Logotyp på utskrifter

I gränslandet mellan af och fk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAcadeMedia Eductus Göteborg
KontaktpersonPetter Carolusson
E-postpetter.carolusson@eductus.se
Telefonnummer031-704 80 46
Beviljat ESF-stöd180 000 kr
Total projektbudget245 000 kr
Projektperiod2008-04-18 till 2008-07-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Regeringens förtydligande mot arbetslinjen och omformningen av arbetskriterier och villkor på Arbetsförmedlingen resp Försäkringskassan har gjort att en ny målgrupp uppstått med svårigheter för integration/återgång i arbetslivet. En del av dessa som av FK konstaterats friska, anses av arbetsförmedlingen alltför sjuka för att få ta del av de arbetsmarknadsåtgärder som finns. Tänkt målgrupp står till arbetsmarknadens förfogande efter en längre tids sjukdom, vilket genererat upplevelser av hård press, samtidigt som de upplever sig sjuka och saknar egna drivkrafter för att uppnå egen försörjning. De är yrkesrådvilla, har svårt att se bilden av sig själva i arbete och har heller inte någon uppfattning om vad de klarar och orkar med. Linjerna för hur denna målgrupp ska återföras i sysselsättning är otydlig, vilket påverkar individens sociala delaktighet och därigenom även marknadens arbetskraftsutbud. Vi vill med förprojekteringens hjälp identifiera behovet av om det finns ett behov av att hjälpa individen tillbaks till arbetslivet. Projektet fokuserar på att kartlägga behovet, och om det finns ett behov så skapas inom projektets ram en idé för målgruppens återinträde till arbetsmarknaden. Till hjälp tas kartlagda goda exempel på redan fungerande innovativa idéer. En ev nyansökan skapas i samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Bakgrund

I svallvågorna efter regeringens förtydligande mot arbetslinjen så har omformningen av arbetskriterier och villkor på Arbetsförmedlingen resp Försäkringskassan gjort att en ny målgrupp uppstått med svårigheter för integration/återgång i arbetslivet. En del individer som av Försäkringskassan har konstaterats friska, anses av arbetsförmedlingen som alltför sjuka för att få ta del av de arbetsmarknadsåtgärder som finns. Linjerna för hur målgruppen ska återföras i sysselsättning är idag ej tillräckliga, vilket påverkar individens sociala delaktighet och därigenom även marknadens arbetskraftsutbud. Tänkt målgrupp står till arbetsmarknadens förfogande efter en längre tids sjukdom vilket genererat upplevelser av hård press samtidigt som de upplever sig sjuka och saknar egna drivkrafter att skapa en arena för att uppnå egen försörjning. De är yrkesrådvilla, har svårt att se bilden av sig själva i arbete och har heller inte någon uppfattning om vad de klarar eller orkar med. Vi vill i en förprojektering, i samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan, identifiera behovet och kartlägga förutsättningarna av ett ESF projekt med inriktningen att motverka utanförskap och främja kompetensutveckling för målgruppen. Förstudien tar reda på om det behövs nya innovativa idéer, eller om de redan existear och bara behöver lyftas fram i ljuset.

Syfte

Vi vill genom en förprojektering inom ramen för Europeiska socialfonden 1. identifiera behovet och kartlägga förutsättningarna av ett ESF projekt kring problematiken att vara ”för frisk för FK men för sjuk för AF”. Finns det, eller behövs det nya fungerande verktyg för målgruppen för att underlätta en återgång till arbete och på så vis skapa förutsättningar för ökad tillväxt o sysselsättning? Vi gör förprojekteringen tillsammans med arbetsförmedlingen och försäkringskassan och därigenom säkerställer vi att kompetens och engagemang finns i projektet från både projektägare, medfinansiärer och samverkanspartners. Finns behovet att gå vidare mot en ny ansökan så vill vi inom projektet 2. kartlägga målgruppens behov av insatser och bygga upp rätt lärande miljöer i ett framtida projekt för att på så sätt bäst kunna ta tillvara individens kompetens och möjligheter på en framtida arbetsmarknad. Vi vill, för att kunna dra nytta av redan fungerande insatser, 3. kartlägga innovativa idéer, goda exempel, nätverk och projekt gjorda i Sverige och Europa för att till det nya projektet ev hitta samarbetspartners och på så vis bidra med en mer kostnadseffektiv och beprövad process.

Målsättning

1. Styrgruppsbeslut om en fortsatt projektansökan för målgruppen. 2. Karlagda och analyserade nationella och internationella goda exempel inom området. Om fortsatt projektansökan beslutas; 3.Framtagen innovativ projektidé innehållande samverkan mellan myndigheterna grundad på individens behov av insatser för att kunna återgå till arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med dokumenterade funktionshinder är, precis som övriga personer i målgruppen, med i analysarbetet i förprojekteringen och i planeringen av ett nytt projekt. Kommande projekt arbetar för individens rätt av likabehandling i arbetslivet.

Transnationellt samarbete

Runt om i Sverige och Europa så finns goda exempel på verksamheter som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Företrädare för dessa samlas i juni varje år på Employment week i Bryssel för att utbyta erfarenheter och delge innovativa idéer och koncept till varandra. Vi vill använda denna konferens som en arena, både för att samla in och dra nytta av kunskap kring redan fungerande verksamheter, men även för att komma närmre de stora linjerna i europeisk arbetsmarknadspolitik kring tillväxt o sysselsättning för målgruppen. Kartläggning av nationella/transnationella nätverk kommer att göras för att i en ny projektansökan ev hitta samverkanspartners där vi kan byta erfarenheter både på utförande- och beslutandenivå.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö