Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

GÖR - GränsÖverskridande rådgivning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
KontaktpersonJan Schreil
E-postjan.schreil@foretagarna.se
Telefonnummer031-7454005
Beviljat ESF-stöd326 626 kr
Total projektbudget326 626 kr
Projektperiod2008-06-19 till 2008-12-18
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att undersöka förutsättningarna för och rekrytera deltagare till att testa en delvis ny modell för konkret rådgivning i syfte att kompetensutveckla blivande och nya företagare.

Bakgrund

Stora satsningar planeras och görs idag med syftet att öka antalet bärkraftiga företag i Sverige. Den vanligaste kategorin företagare driver idag så kallade levebrödsföretag som präglas av livsstilstänkande och full ägarkontroll. Den andra kategorin, industriella företagare, präglas däremot av expansions och värdetillväxttänkande och omfattar generellt sett tillväxtföretag. Båda grupper behövs idag i Sverige men för att öka den ekonomiska tillväxten så krävs fler tillväxtföretag.

Den klassiska tillväxtresan tar i regel fem till sju år och kan grovt delas in i följande utvecklingsfaser, Källa, Connect Väst

Såddfasen: Den allra första fasen som består av att företaget eller idébärarna tar fram en prototyp och utvecklar en halvfärdig affärsplan under ca 3 till 6 månader. Såddfasen kräver lite kapital.
Startfasen handlar om att den färdiga prototypen omvandlas till kommersiell produkt samt etablering av företaget och organisation. Denna fas brukar vara 6 till 18 månader och kan kräva mer kapital.

Utvecklingsfasen handlar mycket om försäljning och introduktion på marknaden och handlar ofta om tidsperioden 12 till 18 månader. Om lanseringen blir lyckad kan stora resurser krävas för att klara produktionen.

Tillväxtfase handlar om etablering på flera marknader. Företaget når break-even eller har detta i sikte. För vissa företag kan det handla om förberedelse för börsintroduktion.

Industrifonden har gått igenom sina misslyckade projekt under perioden 1979-1999 och kunde då sammanfatta att misslyckanden grovt kunde delas upp i; svagt ledarskap, tekniska svårigheter, marknadsmässiga problem samt finansiella problem. Oftast är det en kombination av minst två av dessa orsaker men den vanligaste enskilda orsaken till ett misslyckande är svagt ledarskap. I unga företag är ledningen ofta liten till antalet, oerfaren och obeprövad vilket innebär att det finns ett stort behov av stöd till dessa företag i form av erfarenhet, kompetens och rådgivning.

Fördelningen av de personer som driver företag i Sverige idag är ganska skev, betydligt färre kvinnor än män driver företag och andelen av de yrkesverksamma kvinnorna som leder företag är låg jämfört med andra europeiska länder. Ungefär 25 % av företag i Sverige drivs av kvinnor medan andelen nystartade företag som drivs av kvinnor är något högre, ca 35 % ,Källa: NUTEK. Kvinnor utgör en grupp där det finns en stor potential som skulle kunna innebära att fler affärsidéer tas tillvara och att Sveriges möjligheter till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling stärks. Information och affärsrådgivning till kvinnor som vill starta och/eller utveckla sitt företagande är en uppskattad och effektiv insats. Erfarenhet och uppföljning tyder på att det ordinarie systemet för att främja företagande ännu bara delvis lyckas tillgodose behoven ifrån kvinnor. Dessutom finns ett stort behov av realistiska förebilder som kvinnor kan identifiera sig med. Flertalet av de kvinnor som idag figurerar i media är ledare av stora företag där vägen till deras ledarroll har varit en annan än för de många kvinnor som står i begrepp att realisera en idé utan tex. särskilt stora ekonomiska resurser eller viktiga kontakter. Detta visade sig vara ett uttalat behov i projektet. De kallar oss entreprenörer som drevs av CFL och resulterade i boken Gör det Du Vill.

Rådgivning kan utföras på många olika sätt och med olika fokus. Det stöd som den enskilda företagaren eller den blivande företagaren behöver är ofta individuellt. I all kommunikation måste vi möta mottagaren på dennas nivå för att våra råd ska kunna bidra till utveckling. För att kunna ge en bra rådgivning behövs en bred kompetens och multipla perspektiv i rådgivargruppen liksom kunskaper om hur företag når framgång i sitt förändrings- och utvecklingsarbete.

Forskning och erfarenhet kring förändrings- och utvecklingsarbete har visat att det finns vissa handlingsmönster som är mer framgångsrika för att företag ska nå sina målsättningar i förändrings- och utvecklingsarbete. Viktiga framgångsfaktorer är:
Mål och vision
Handlingsorientering
Kundfokusering
Lärande
Delaktighet
Kommunikation

Råden som ges måste leda till att företagaren kan uppfylla dessa faktorer i sin fortsatta utveckling. Mycket rådgivning har hittills gått ut på att hjälpa företagaren att utveckla sin vision och att bryta ner den i konkreta mål. Med en rådgivargrupp bestående av många olika kompetenser och perspektiv kan rådgivningen fokuseras mer på handling och genomförande och därmed ge konkreta resultat. Ofta har rådgivning handlat om VAD företagaren bör göra, men mindre om HUR företagaren kan göra det. Det är helt avgörande för att företagaren ska komma vidare i utvecklingsprocessen att rådgivningen är inriktad på både VAD och HUR. Det ställer höga krav på både bredd och erfarenhet hos rådgivargruppen.

Den rådgivning som vi föreslår och vill etablera baseras på resultaten från arbetet med boken Gör Det Du Vill!, men även från forskningen och på våra mångåriga erfarenheter av förändrings- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i detta synsätt. Genom detta förhållningssätt till rådgivning menar vi oss kunna utveckla rådgivningsarbetet och det stöd som företagare erhåller. Med en rådgivning som denna kan fler livskraftiga och uthålliga företag skapas.

Med en bredd i kompetenser och perspektiv inom rådgivargruppen skapas inte bara ökade möjligheter till individuell anpassning av rådgivningen utan också en större innovativitet i såväl arbetet som råden. Det ger också bättre förutsättningar att ge det stöd som företagare behöver för att klara hela innovationsprocessen. Vårt angreppssätt innebär att rådgivningen kan omfatta alla steg i innovationsprocessen:
Identifierat behov att hjälpa företagaren att identifiera och tydliggöra behovet hos målgruppen
Idégenerering, att utnyttja gruppens innovativa förmåga att tillsammans med företagaren generera idéer och möjliga sätt att möta behovet
Idéutveckling och urval - att utveckla de uppkomna idéerna och framför allt selektera vilka som har störst sannolikhet att leda till framgång
Konkretisering att konkretisera, omsätta och tillämpa för att resultera i ett hållbart företagande
Resultat att rådgivningen resulterar i genomförda aktiviteter och framgång för deltagarna

Syfte

Det övergripande syftet med projekt är att testa en delvis ny modell för konkret rådgivning i syfte att kompetensutveckla blivande och nya företagare samt att långsiktigt få in erfarenheterna av detta arbetssätt i de befintliga stöd organisationerna för nyföretagande, dvs även kompetensutveckla de befintliga stödorganen. Genom gränsöverskridande rådgivning ska projektet bidra till att fler bärkraftiga företag som drivs av kvinnor utvecklas och därigenom skapa fler hållbara arbetstillfällen samt en ökad kompetens inom befintliga rådgivarstrukturer. Genom att visa förebilder och anordna möten där nya eller potentiella företagare möter mer erfarna företagare och förändrings- samt genusexpertis, skapas en ny form för rådgivning och stöd.
I denna förprojektering ska förutsättningarna för projektet klarläggas och deltagande kvinnor, företagare och rådgivare rekryteras.

Målsättning

Det övergripande målet med projektet är att testa och etablera en ny metod för konkret, gränsöverskridande rådgivning mellan företagare för att möta kvinnors behov och samtidigt kompetensutveckla målgruppen samt befintliga stödorgan. Detta innebär att överföra beprövade erfarenheter kring rådgivningen för kvinnor till de befintliga stödorganistoner samt parallellt utveckla kompetensen om praktiskt företagande, speciellt med inriktning på kvinnor, hos rådgivarna.
Delmål för förprojekteringen:
Rekrytering av 10-15 st kvinnor ur målgrupp ett ovan.
Rekrytering av 10-15 st erfarna företagare tillhörande målgrupp två ovan.
Rekrytering av 10-15 st rådgivare i målgrupp tre ovan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsaspekten kommer att beaktas i projektet genom att säkerställa representation i från målgruppen. Vi kommer även att säkerställa att de lokaler som projektet använder är tillgänglighetsanpassade och följa rekommendationer och riktlinjer t ex WAI:s riktlinjer,Tillgängliga konferenser och möte, Många kan läsa mer vägledning för bättre utformning av tryckt text, när det gäller exempelvis information.

CFL har sedan många år tillbaka arbetat med strategiskt mångfaldsarbete och har en lång och gedigen erfarenhet av mångfaldsarbete. CFL tog tillsammans med Sverige200-Institutet fram en Handbok i Praktiskt Mångfaldsarbete som ESF-rådet skickat ut till ca 5000 beviljade projekt för att få projekten att arbeta med mångfaldsfrågor. Handboken beskriver hur man praktiskt arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och etnicitet. Detta kommer också att säkerställa att tillgänglighet beaktas i projektets samtliga delar och steg.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö