Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Frisörnätverk i väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonSusanne Glomeus
E-postmarco.niemela@glocalnet.net
Telefonnummer0521-103 03
Beviljat ESF-stöd298 249 kr
Total projektbudget298 249 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genom ett genomförande av projektet: Frisörsnätverket i Väst (6 företag 16 deltagare), stå bättre rustade med kunskap och kompetens på många, för de deltagande företagen helt nya arbetsområden. Därigenom känna en ökad ekonomisk trygghet och ökad marknadsandel i den omställningsprocess och generationsförändring som man efter
ett nedlagt analysarbete kan se projektet som mycket värdefullt för att trygga såväl den befintliga verksamheten som att känna en trygghet inför framtida investeringar och satsningar.

Bakgrund

Bakgrund till bildande och initiativ till Frisörsnätverket i Väst kan enklast förklaras såsom ett starkt intresse hos några Friserssalonger att vidareutveckla sig inom nydanande områden, där de ingående verksamheterna är överens om att omvärlden förändras i en allt snabbare takt (bl a där man kan se nya etableringsforum) och att man måste stärkas samt till viss del ställa om till en helt för oss ny inriktning. Nätverket består av 6 enskilda företag med tillsammans 16 medarbetare. Vi ser oss nödsakade att arbeta med en för oss helt ny inriktning inom ramen för kommande trendförändringar. Vi har därför valt att påbörja ett vad vi upplever som ett omställningsprogram/projekt. När vi fick höra talas om denna möjlighet att söka ett ekonomiskt stöd för ett projektarbete beslutade vi att välja och satsa på detta projekt. Vi bedömmer att vi har inte råd annars om vi inte kan få ett stöd utifrån. Vi fann att detta kan vara det avgörande startskottet för utveckla oss fortare. Genom en samverkan inom ett nätverk få ytterligare fördelar i form av ett ökat utbyte mellan de ingående verksamheterna samt ett forum för förmedling av kunskap och kompetens.
Därav har alla företag i nätverket nu beslutat att satsa såväl tid som ekonomi i detta projekt.

Vi har kommit fram till våra behov genom ett eget nedlagt och bekostat analysarbete/förprojektering, vilket genomförts i form av gemensamma träffar, vidare genom ett eget arbete inom våra respektive enskilda företag.
Vi valde i detta arbete att ta hjälp utifrån av en extern processledare som arbetat under flera år med såväl nätverk som med att analysera större och mindre organisationer. Denna analys som ligger till grund för denna ansökan har inneburit att nätverket stärkt sig ytterligare i form av ökad samverkan och samarbete mellan företagen. En annan del som analysarbetet inneburit är att vi genom hjälp från extern processledare arbetat med våra starka respektive svaga sidor inom företagen, vilket sedan utmynnat i en rad olika gemensamma och enskilda behov som berör hela gruppen av företag.

Slutsatser som vi kan se av detta nedlagda arbete och som för oss innebär stora utmaningar är framförallt vårt arbete med att bli mer av Ekoorienterade eller miljömedvetna frisörer och att vi blir mer drivna avseende att få fler manliga frisörer att söka sig till våra salonger, vidare kommer detta ställa krav på att vi skaffar oss mer omvärldskunskap i form av såväl övergripande kunskap om framtidsutvecklingen som enskilda kunskap och kompetensbehov inom specifika områden, där såväl materialkunskap som kunskap inom olika hårda och mjuka tekniker för att nå ut bättre med vår verksamhet. Vi kan se att det är nödvändigt i en allt större utsträckning få mer kunskap om verktyg som datorn och vad vi faktiskt kan göra med den i form av bl a bokningssystem, arbetsmaterial, informationssökning, bokföring osv.
Intressant i nedlagt analysarbete var också en diskussion om hur vi kan möte den nya utvecklingen, där man exempelvis satsar i branschen på Hotell, Köpcentra osv, hur kan vi möte detta för oss helt nya sätt att angripa marknaden?. Efterföljande diskussion som följde resulterade till viss del i att se möjligheten att bredda befintlig verksamhet samt kanske se nya möjligheter tillsammans i nätverket för att utveckla detta vidare.

Syfte

Syfte är att genom projektarbetet nå resultat i form av täckt behov av kunskap och kompetensmål och därigenom skapa en plattform för nätverkets och den egna utvecklingens lönsamhet.

Målsättning

Att alla 16 deltagare genomgår i de av ansökan listade och berörda kunskapshöjande delar
(skapar delaktighet och ligger i linje med projektets syfte)

Att 16 deltagare och att 50% av deltagande salonger (3) lyckas ställa om till 25% nivå av Miljömedvetenhet och någon form av en Ekocertifiering
Förväntad effekt i form av ökad miljömedvetenhet och kunskap om helt nya material på marknaden samt ett ökat intresse för erbjudande om alternativ behandling och information om alternativa hårvårdsprodukter.
Vidare ett ökat kundunderlag där kunder som vill få en behandling med denna metod erbjudes möjlighet att få det, därigenom ökar vårt kundunderlag och lönsamhet inom respektive salong, vidare så stärks vårt enskilda varumärke.

Att 12 deltagare genomgår en utbildning inom service, säljteknik och mötet med kund, hur vi tar tillvara en möjlighet att inte bara erbjuda en stark upplevelse utan också fungera som en rådgivare gentemot våra kunder. Förväntad effekt ökat antal nöjda kunder samt ökade möjligheter att få fler kunder, inte minst få en föryngrad ålderstruktur hos våra kunder genom nyvunnen kunskap att inhämta omvärldsinformation och därmed lättar anpassa oss till marknaden.
(Kvalité för oss = professionalism i vårt arbetsätt)

Att 14 deltagare genomgår en datautbildning från grund till att hantera innehåll som office paket och foto vidare i grunden ett eget bokningssystem.
Utbildningen är skräddarsydd med utgångspunkt från enskilda kunskaper, vilket kontrolleras innan kursstart.
Förväntad effekt en för yrket helt nytt teknikområde med nya möjligheter att förstärka den egna kunskapen och de möjligheter som finns, vidare trygga befintligt arbete och enskild arbetsplats gentemot nya generationers krav.

Att 10 deltagare genomgår en kurs om färglära och kunskap om färgers olika kvalitéer, egenskaper kopplade till det praktiska användandet. Färglära och kemi i förhållande till miljö och hårvårdseffekt samt ur ekonomiskt perspektiv dess hållbarhet.
Förväntad effekt innebär en nyvunnen kunskap om att ställa om från ickemiljövänlig hårvård till bättre förutsättningar och förebyggande omställning till mer miljövänlig hårvård, vilket kommer att påverka vår arbetsmiljö idag och för kommande generationer.

Att 9 deltagare genomgår i kurs om nya tekniker och energiråd. Förväntad effekt i form av inspirationskurs där mötet mellan gårdagens tekniker möter morgondagens krav. genom PBL problembaserat lärande, där man arbetar med moment "Hands On på modeller" ges mycket goda förutsättningar för en snabb och snabb implementering i den egna arbetsmiljön.
Förväntad effekt innebär för de deltagande ett nytt sätt att arbeta med nya tekniker, nya stylingtekniker och därigenom en bättre effektivitet i den egna salongen vilket ökar lönsamheten och samtidigt ger kunderna en ny dimension av upplevelser.

Att 16 deltagare medverkar i framtagandet av olika styrdokument och handledarkunskap som kan ligga till grund för att ta emot praktiserande ungdomar från bl a olika frisörsskolor. Där målgruppen av ungdomar (20-30 år) ska vara av det manliga könet.
Förväntad effekt en ökad jämställdhet och naturligt ökad status inom yrket samt i form av föryngring av vår organisation och naturligt därigenom ökad föryngring av hos våra kunder.

Att 6 deltagare deltar i en kurs kring klipptrender med fokus på herrstyling.
Förväntad effekt en ytterligare förstärkning av en mer utjämning av vårt kundunderlag, där vi upplever att vi måste bredda vårt utbud, locka nya målgrupper för att överleva på marknaden.

Att 9 deltagare ges förutsättning till kunskap om personliga utvecklingssamtal samt personlig coaching inom ramen för handledning och en egen utveckling där kunskapen kan vara till nytta i det dagliga mötet med kund.
Förväntad effekt, mer professionalism jämte en egen styrka att våga ta och bli säkrare vid egna beslut.

Att 3 deltagare genomgår en utbildning i att lära sig mer om tekniker avseende komplicerade uppsättningar för speciella händelser. Förväntad effekt att dessa stärker sig själva i form av självförtroende och självkänsla samt pedagogiskt utbildar de övriga 14 ingående deltagarna i nätverket i denna teknik på någon nätverksträff/gruppträff.

Att 2 deltagare erbjudes kur i ekonomistyrning, där kursen behandlar allt från ekonomistruktur till lönsamhetsstyrning.
Förväntad effekt av denna utbildning är en bättre struktur inom två av de deltagande företagen och förståelse för värdet av att arbeta med ekonomisk planering.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det förs en diskussion inom nätverket huruvida vi lyckats anpassa sig till att bli mer handikappvänliga, detta har kanske inte direkt med detta att göra, men för kännedom så arbetar man hos ett par av salongerna med en plan för renovering och ombyggnad, vilket innebär att man även kommer att göra en studie i att se över hur man kan skapa en mer handikappvänlig salongsmiljö.

Jämställdhetsintegrering

Se tidigare formulering med samma rubrik.

Deltagande aktörer

 • Evas Klipp
 • Kathe:s Hårknut
 • Kickans Håratelje
 • Marikas Hårstudio
 • Salong Tin Tin

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö