möjligheterna för fler samarbeten.

Målsättning

Ta fram effektiva och fungerande verktyg hur man kan använda folkbildningens arbetsformer, nätverk och metoder för att stötta och ge möjlighet till utveckling, framgång och sysselsättning för projektets målgrupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom samarbete med FUB där vi kan diskutera idéer och få kunskap om målgruppen. Vi vill även involvera skolan genom Fyra-årsprogram på gymnasiet och grundträningsskola i grundskolan i projektet för att få möjlighet att ta vara på denna målgrupps intresse i projektet.
Detta genom att annordan möten och studiebesök med dessa och se hur vi kan samarbeta i framtida projekt.
Den tillgänglighetspolicy som finns för SV skall analyseras och om behov föreligger, kompletteras. Ambitionen är att möta de svårigheter som blir aktuella för allas möjlighet till deltagande.

Transnationellt samarbete

Vi ser en ständigt ökad samlad nordisk arbetsmarknad inte minst för undgom. SV har därför under några år bland annat medverkat i ett FNV (Förbundet Nordisk Vuxenupplysning) projekt Ny i Norden. Detta avsåg främst att underlätta för invandrare till arbete i något av de nordiska länderna och då även se de andra nordiska länderna som en del av vår arbetsmarknad. En särskild manual för detta producerades, som nu kan komma till god nytta.
Därför har vi nu, inför detta projektarbete, kontaktat Svenska Studiecentralen i Finland och Liberalt Oplysningsforbund i Danmark för att medverka i förarbetet och ge impulser och stöd.
(Manualen, svenska versionen, http://fnv.se/wp-content/uploads/2013/05/FNV-Ny-i-Nordensvensk-11juni13.pdf)

De vi har valt samarbete med i projektet är:
LOF, Liberalt oplysningsforbund, i Danmark. De kommer delta med sin kunskap om hur de arbetar med våra målgrupper i Danmark och hur folkbildningen involverar sig där. Vi ska besöka dem genom studieresorna för att få en bättre inblick i hur deras verksamhet fungerar jämfört med Sverige.

SSC, Svenska Studiecentralen i Finland. De kommer delta med deras kunskap om hur de arbetar med våra målgrupper i Finland och hur folkbildningen involverar sig där. Detta genom de planerade studieresorna där vi skall besöka dem för att få en bättre inblick i hur deras verksamhet fungerar jämfört med Sverige.

Vi anser att dessa samarbeten kan ge mervärde till projektet genom att både berika oss med kunskap och möjlighet att genomföra vår verksamhet med liknande verksamheter i dessa länder. Vi vet redan att de fungerar olika från vår egen organisation. Vi vill därför reda ut olikheterna för att utvärdera hur vi skulle kunna inspireras av skillnaderna och ta fram vilka som är intressanta att ta in i vårt eget arbete i projektet.

Vi vill tillsammans med de olika organisationerna i respektive land planera en studieresa där vi kan få en bra inblick i deras verksamhet genom möten med deras chefer och studiebesök under aktiv verksamhet. Dessa besök ska noga dokumenteras och de kunskaper vi får med oss skall sedan ingå i det samanställda dokumentationen av förstudien.
Vi har redan inledd kontakt med dessa organisationer och de är positiva till deltagande i projektet. Planeringen av studiebesöken skall ske i samråd med dem så vi även får möjlighet att se deras verksamhet i aktivitet. Vi har tänkt finansiera dessa studieresor genom medel från det ansökta klumpsummemetoden.

Kommun

 • Essunga
 • Falköping
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Götene
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Lidköping
 • Mariestad
 • Skara
 • Skövde
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Töreboda
 • Vara