Logotyp på utskrifter

Funktionsnedsattas möjligheter i arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFilmateljen
KontaktpersonBo Harringer
E-postfilmateljen@filmateljen.com
Telefonnummer031826380
Beviljat ESF-stöd2 662 420 kr
Total projektbudget2 662 420 kr
Projektperiod2011-07-01 till 2013-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att genom attitydpåverkan på beslutsfattare, genom en dokumentärfilm som kraftfullt belyser de funktionsnedsattas potential och möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, motverka diskriminering i arbetslivet.

Bakgrund

Förstudie
1. Filmateljén Ideell Förening blev 2010 tillfrågad av DHR, om vi kunde medverka i ett filmprojekt om funktionshindrades möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Vi har under perioden 2010 genomfört en förstudie av projektet. Vi har haft möten och diskussioner med DHR i Stockholm samt med Unga rörelsehindrade/Göteborg och dess styrelse.
Vi har huvudsakligen gått igenom följande:
• kartläggning av de funktionshindrades problem på arbetsmarknaden
• analys och definiering av målgrupp för projektet
• hur projektet ska genomföras (Framställan av en dokumentärfilm)
• tidsplan för projektet
• vad vi förväntar oss av projektet, hur de medverkande organisationerna kan delta
• spridningsarbete genom visningar samt seminarieverksamhet
• risker samt vilka problem som kan uppstå
• hur ekonomin ska organiseras,
• jämställdhet och tillgänglighet
• medverkande i projektet, projektpersonal

Särskilt arbete har lagts ner på definiering av målgruppen. Svårigheterna för funktionshindrade att komma ut på arbetsmarknaden är ett problem som länge engagerat DHR. Deras erfarenheter låg till grund för våra diskussioner och studier. Vi kunde identifiera målgruppen som: Beslutsfattare inom, stat, kommun och landsting. Arbetsförmedlare. Beslutsfattare inom det privata näringslivet, såsom VD, personalchefer och rekryterare. Arbetsledare och anställda i företag och organisationer. Olika aktörer inom fackföreningar och andra arbetslivsorganisationer.
DHR centralt, men även Unga rörelsehindrade i Göteborg, har lång erfarenhet av kontakter med dessa parter på arbetsmarknaden och har länge upplevt brister i kunskap om funktionshindrades förmåga på arbetsmarknaden. En övergripande slutsats av förstudien är att funktionshindrade utgör en stor resurs som dåligt tas tillvara av samhället.

2. Ekonomi. De tunga ekonomiska posterna är inhyrd personal, lokalkostnader och kostnader för filmteknik. Här har vi fört diskussioner med olika samarbetspartner, när det gäller kostnader för lokaler och teknik så har vi blivit lovade lån från samarbetspart om projektet blir av. Vi ämnar dessutom ansöka om förskott från Svenska ESF-rådet på 200-250.000 kr eftersom vi är en ideell förening.

3. Vi har inte gjort några begränsningar när det gäller vilka grupper av funktionshindrade som ska medverka. Under första delen av projektet kommer ett urval av medverkande att göras. Här tas hänsyn till dels de enskildas erfarenheter av arbetsmarknaden men även filmiska hänsyn. För att kunna göra en bra film och därmed påverka målgruppen så krävs personliga kvalifikationer, möjligheten att uttrycka sig och agera framför kameran, och en önskan och förmåga att medverka i projektet under en längre tid.

Vi tycker att detta är ett oerhört viktigt projekt. Att underlätta för funktionshindrade att komma ut på arbetsmarknaden har en djupt humanistisk sida. Filmmediet har den stora fördelen att den kan nå människor både på ett intellektuellt och ett känslomässigt plan. Både med hjärnan och hjärtat.

Syfte

Projektets syfte är att motverka diskriminering av funktionshindrade på arbetsmarknaden. Att visa på den potential och det kunnande som finns hos alla dessa människor för att därigenom ändra attityder i samhället. Det handlar framförallt om att jobba med attitydförändringar hos beslutsfattare och nyckelpersoner i samhället.

Målsättning

- Att tillsammans med funktionshindrade producera en dokumentärfilm som skildrar funktionshindrades potential och möjligheter på arbetsmarknaden.
- Visa på problem som finns, både av praktisk och psykologisk art, men framför allt visa att funktionshindrade kan bli ett positivt tillskott och en naturlig del av arbetskraften.
- Seminarier med filmvisning. För beslutsfattare och nyckelpersoner. Vi räknar med att nå minst 500 personer.
- Visning på SVT eller Kunskapskanalen. Vi räknar med att nå 300 000 tittare (En tidigare dokumentärfilm från Filmateljén, om GHB-missbruk, nådde 800 000 tittare)
- Visning på biograf/filmfestivaler. Vi räknar med att nå ca 800 personer.
- DVD-distribution till utbildningsorganisationer, personalavdelningar, fackliga organisationer. DVD-upplaga 500 ex.
- Ett särskilt fokus kommer att vara att nå ut till pågående ESF-projekt. Målsättningen är att erbjuda film samt seminarier till pågående ESF-projekt. Vi räknar med att minst 30 projekt beställer filmen. I de fall vi genomför seminarier kommer medlemmar i DHR att medverka.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom filmprojektet handlar om funktionshindrades rättigheter så är det självklart att hela projektet genomsyras av detta. Lokaler i projektet skall vara anpassade för medverkande och personal. De medverkande ska kunna delta i alla faser av filmprojektet. Även i projektgruppen ska möjligheter till arbete finnas för de funktionshindrade. Den ekonomiskt ansvarige är själv rörelsehindrad.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering kommer att vara ett genomgående tema i hela projektet. I filmen ska vi belysa vilken betydelse könstillhörigheten har. Vi ska följa både killar och tjejer och visa på om det finns skillnader i hur de blir bemötta på arbetsmarknaden. Att alla människor är lika värda och skall ges bästa möjliga förutsättningar att bidra löper som en röd tråd genom projektet. Detta gäller såväl medverkande som personal i projektet. Målsättningen är att ha en jämn könsfördelning. Av de medverkande skall minst 50 % vara kvinnor.

Transnationellt samarbete

Under år 2009 och 2010 har Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben haft kontakt med en grupp ungdomar med funktionsnedsättning i London, som gjort en film där de undersöker skillnader och likheter i Sverige och England gällande bland annat arbete och utbildning. Vi kommer att fortsätta med den kontakten och använda oss av de erfarenheter som gruppen i England har av sitt arbete. Vi planerar också att i vår film skildra positiva resultat från England, beträffande funktionshindrades situation där.

Vi avser också att utveckla ett samarbete med Staden Fredrikshavn i Danmark. Kontakter har tagits med kulturansvariga där och ett stort intresse för detta projekt finns, då situationen och attityder där är snarlika de i Sverige. Vi kommer att göra studiebesök, utbyta erfarenheter och konkretisera idéer om hur man kan påverka beslutsfattare och nyckelpersoner i synnerhet genom kulturella aktiviteter. Ett särskilt intresse kommer också att ägnas deras arbete med Kaospiloterna som är ett känt danskt koncept för att jobba med förändringsprocesser. Målsättningen är att i film skildra hur man i Danmark arbetar för att funktionshindrade ska komma ut på arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

 • Dalheimers hus
 • Socialpolitik
 • Unga rörelsehindrade, Göteborg

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö