Logotyp på utskrifter

GP:s Samlingsprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgsposten
KontaktpersonPeter Särnwald
E-postpeter.sarnwald@gp.se
Telefonnummer031-624680
Beviljat ESF-stöd297 744 kr
Total projektbudget297 744 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-05-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi skall i projektet identifiera de medarbetare och yrkesgrupper, som riskerar att friställas pga för låg eller föråldrad kompetens och ta fram en strategisk kompetensutvecklingsplan så de kan erbjudas andra arbetsuppgifter eller öka sina möjligheter att hitta annan anställning.

Bakgrund

Tidningsbranschen genomgår en gigantisk strukturförändring där vi ser framförallt två faktorer som påverkar oss mest. För det första den mycket snabba tekniska utvecklingen och för det andra den ökande konkurrensen från Internet, gratistidningar, komersiell radio och TV samt annonsmarknaden på mobiltelefonsidan. Den tekniska förändringen ställer nya och högre krav på kompetensen hos våra medarbetare och leder även till att vi blir mindre personalintensiva. Den ökade konkurrensen leder till att vi måste tänka i nya banor och ta nya strategiska grepp för att överleva och utvecklas och därigenom trygga anställningarna för våra medarbetare. Många av våra medarbetare har varit anställda länge hos oss, medelåldern är relativt hög och deras kompetens räcker i många fall inte till eftersom de arbetsuppgifter de en gång anställdes för att utföra har förändrats dramatiskt eller i vissa fall inte ens finns kvar längre.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att identifiera de medarbetare och yrkesgrupper på de berörda tidningarna, som riskerar att friställas på grund av för låg eller föråldrad kompetens. Dessutom att kartlägga var vi står när det gäller jämställdhet, tillgänglighet för personer med funktionshinder och mångfald.

Målsättning

Målsättningen är att med hjälp av resultatet från förprojekteringen genomföra en strategisk kompetensutveckling för att lyfta de medarbetare som riskerar att bli friställda så att de kan erbjudas andra arbetsuppgifter hos oss eller stärka sina möjligheter att hitta annan anställning. Mätbart öka jämställdheten med hjälp av vårt jämställdhetsverktyg och samtal i arbetsgrupperna. Dessutom att hitta nya vägar att gå för att öka tillgängligheten för funktionshindrade samt mångfalden vilket är mycket viktigt för oss eftersom vi skall spegla det samhälle vi lever i.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ämnar göra en kartläggning av tillgängligheten för funktionshindrade, vad gäller tillgänglighet, kommunikation och information samt se till att alla har samma möjligheter att delta i och tillgodogöra sig de insatser som kommer att genomföras samt deras möjligheterna att verka på våra arbetsplatser i samma utsträckning som alla andra.

Deltagande aktörer

  • Göteborgsposten
  • Mediabolaget i Halland AB
  • Mediabolaget I Halland Försälj
  • Mediapartner i Väst AB
  • Västkustmedia

Kommun

  • Falkenberg
  • Göteborg
  • Halmstad
  • Trollhättan
  • Uddevalla