Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Jakt på Kunskap!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJAKTIA AB
KontaktpersonLars Martinsson
E-postlars.martinsson@jaktia.se
Telefonnummer031-785 19 47
Beviljat ESF-stöd315 900 kr
Total projektbudget315 900 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2009-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet avser att omfatta små fackhandelsbutiker inom området jakt och finske.

Projektavgränsningen följer ESF:s geografiska indelning av Sverige.

Problemet som dessa butiker står inför är att de har en mycket liten marknad att bearbeta och ett litet, nischat utbud i sina butiker inom området jakt och finske. Trenden är idag att den traditionella jägaren har försvunnit och den traditionella försäljningen av vapen via järnhandlaren på orten har upphört. Det gäller för dessa företag att med ny kunskap, nya tankar och idéer kunna marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster oavsätt belägenhet. Många av företagen är belägna utanför storstadsregionerna vilket innebär att det är av stor vikt för regionerna att bibehålla och utveckla dessa företag för att skapa sysselsättning och motverka utanförskap. Dessa företag står inför utmaningen att skapa tillväxt i en liten bransch mot utvalda målgrupper.

I föranalysen till detta projekt har ingått:
- analys av kompetensutvecklingsbehov
- planering av projektet
- förankring av projektet

Projektet vill ge möjlighet att kompetensutveckla samtliga sysselsatta, ägare och anställda inom prioriterade utbildningar enligt analysen vilka är:

- företagsledarutbildning inklusive entreprenörskap
- säljkunskap inklusive merförsäljning
- en interaktiv IT/Datautbildning

Projektet vill främja en lärande miljö och strategiskt öka kompetensen avseende:
- att ge ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas och ge ökade kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas

Projektidé
Projektet avser att motverka utanförskap och främja kompetensutveckling i en lärande miljö som skapas i projektform genom denna projektidé

Bakgrund

BAKGRUND TILL PROJEKT OCH SLUTSATSER FRÅN FÖRPROJEKTERING:
Projektet avser at omfatta butiker inom regionen som tillhör den frivilliga fackhandelskedjan JAKTIA.
Butikerna tillhandahåller jakt och fiskeutrustning.

Denna bransch är uppväxt utifrån ett intresse för jakt och fiske och ägare och företagsledare är ofta komna utifrån sitt stora intresse för jakt och fiske.

Många av butikerna är belägna utanför storstadsregioner och lever med små kundunderlag och svår övrig marknadsföring utifrån ett omvärldsperspektiv. Detta innebär att butikerna måste klara av att öka bredden geografiskt på sitt kundunderlag för att överleva.

I vår analys visade sig att ingen av företagsledarna/butiksägarna har tidigare genomfört en ledarutbildning och mycket få anställda har tidigare genomfört sälj eller kundutbildning. Detta innebär att denna bransch och yrkesgrupp är i stort behov av kompetensutveckling som kan leda till hållbara företag över tiden och framför allt motverka att sysselsättningen minskar i regionen.

Samtliga företag och dess anställda är involverade i detta projekt och att det genomförs tillsammans med ESF och samtliga har ställt sig mycket positiva till denna utvecklingsprocess.

BEHOV AV KOMPETENSUTVECKLING:
Analysen visar att stort behov av kompetensutveckling behövs inom områderna:
1 - Företagsledarutbildning inkl entreprenörskap.
2 - Sälj och serviceutbildning.
3 - Interaktiv IT/Datautbildning.
Projektet avser också att prioritera områderna strategisk påverkan, lärande miljöer och samverkan och kompetenshöjande insatser kommer att ske inom områden såsom att:
1 - Ge ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas.
2 - Hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
Kompetenshöjningarna enligt ovan kommar att genomföras av samtliga deltagare i projektet och kommer att finnas inom ramen för varje specifik utbildning och yrkeskategori.

FÖRANKRING:
Förankringsprocessen har genomförts via regionala träffar, kompetensinventering via enkäter och via Jaktias intranet "Jaktia ÅF - online".

Syfte

SYFTE:
Syftet med projektet är att ge företagare och anställda en möjlighet att lära sig ny kunskap och lära om för att stå bättre rustade inför förändringar i vår bransch som är en bransch i omställning.

Med rätt kompetensutvecklingsinsatser skall projektet stimulera företagande, entreprenörskap och modern kundhantering. Denna nya kunskap kommer att leda till att företagare och anställda ser nödvändiga förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation.

Syftet är också att ge ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas på arbetsplatsen.

Målsättning

KVANTIFIERADE MÅL:
1. Samtliga sysselsatta inom ramen för detta projekt skall få del av adekvat kompetensutveckling baserat på arbetsfunktion. - Mål, 100% deltagande.
2. Samtliga deltagare skall få ökad kunskap om hur diskriminering kan motverkas och lika behandling främjas. Mål, 100% deltagande.
3. Samtliga företagare och potentiella företagare skall få kompetensutveckling i hur man kan förhindra långtidsjukskrivningar på arbetsplatsen. Mål, 100% deltagande av specifik målgrupp.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
1. Att samtliga deltagare upplever att kompetensutvecklingen resulterat i att de kan anta fördjupade arbetsuppgifter och har breddat sitt arbetsområde.
2. Att samtliga deltagare upplever efter avslutat projekt att arbetsplatsen fått en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas.
3. Att samtliga arbetsställen upplever efter avslutat projekt att de står bättre rustade för att förhindra långtidssjukrivningar.
4. Fler kvinnliga företagare.
5. Fler nya företag i regionen.
6. Fler sysselsatta i regionen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

TILLGÄNGLIGHET:
Projektet skall kompetensutveckla i ämnet funktionshinder som ett fokusområde.

Projektet skall beakta fysisk tillgänglighet vid genomförandet dvs utbildningarna skall genomföras i lokaler som är anpassade för alla.

Att skapa en tillgänglig verksamhet kräver kunskap om förhållningssätt, hur man rent praktiskt gör arbetsplatsen fysisk tillgänglig och om hur den kommunikativa tillgängligheten bör utformas för att ge effekt. De ökade kunskaper i ämnet tillgänglighet under projekttiden ökar förändringsbenägenheten med kunskap till praktisk handling i företagen.

Arbetsplatserna kan under projekttiden och efter dess avslut praktiskt hantera hur tillgänglighet kan iscensättas och och vilka nödvändiga förbättringar som måste genomföras.

Jämställdhetsintegrering

PÅVERKAN AV PROJEKTINNEHÅLL AV JÄMSTÄLLDHET:
Inom detta segment/bransch (jakt och fiske) finns få kvinnor verksamma. Det finns idag ingen ägare eller chef i någon butik som är kvinna.

Jaktia avser med detta projekt att ändra på dessa villkor och genom kompetenshöjande insatser på området verka för fler sysselsatta kvinnor i branschen och verka för fler kvinnliga företagare. Detta kan genomföras omgående med kompetenshöjande insatser och via anställningar och anställningsintervjuer som genomförs löpande.

Målet är att via den ledarskap och entreprenörsutbildning som är tänkt att genomföras stimulera till kvinnligt företagande och ledande i branschen.
Branschen ser en stor potential i detta nya synsätt utifrån marknadsperspektiv och målgrupper.

Projektet avser att utbilda i jämställdhetsintegrering i genomförandet och på sätt skapa kunskap inom området och därigenom ange mätbara mål såsom löner, antal kvinnor och män, olika befattningar och antal kvinnliga företagare.

Deltagande aktörer

 • Björns Jakt & Fiske
 • Fleninge Jakt & Fritid AB
 • Hylte Lantmän
 • Jaktia Kållered AB
 • Kungälvs Fiske & Jakt AB

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö