Logotyp på utskrifter

Förprojektering SPT Västsverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareScandinavian Petroleum Technic (SPT) Association
KontaktpersonBo Härstedt
E-postsss@svensksystemservice.se
Telefonnummer0708-305450
Beviljat ESF-stöd576 600 kr
Total projektbudget576 600 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Petroleumbranschens anställda har en generellt sett låg utbildningsnivå. Stora förändringar i arbetssätt och struktur innebär en nödvändig omställning av både arbetsuppgifter och personalprofiler. Därför har SPT och SPI enats om att alla som arbetar vid en drivmedelsanläggning behöver utbildas.

Bakgrund

Svenskt näringsliv är mitt uppe i en omfattande strukturomvandling, där fyra trender är tongivande (Nuteks årsbok 2006):
Produktivitetsjakt, företagens verksamheter kan till följd av utvecklingen organiseras och utvecklas enligt nya logiker, ofta med hjälp av IT-lösningar som kan innebära att arbetsmoment kan tas bort och nya utvecklas, vilket möjliggör ökad produktivitet i företagen.

Specialicering, enskilda företag fokuserar sin verksamhet i allt högre grad där man uppnår en god position på marknaden. Ofta ingår företagen i ett nätverk av olika typer av företag, där företagen kompletterar varandras kompetenser och ibland även genomför gemensamma aktiviteter.

Internationalisering, nya marknader öppnas upp och nya aktörer ha tillkommit under de senaste åren, vilket har förändrat företagens villkor för att behålla och stärka sin konkurrenskraft.

Omstrukturering, företag köps och säljs inom länder och mellan länder på ett helt annat sätt än tidigare, vilket innebär att de nya globala marknadsvillkoren tvingar företagen till nya strukturer. Många inom branschen står inför att lämna arbetsmarknaden för att gå i pension. Bland dessa finns många företagare med väl fungerande småföretag. Tyvärr finns det i många fall ingen naturlig efterträdare för att driva företagen vidare. SPT kan hjälpa de personer med entreprenöriell anda som skulle behöva utbildning (stöd) för att utvecklas och bli företagare antingen inom sitt företag eller för att matchas mot befintliga företag i en generationsväxling.

SPT instämmer i Nuteks:s analys och tillägger att i petroleumbranschen gäller en låg generell utbildningsnivå, eftersom det inte finns någon yrkesutbildning för arbeten på drivmedelsanläggningar, vilket i sin tur leder till nästa problem att man saknar en naturlig rekryteringsbas. Stora förändringar i arbetssätt till totalentreprenader med konstruktions- och samordningsansvar innebär en strategisk omställning och strukturomvandling av både arbetsuppgifter och personalprofiler.

Kraven på branschrelaterad kunskap har flyttats över till entreprenören då upphandlingarna av arbeten på drivmedelsstationer övergår till totalentreprenader, där konstruktions. och samordningsansvaret kräver resurser och kompetensöverföring. En följd av detta har blivit att SPT och SPI (Svenskt Petroleum Institut) har enats om målsättningen att alla som arbetar på och omkring en drivmedelsanläggning behöver utbildas. Innovativa och strategiska åtgärder i samverkan behövs (för att företag och anställda ska kunna finnas kvar i branschen) vilket vi ska fortsätta att kartlägga i förprojekteringen för att fortsatt kunna ligga i framkant avseende teknisk utveckling, global konkurrens och för att minska miljöpåverkan.

Omställning, anpassning, minskat utanförskap och positiva miljöaspekter är exempel på nya möjligheter som ska utvecklas. Omstrukturering och förflyttningar av myndigheter, relaterade till vårt arbetsområde, samt den pågående förändringen och anpassningen av regelverket (framförallt miljöregler) inom EU är motiv som kräver ett aktivt arbete med bevakning av nyheter och förändringar inom vår bransch.

Den pågående förändringen av produktsortimentet med alternativa bränslen inom drivmedelsbranschen, kräver att regelverken snabbt förändras. För att möta kommande krav och ha en hög kunskapsnivå inom vår organisation, har en omfattande kartläggning av den individuella kunskapsnivån, företagens behov, representerade yrkeskategorier och kompetensförsörjning gjorts genom Växtkraft Mål 3 analysen i Sverige 2006. Vi avser med denna ansökan fortsätta det påbörjade arbetet på företagen i Västsverige för att nå fram till ökad generell kompetens i branschen. SPT har som uppgift att utveckla utbildningar med tonvikt på branschrelaterade kurser.

Syfte

Projektets syfte ska vara att främja SPT:s verksamhet, kvalitet och målsättning. Framförallt ska samverkan och högre kompetens inom innovativ verksamhet och lärande miljöer ge medlemsföretagen bättre framtidsutsikter genom projektet. Detta ska sedan kopplas till nästa projektfas, genomförandet. SPT har att presentera en gemensam analys som beskriver de strategiska förutsättningarna för den aktuella gruppen. SPT ska kunna tillhandahålla lättillgängliga kompetenshöjande utbildningar som höjer säkerheten för arbeten på drivmedelsanläggningar.Många verksamheter har lågutbildad arbetskraft och står inför hot som gör att man kan tvingas skära ner på personal. SPT vill kunna hjälpa till med lösningar på hur man strategiskt kan möta en nödvändig omställning genom kompetensutveckling eller hitta andra alternativa vägar för de anställda för att stärka sin position på arbetsmarknaden inom branschen. Målet är bevara arbetstillfällen om än genom nya strategier som tjänste- eller produktutveckling.

Målsättning

1. Målsättningen för förprojekteringen är att minst 15 av de 19 medlemsföretagen ska välja att medverka i genomförandet.
2. Alla företag som deltar ska arbeta med jämställdhet och tillgänglighet för funktionshindrade (workshop)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En SWOT-analys ska göras på branschen som helhet och på respektive deltagande företag under förprojekteringen. Analysen kommer att göras vid en utbildningsdag som erbjuds de deltagande branschföretagen. Viss information finns också i de handlingsplaner som skrevs under 2006, men det är också ett helt nytt område för en hel del av företagen. Under förprojekteringen kommer rutiner att arbetas fram för att se över tillgänglighetsperspektivet. Kan man hitta lösningar som passar funktionshindrade får man automatiskt en miljö som direkt är anpassad för alla.

Deltagande aktörer

 • ACO NORDIC AB
 • AKTIEBOLAGET CLOIS SERNEBERG
 • BENSIN & OLJEINSTALLATIONER C.
 • Bensin & rörtjänst i Gbg AB
 • DÄLDEHÖG AKTIEBOLAG
 • EkoTec Göteborg
 • GASTECH I GÖTEBORG AB
 • HALMSTADS DRIVMEDELSTEKNIK AKT
 • MALTE PRODUCTS AKTIEBOLAG
 • MANN TEKNIK AB
 • N P S ENTREPRENAD AB
 • NPS Service AB
 • ROLAND WIDEPALMS ELEKTRISKA AK
 • ROMEBORN & CARLSSON, DRIVMEDEL
 • SANDSTRÖM MILJÖ & SÄKERHETSKON
 • SIKAMA AKTIEBOLAG
 • TODO AB
 • TÖREBODA SVETS AKTIEBOLAG
 • VÄST HUVUDKONTOR

Kommun

 • Borås
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Kungsbacka
 • Mariestad
 • Marks
 • Töreboda