Logotyp på utskrifter

Förprojektering Validering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonKersti Arvidsson
E-postkersti.arvidsson@kommunen.varberg.se
Telefonnummer0340-884 83
Beviljat ESF-stöd566 800 kr
Total projektbudget566 800 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-11-05
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att personer utan undersköterskekompetens skall kunna erhålla detta genom validering och kompletterande utbildning. Målgruppen är vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen och består huvudsakligen av kvinnor med låg utbildning. I förprojekteringen skall särskilt beaktas behoven hos personer med invandrarbakgrund och behoven hos personer med funktionshinder. Projektet främjar lärande miljöer, innovativ verksamhet, samverkan samt strategiskt påverkansarbete.

Bakgrund

Den kommunala vård- och omsorgsverksamheten har genomgått en betydande omstrukturering under en lång period där brukarnas omvårdnadsbehov blivit alltmer omfattande och mångfasetterade. Antalet äldre personer ökar och vårdtiderna på sjukhusen är kortare vilket innebär att alltfler personer får alltmer kvalificerad vård av kommunens personal i det egna hemmet, både i ordinärt och särskilt boende. Vård- och omsorgsarbetet har därmed blivit mer kvalificerat och komplext. För att kunna tillgodose behoven behöver personalen ha både bred och djup kompetens. Ett exempel är arbetsuppgifter som delegeras/instrueras från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, ett annat exempel är vård i livets slut.

Vid nästan alla nyrekryteringar på fasta tjänster inom kommunens vård- och omsorg anställs personer med undersköterskeutbildning vilket är nödvändigt för att de skall kunna utföra alla olika arbetsuppgifter som vårdpersonalen har idag och kunna utvecklas i yrket i den takt som behoven påkallar. För närvarande saknar ca 300 anställda undersköterskekompetens. Många av de som saknar utbildning har lång yrkeserfarenhet men saknar de teoretiska delarna.

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, dokumentation och erkännande av vilken kunskap och kompetens en person besitter oavsett hur kunskaperna förvärvats. Genom att de som saknar utbildning erbjuds validering av sina befintliga kunskaper och komplettering med de delar i undersköterskeutbildningen som saknas får dessa personer en formell kompetens som ger dem möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Med undersköterskekompetens får personerna en starkare position på arbetsmarknaden. De får möjlighet att byta arbete både internt och extern, men de får också större möjlighet att utvecklas på sin befintliga tjänst. Många av de som saknar undersköterskekompetens är av utländsk härkomst. I förstudien skall en kartläggning göras av hur dessa personers utbildningsbehov kan tillgodoses.

Syfte

Syftet är att bereda ovanstående personer möjlighet att få undersköterskekompetens där de också får tillgodoräkna sig den kunskap de har erhållit genom praktiska erfarenheter inom yrket. Syftet med förprojekteringen är att ta fram underlag för hur validering och kompletterande utbildning motsvarande undersköterskekompetens skall utformas samt utarbeta en genomförandeplan.

Målsättning

15 tillsvidareanställda undersköterskor skall utbildas som valideringshandledare.
30 tillsvidareanställda som saknar undersköterskekompetens skall genomgå validering.
25 personer skall få undersköterskekompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningen riktas till personer som redan är anställda. Bland dessa finns endast personer med mindre funktionshinder, såsom lättare syn- och hörselnedsättningar samt läs- och skrivsvårigheter. Vid val av modell skall dessa gruppers särskilda behov beaktas.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö