Logotyp på utskrifter

IJC Idrottens Jobbcenter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSISU Idrottsutbildarna
KontaktpersonPer Jagemark
E-postper@sisu.o.se
Telefonnummer033-106986
Beviljat ESF-stöd223 525 kr
Total projektbudget296 325 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall undersöka om det är möjligt att skapa möjligheter för unga arbetslösa med olika typer av psykiska handikapp att närma sig, eller komma in på arbetsmarknaden. Projektet skall undersöka om det är möjligt att använda nya metoder för att öka chanserna till arbete för ungdomarna.

Bakgrund

Vi har under våra kontakter med Arbetsförmedlingen ofta fått indikationer på att det finns en särskild målgrupp som de har stora svårigheter med när det gäller att skapa arbete eller sysselsättning. Det gäller unga arbetslösa som har någon form av funktionshinder, ofta psykiska, men som inte har rätt till stöd enligt LSS-lagen. Ofta är det ungdomar som kommer från IV-programmet på gymnasiet, men även andra som gått i vanlig grundskola eller gymnasium men som hoppat av studierna eller har icke godkända betyg i ett eller flera ämnen. Ungdomar som helt enkelt inte klarat av den ordinarie skolan och de krav som ställs där. När de sedan kommer till Arbetsförmedlingen så fortsätter svårigheterna eftersom arbetsgivare är ovilliga att anställa unga med ofullständig skolgång. För att underlätta för målgruppen att komma in på arbetsmarknaden eller gå vidare till studier vill vi tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och de sociala myndigheterna i kommunerna som vi kommer att arbeta i, bilda ett nätverk för att fånga upp ungdomarna så att de inte hamnar mellan stolarna hos myndigheterna. Eftersom den tänkta målgruppen inte har rätt till stöd enligt LSS-lagen trots att de har behov av stöd och hjälp för att klara av ett vuxenliv, hamnar de ofta utanför systemet vilket gör att de mår mycket dåligt, både psykiskt och fysiskt. Företrädare från Arbetsförmedlingen har den bestämda uppfattningen, att många av ungdomarna hamnar i kriminalitet och drogmissbruk just på grund av att de inte får stöd och stöttning i tid.
Vi vill genom ett kommande genomförandeprojekt ställa idrottsrörelsens stora sponsornätverk till förfogande för målgruppen. Här finns företag som ingår i sponsorspooler för både breddidrottsföreningar samt elitidrottsföreningar. För att göra detta möjligt krävs, att vi under förstudieprojekttiden skapar personliga kontakter med företagarna och informerar om det kommande projektet. Vi måste säkerställa, att de ställer praktikplatser till vårt förfogande som, om det fungerar med den unge projektdeltagaren, kan leda till ett arbete. Eftersom vi arbetar med alla idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet så har vi även en unik kunskap om vad som händer i föreningslivet och till exempel så vet våra konsulenter vilka föreningar som är i behov av att anställa ytterligare peronal. Vi har goda möjligheter att skapa praktikplatser inom föreningslivet samt även i övrigt inom den sociala ekonomin. Att stödja och uppmuntra förändring hos individer är något som står i samklang med SISU:s och idrottströrelsens värdegrund. Där hittar vi inspiration både från breddidrottens fokus på delaktighet, hälsa, trivsel och välbefinnande och från den målinriktade elitidrotten.
I likhet med att arbeta med förändring hos individer så präglas idrottsrörelsen av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till utveckling och ständig förnyelse. Idrottsrörelsens grundläggande verksamhet handlar om att utveckla människor i en positiv riktning och som skapar framtidstro. Något som detta projekt skall lägga grunden för inför ett kommande genomförandeprojekt.

Syfte

Syfte
Det övergripande syftet med denna förprojektering är att SISU, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, de sociala enheterna i ett antal kommuner samt Organisation & Personalutveckling AB, skall vidareutveckla ett effektivt sätt att hjälpa en utsatt samhällsgrupp att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden bland annat genom idrottens nätverkk och nya inriktningar.

Grunderna i den metodik som kommer att studeras i förprojekteringen till projektet kommer från s.k. kognitiva psykoterapitraditioner. Det finns idag ett starkt växande intresse för kognitiva behandlingsmetoder såsom KBT (Kognitiv Beteende Terapi), DBT (Dialektisk Beteende Terapi), Kognitiv Psykoterapi (KPT) m.fl. där även Motiverande samtal finns representerad (eng. motivational interviewing). Intresset för tillvägagångssätten i Motiverande samtal bygger på de mycket positiva resultat som kunnat uppvisas. Människor blir kort och gott hjälpta med dessa metoder.

Gemensamt för dem är att de bygger på individens egen vilja, mål och förändringsbenägenhet och att människan har förutsättningarna att fatta beslut genom egna val. Ju mer en individs egen motivation kan användas för att förändra en situation, ju mer chans är det att lyckas med en förändring. Detta gör man i huvudsak genom att tillsammans med projektdeltagaren utforska och kartlägga tankar, känslor och beteenden i olika situationer. Utifrån detta kan man synliggöra mindre fungerande tanke- och handlingsmönster och istället hitta andra fungerande förhållningssätt i viktiga situationer. Målgruppen i detta projekt har stora behov av att lära in nya tanke- och beteendemönster.

Utifrån ovanstående coachingmetodik kommer förprojekteringen att titta på möjligheterna att skapa ett innovativt, varaktigt och effektivt arbetssätt med målgruppen. För att åstadkomma detta kommer vi att titta på möjligheterna att arbeta såväl individuellt som i grupp med deltagarnas utveckling. I detta ligger också att utforska möjligheterna att använda oss av kostnadseffektiva verktyg som ett komplement till de personliga möten som ingår. Eftersom målgruppen är i behov av en kontinuerlig feedback och stöd i sin utveckling, och då just detta är en tung resurspost att lösa, skall förprojekteringen utforska möjligheterna till att skapa en webbaserad plattform för det individuella arbetet, även detta något som under senare år fått stor uppmärksamhet för sina positiva resultat inom traditionellt kognitivt behandlingsarbete och i coachingsammanhang.

Det finns m.a.o. mycket som talar för att en användning av dessa metoder i en anpassad form skulle kunna vara mycket intressanta även för andra grupper där motivation och förändring är viktiga ledord, såsom t.ex. långtidsarbetsarbetslösa m.fl. Något som denna förprojektering vill försöka belysa och undersöka ytterligare.

Vi kommer att undersöka om vi kan använda oss av en del av idrottens metoder i genomförandeprojektet.

Målsättning

Målsättning
Målen för förprojekteringen är att tillsammans med kompetens från idrotten och andra områden (såsom Kognitiv beteendeterapi, Motiverande samtal m.m.), utforska, utveckla och tillsammans skapa en plattform för ett nytt och effektivare sätt att stötta en samhällsgrupp som är i stort behov av stöd för sin egen utveckling.
Målen för projektet i sin helhet är att skapa en ökad livskvalitet och en större medvetenhet och förmåga att hantera sin livssituation generellt, men framförallt, att det leder till att deltagarna får ökade kontakter och möjligheter på den ordinarie arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer vi att söka lokaler för ett framtida genomförandeprojekt. Dessa lokaler skall vara lämpliga också för personer med fysiska funktionshinder.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingarna Skaraborg
 • Arbetsförmedlingen Borås
 • Försäkringskassan LFC Skövde
 • Samlad sysselsättning - Sociala blocket, Borås Stad
 • Utbildning

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingarna Skaraborg
 • Arbetsförmedlingen Borås
 • Försäkringskassan LFC Skövde
 • Samlad sysselsättning - Sociala blocket, Borås Stad
 • Utbildning

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skara
 • Skövde
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö