Logotyp på utskrifter

Friska Företagare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMarknad Varberg
KontaktpersonBengt Rydstedt
E-postbengt.rydstedt@hotmail.com
Telefonnummer0340-86821
Beviljat ESF-stöd296 584 kr
Total projektbudget296 584 kr
Projektperiod2008-05-15 till 2008-09-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Friska Företagare har som syfte att utveckla och behålla det friska i företaget med fokus på chefen.
Projektet vänder sig till småföretagschefer (VD) med < 50 anställda. Med friska chefer utvecklas företaget tillsammans med de anställda till bra arbetsmiljö med låga sjuktal, hög kvalitet och nöjda kunder. Genom mentorskap, seminarier, utbildning och erfarenhetsutbyte utvecklas chefernas kompetens i Livsstil med hälsa, ekonomi och ledarskap som huvudinnehåll. Projektet genomförs i nära samverkan med lokala aktörer.

Bakgrund

Projektet vänder sig till småföretagare med < 50 anställda. I första hand är det inom Socialfondens programområde 1 Kompetensförsörjning med programmål 1 (kompetensutveckling för utveckling av arbetslivets krav) och 3 (kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas) som fokus. Den Regionala planen för Socialfonden i Västsverige har sedan varit vägledande för ansökan.
Flera i målgruppen arbetar på gränsen till vad man orkar med och utsätter sig för stress med sjukdomssymtom som senare kan orsaka långtidssjukskrivningar. Många företagare har svårt att prioritera sin egen hälsa och flera ”går i väggen”. Med friska småföretagschefer är förutsättningarna stora att hela företaget mår bra och utvecklas i en positiv riktning med ökad lönsamhet. Hälsan är en strategisk resurs och avgörande för goda arbetsinsatser och tillfredställelse i arbetet. Projektet fokuserar på att behålla och utveckla det friska hos företagaren. Effekter bland de anställda i företagen bör kunna bli större motivation, arbetstillfredsställelse och välbefinnande.

Region Halland har under den kommande treårsperioden prioriterat fyra tillväxtområden för att främja tillväxt och sysselsättning.. Dessa är Upplevelsenäring, Livsmedel, Hälsoteknik samt Miljöteknik med hållbar energi. Det är tre inriktningar i tillväxt programmet som lyfts fram "Främja Entrepenörskap och företagande, att främja innovationer och företagsutveckling samt att främja kompetensutveckling och ökat arbetskraftsutbud." Under den sista rubriken finns bl.a. ett område om "Hälsofrämjande arbetsplatser". Målet är "att utveckla ett hälsoarbete som bidrar till ett ökat arbetskraftsutbud och tillväxt i företagen genom minskad sjukfrånvaro och ökad återgång till förvärvsarbete". Här planeras "att genomföra fem utvecklingsprojekt och samverkansprojekt om hälsa på arbetsplatsen eller ökad återgång till förvärvsarbete". Speciella resurser och projekt skall nu stödja denna utveckling för att skapa ett Halland som är attraktivt inte bara för turismen utan också för att företagen skall utvecklas med hög produktivitet och låg sjukfrånvaro. Utveckling av hälsofrämjande åtgärder bör därför prioriteras. Mår företagen bra och utvecklas till konkurenskraftiga företag med hög produktivitet, kvalité i produktionen, god arbetsmiljö och höga hälsotal, kommer Halland att än bättre möta de nya utmaningar som står för dörren. En mindre förstudie, för att undersöka intresset, har genomförts och finansierats av Region Halland.

Detta projekt skall stödja denna utveckling och ge Marknad Varberg möjlighet att tillsammans med Företagarna, Campus Varberg, Varbergs Kurort, Företagshälsovården m.fl. ge underlag för att främja det friska i företagen. För detta erfordras mer kunskaper om hur vi utvecklar vår livsstil med samspelet mellan företaget, familjen, privatlivet etc. Förstudien, med intervjuer, har visat att det finns ett stort intresse för projektet.

Målet är att >20 företag skall få ökad kunskap om hälsa och livsstil genom att delta i olika aktiviteter i projektet. Projektledaren kommer att kontakta företagen personligen för att sedan utforma aktiviteter för såväl grupper som individer. Tanken är att projektledaren fungerar som mentor och ”mäklare” (samordnare) till olika stödfunktioner som finns i kommunen. Projektägare är Marknad Varberg.

Syfte

Behålla och utveckla friskare småföretagschefer. Genom mentorskap, seminarier och utbildning öka kunskapen om livsstil, främja det friska och undvikande av ohälsa.

Målsättning

Målet är att >30 småföretagschefer har fått ökad kunskap om friskt ledarskap och att 20 påbörjat ett individuellt eget program för förebyggande av ohälsa. Projektets avsikt är också att synliggöra >10 lokala organisationer och företag som kan ge stöd i denna utveckling under och efter projekttiden. Vidare är projektets syfte att en organisation eller företag driver iden med projektet vidare. Målet är också att en attitydförändring till friskare ledarskap inleds.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet är öppet för personer med funktionshinder och deltagande kommer att stödjas av projektledningen och deltagande samverkansföretag.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

En undersökning av liknande projekt i Sverige och EU kommer att göras för ett eventuellt samarbete.

Samarbetspartners

 • Campus Varberg
 • HK Kompetensutveckling Varberg
 • Varbergs Kurort Hotell & Spa

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö