Logotyp på utskrifter

Från Västerhavet till Vätterns strand

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGymn.förvaltn, AME
KontaktpersonClaes Nilsson
E-postclaes.nilsson@vanersborg.se
Telefonnummer0521-721295
Beviljat ESF-stöd2 397 276 kr
Total projektbudget2 397 276 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vänersborgs kommun har för avsikt att starta upp ett Nätverks-/partnerskapsprojekt bland alla kommunerna i västra Götaland inom följande arbetsmarknadsområden: Fyrbodal, Skaraborg samt Sjuhärad. Att analysera förutsättningar till ett omfattande samarbete över kommungränserna i syfte att lyfta in den lokala arbetsmarknadspolitiken i den nya tidsandan. För att stärka organisationerna, personalen och leverera de insatser som främjar individens återgång till den öppna arbetsmarknaden. Genom partnerskapet ökar vi transparanten i det arbete som utförs ute i organisationerna och möjliggör en kompetensutveckling både för organisationer och individer.

Bakgrund

Kommunernas arbetsmarknadsenheter har med den nya regeringens arbetsmarknadspolitik tvingat fram en förändring av uppdrag och arbetssätt. Parallellt med denna process omorganiseras nu Arbetsmarknadsverket med avseende på arbetsförmedlingens nya struktur med förändrade arbetsmarknadsområden och nya samarbetspartners. Försäkringskassan håller också på att slutföra den sista i raden av omorganisationer med alla konsekvenser detta har medfört när det gäller det lokala samarbetet.

I detta vakum uppstår frågan om det skulle vara framgångsrikt med ett övergripande kommunalt samarbete när det gäller kommunernas Arbetsmarknads- eller Resursenheter. Kan vi genom ett utökat samarbete samverka på ett för individen positivt sätt genom att samverkande organisationer erbjuder ett kommunövergripande arbetssätt för att motsvara eller matcha de nya och reella arbetsmarknader som går utanför den egna kommunen. Ett övergripande samarbete ökar utbudet av resurser som kan erbjudas den arbetssökande, samt ger kommunerna en möjlighet att behålla kompetensen inom organisationerna.

Syfte

Projektet har för avsikt, att utifrån en gemensam analys-/inventeringsmodell, identifiera gemensamma utvecklingsområden samt de utbildningsbehov som krävs för att skapa ett partnerskap av kommunernas lokala arbetsmarknads-/ resursenheter i syfte att harmonisera och utveckla de lokala arbetsmarknadsåtgärderna i ett regionalt perspektiv.

Att skapa ett gemensamt sekretariat som driver och stödjer det utvecklingsarbete som krävs för ett partnerskap med många deltagande aktörer. Att understödja den administration ett partnerskap/projekt kräver, samt koordinera det utvecklingsarbete ett partnerskap förutsätter.

Tillsammans utgör detta partnerskap en bred och mångfacetterad kompetens som i samverkan kan generera många vinster för de brukare som finns hos partnerskapets alla deltagande aktörer. Genom ett partnerskap stärks de lokala aktörernas roll och betydelse, både på det lokala och regionala planet.

Målsättning

Projektets målsättning är att genom partnerskapet stärka de lokala insatserna i samverkan, erbjuda en ny möjlighet att formera en lokal handlingsplan inom ramen för de nationella mål som finns inom arbetsmarknadsområdet. Partnerskapet har för avsikt att i förstudiefasen gemensamt gå igenom de utvecklingsområden partnerskapets medlemmar har sett som viktigt för de medverande organisationernas framtida verksamheter.

Gemensamma utvecklingsområden:
Offentliga upphandlingar (AMS)
Metodutveckling (AMEA, SLG)
Benchmarking (SKL, AMEA)
Kompetensutveckling
Deltagarprojekt

Gemensamma konferenser/utbildningar
Jobbrotation/Deltagarutbyte
Erfarenhetsutbyte på organisationernas alla nivåer:
Chefsnivå
Konsulentnivå/(Case managers)
Handledare/Arbetsledare
Deltagarnivå

Gemensamma utbildning:
Lösningsfokuserad samtalmetodik
SASSAM
AMEA
Thomasmetoden (PPA, BPA, TST
Projektledare/koordinator/ekonomi mm

Gemensamma projekt:
AMEA - Webportal
Ledarskapsutbildningar
Teamutbildningar/Case manager
Gemensamma upphandlingar
Legotillverkning

Externa projektpartners:
Samordningsförbunden (Finsam)
Introduktion/Integration
Sociala arbetskooperativ

Synergieffekter:
Remissinstans för SKL/AMS
Referensområde
utbyte med andra regioner/partnerskap i och utanför Sverige (Höganäs).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla deltagande kommuners Arbetsmarknads- eller Resursenheter erbjuder lokaler anpassade för personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Partnerskapet ser i förlängningen att man vill verka för ett transnationellt utbyte med andra regioner av samma storlek som partnerskapet genererar.

Deltagande aktörer

 • Administrativa kontoret
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetsmarknads enheten
 • Arbetsmarknadsenehten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten (AME)
 • Arbetsmarknadsenheten Forum, Individ & Familjeomsorgen
 • Arbetsmarknadsenheten, Individ & Familjeomsorgen
 • Arbetsmarknadsenheten, Individ & Familjeomsorgen
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Bollebygds kommun
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Kraftcentrum, Arbetsmarknadsenheten
 • Kunskapscenter Götene (Komvux AME)
 • Lärande och arbetsmarknad
 • LärCenter Falköping
 • Lärcentrum, Arbetsmarknadsenheten
 • Uddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen
 • Åmåls kommun Vård/Omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö