Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

God lärmiljö - Fler kvinnor i verkstadsindustrin

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSKF Kompetenscentrum
KontaktpersonStaffan Sundin
E-poststaffan.sundin@skf.com
Telefonnummer031-3371668
Beviljat ESF-stöd203 275 kr
Total projektbudget273 323 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2009-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Bakgrund:
Ungdomsarbetslöshet
Behov operatörer
Jämställdhet

MÅL: Yrkesutbildning.

Aktiviteter, mål utvärderas för
strategisk påverkan verkstadsindustrin


Bakgrund

Arbetslösheten är proportionellt väldigt hög i gruppen ungdomar.
Samhällsvinsterna såväl som de personliga vinsterna är höga om insatser kan göras, för att få in denna grupp på den ordinarie arbetsmarknaden.
Verkstadsindustrin i Västsverige har ett uttalat behov av arbetskraft med modern verkstadsteknisk grundkompetens. SKF Sverige AB i Göteborg är ett av företagen.
SKF har sedan några år tillbaka en mångfaldskommitté, som på uppdrag av företagsledningen skall verka för att SKF- koncernens etiska riktlinjer förverkligas.
En mångfaldsplan för 2008/2009 har nyligen antagits. Aktiviteter och mål har spikats, uppföljningar och utvärderingar likaså. Ett mål i mångfaldsplanen handlar om att öka kvinnorepresentationen inom företaget. Aktuell statistik hämtad ur mångfaldsplanen 2008/2009 visar att det råder kraftig obalans inom flera yrkeskategorier:
- processtekniker 14 % kvinnor
- produktionschefer 16% kvinnor
- försäljare 6% kvinnor

För att kunna öka kvinnorepresentationen måste hela jämställdhetsperspektivet
belysas och en mängd olika aktiviter genomföras.
I detta projekt integreras yrkesutbildning med insatser för ökad jämställdhet.
Projektet är av stor strategisk betydelse och ledningen vid SKF Sverige kommer därför att ägna projektet stor uppmärksamhet.

Syfte

Att öka arbetskraftsutbudet inom verkstadsindustrin och samtidigt verka för ökad mångfald vid SKF:s industrier i Göteborg. Särskilt fokus kommer att ligga på att öka kvinnorepresentationen. Att jämställdhetsperspektivet står i fokus innebär att projektet
syftar till ökad medvetenheten i frågor som rör jämställdhet, bland både projektdeltagare och personal. Ytterst syftar projektet till att jämställdhetsperspektivet lyfts fram och fås att genomsyrar vardagen på SKF.
Vidare syftar projektet till att varje projektdeltagare skaffar sig ökad kompetens och och på så vis förbättrar sin anställningsbarhet.
Projektetsyftar till att utveckla deltagarnas kompetens, så att de kan bidra till ett ökat arbetskraftsutbud, till gagn för verkstadsföretagen i Västsverige.

Målsättning

Att ta fram informationsmaterial, som beskriver projektet och hur detta är en del i en SKF:s mångfaldsplan.
Att rekrytera 24 deltagare till kursen som omfattar 54veckor.
Att skapa en utbildning för 24 deltagare under 54veckor.
Att skapa en Verkstadsteknisk utbildning, där deltagarna
både får arbeta individuellt och i små projekt.
Att skapa en sammanhållen utbildning med följande innehåll Verkstadsteknik, Styrteknik, Ellära, Svenska, Engelska, Projekt och Företagande, samt Pedagogiskt Ledarskap.
Att skapa och genomföra en tredagarsutbildning om projektets jämställdhetsperspektiv. Målgrupp är all personal som är involverad i projektet.
Att förbereda all personal som är involverad i projektet, så att
var och en kan leda reflektioner kring jämställdhet.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ska se över lokaler och utrustning och fundera igenom
hur vi kan möte olika behov som personer med funktionshinder kan ha. Vi måste i detta sammanhang förbereda oss så att vi kan möta personer med olika funktionshinder, särskilt när det gäller säkerheten i verkstadsmiljön.
Tillgänglighet för personer med funktionshinder blir viktig del av projektets och skf:s mångfaldsarbete.
Projektet kommer att analysera hur miljön på SKF anpassats
för personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Vi kommer samarbeta med SKF:s dotterbolag i Tyskland och Italien.
Våra partner utser personer som ansvarar för att informera våra
projektdeltagare om hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet bedrivs.
Aktuell statistik och information plockas fram i förväg och helst på engelska. Den internationella dimension skänker status åt projektet.
Vidare har dessa organisationer ett starkt intresse av att delta i detta projekt då de båda arbetar aktivt med jämställdhet.
Arbetsförmedlingen kontaktar personal inom det europeiska nätverket Euroadvisors och informerar om projektet

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
 • Göteborgs Tekniska College
 • SKF Kompetenscentrum

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bollebygd
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Marks
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Trollhättan
 • Öckerö