Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Förprojekt Mötesplats Ljungskile

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonTomas Rydsmo
E-posttomas.rydsmo.lju@folkbildning.net
Telefonnummer0522-686912
Beviljat ESF-stöd499 856 kr
Total projektbudget499 856 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ljungskile folkhögskola och Ljungskile företagarförening vill genomföra en gemensam kraftsamling på kompetenshöjning. Syftet är att vara bättre rustade inför nuvarande och framtida omställningar, både i samhället i stort och företagen i sig.

Bakgrund

Ljungskile folkhögskola (LJFH) och Ljungskile företagarförening vill i samverkan med företagen i Ljungskile samhälle genomföra en gemensam kraftsamling på kompetenshöjning. Syftet är att vara bättre rustade inför nuvarande och framtida omställningar, både i samhället i stort och företagen i sig. Vi vill hitta nya vägar att på våra arbetsplatser ta tillvara mångfalden i samhället. Vi vill tillsammans ta oss an EU-frågor såsom tillväxt, mångfald, jämställdhet, klimatfrågor, allas tillgång till arbetsmarknaden och kompetensutveckling.

Syfte

Det långsiktiga syftet är att bidra till att förverkliga visionen ovan.

Denna förprojektering syftar till att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven hos de medverkande företagen och bland dess anställda. Arbetsplatsens behov av kompetensutveckling belyses och kartläggas, utifrån de kompetenskrav som identifieras. Efter förprojekteringen fortsätter vi med en ansökan om stöd för genomförande av planerad verksamhet.

Målsättning

I förprojektet vill vi:
Medvetandegöra de strukturella förändringar företagen behöver genomföra med tanke på att företaget står inför en generationsväxling
Medvetandegöra de strukturella förändringar företagen behöver genomföra med tanke på att företaget står inför omställningssituationer..
Förbättra kunskapen om möjligheten att rekrytera personal från grupper utanför arbetsmarknaden.
Höja delaktighet hos deltagarföretagens personal avseende företagets utveckling och den egna kompetensutvecklingen
Att all personal i de medverkande företagen deltar
Att samtliga företag skall delta i en ansökan om genomförandefas.
Stimulera till samverkan och erfarenhetsutbyte företagare emellan.
Undersöka möjligheterna till:
Samverkan mellan programområde 1) Kompetensförsörjning och 2) Ökat arbetskraftsutbud, genom:
att knyta projektet till ytterligare ett projekt inom insatsområde 2. Detta projekt ska då rikta sig människor som står långt från arbetsmarknaden. Denna målgrupp behöver arbetsplatser för praktik och arbetsträning. Inledande diskussioner har redan påbörjats med arbetsförmedlingen och kommunens näringslivsdel.
att låta rekryteringsprocessen ske i steg: praktik under några månader, provanställning, fast anställning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idag är mångfalden i samhället vad gäller kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder en underutnyttjad resurs på arbetsmarknaden och i näringslivet. Många företag och organisationer behöver bredda sin rekryteringsbas för att få en ökad mångfald. Risken är annars att man går miste om kompetens som behövs för att tillgodose olika målgruppers behov.

Speciellt viktigt för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning är att den omgivande miljön är tillgänglig. Att alla projektaktiviteter genomförs så att funktionshinder inte försvårar eller omöjliggör deltagande är en självklarhet.

Jämställdhetsintegrering

-

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö