Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidsbussen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonNils-Åke Tidman
E-postnils-ake.tidman@educ.goteborg.se
Telefonnummer0702-206533
Beviljat ESF-stöd2 150 000 kr
Total projektbudget5 378 803 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2011-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Skyddsnätet har individuell undervisning för ungdomar som inte kan gå i den vanliga skolan pga. psykosociala problem. Vissa av dessa når man ändå inte. Framtidsbussen når ända fram till hemmet. Målgrupp är utsatta ungdomar, t.ex invandrarflickor vars hemkultur ej prioriterar skolan och brottsoffer.

Bakgrund

Trots alla de insatser som Utbildningsförvaltningen, Studieförberedande Centrum Skyddsnätet och socialtjänsten har gjort för att nå alla ungdomar/elever kvarstår ett stort antal individer som befinner sig utanför samhället och skolvärlden. Detta medför att det är stor risk att dessa kvarstår utanför arbetsmarknaden och samhället i framtiden. I denna grupp har vi observerat ungdomar med bl.a.utländsk bakgrund, psykosociala problem. Med hjälp av uppsökande verksamhet i form av en husbil når vi de som ej är kapabla till att ta sig till skolan. Husbilen kommer även att stå vid strategiska platser såsom torg och fritidsgårdar för att bjuda in till undervisning i en annorlunda skolform.

Syfte

Att nå ungdomar som är i behov av motiverande arbete för att ta sig in/tillbaka in i samället. Att i samarbete med socialtjänsten skapa en meningsfull sysselsättning under dagtid skola-praktik. Att ge ungdomen en chans att känna sig lyckad i sitt skolarbete. Att ge undervisning i kärnämnena, ma, sve, eng, som i sin tur kan leda till betyg för vidare studier på gymnasiet.
Att bryta dåliga vanor och skapa rutiner. Ungdomar som på grund av kulturella hinder i hemmet t.ex. invandrarflickor undanhålls en normal skolgång får med detta en möjlighet. Även föräldrarna får en chans till att ompröva sin eventuellt negativa inställning till den svenska skolformen.

Målsättning

Eftersom skolan har ett bra underlag gällande ungdomar som inte finns i skolan eller i socialtjänstens sfär (unga utanför) kan vi göra en jämförelse med hur många som kommit in i skolan eller arbetslivet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Husbilen är anpassad för att ta emot alla ungdomar. Eftersom det är en mobil enhet kan undervisningslokalen placeras nära hemmet. Eftersom det är två personer med i fordonet kan dessa hjälpa eventuella funktionshindrade in och ut. i nästa steg då ungdomen kommer till vanliga undervisningslokaler kommer dessa att anpassas efter behov. Personalen är antingen SET (social och emotionell träning)-utbildad eller kan få handledning inom detta av chefspsykologen. Läromedel anpassas för varje individ.

Jämställdhetsintegrering

Inom gruppen av ungdomar kan det finnas de som på grund av kulturella och eller pga kön ej kan tillgodogöra sig en normal skolgång. Genom att vara flexibla när det gäller vilket kön lärare och annan personal som möter ungdomen har möjliggör vi även för dessa att tillgodogöra sig insatserna.

Kommun

  • Göteborg