Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

European Network of Mentors for Youth

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF Sydvästra Götaland
KontaktpersonJeanette Andersson
E-postjeanette.andersson@abf.se
Telefonnummer0303-16530
Beviljat ESF-stöd388 292 kr
Total projektbudget520 133 kr
Projektperiod2008-11-15 till 2009-05-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill skapa en modell för Europeiskt nätverk av mentorer för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill också dokumentera om samhället satsar olika stora resurser på män och kvinnor och hur man kan använda denna kunskap för att ge människor den hjälp de behöver.Bakgrund

Trots att industrisamhället med sitt lönearbete historiskt sett är en kort tidsperiod, har normen under 1900-talet för arbetslivet varit att ha en anställning. Lönearbetet har i sig ett moraliskt värde, och det är ofta svårt för dem som befinner sig i arbetskraften att förstå hur utsatt och stressad en arbetslös person är.

I det postindustriella samhället är det också normalt att man är det man gör, och om man är arbetslös, då gör man ingenting och alltså är man ingenting. Hela den sociala strukturen knyts samman med arbetet och arbetsplatsen. Många ungdomar har idag en lösare anknytning till arbetslivet med t ex projektarbeten, och de växlar mellan att arbeta och att göra annat som de också tycker är viktigt, nämligen att studera, umgås med familjen eller resa. Detta är ett liv som naturligtvis passar bra om man är duktig och framåt, är man ung och har svårt att ta för sig så hamnar man lätt utanför med allt som det innebär av utanförskap och problem. Förändringarna sker snabbt och arbetslivet idag ställer stora krav på flexibilitet och anpassning. Åtskilliga rapporter visar att ungdomar som inte får arbete i anslutning till att de slutar skolan, lätt kan hamna i en ond cirkel och förbli utanför arbetsmarknaden. Risken finns att vi i Sverige kan uppleva att vi har en generation ungdomar som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden..

I en D-uppsats från Luleå universitet pekar författaren på att arbetslösheten för ungdomar utan gymnasiekompetens ligger runt 20%. Arbetsförmedlingarna har inte alltid resurser för att ge dessa ungdomar det stöd och den hjälp de behöver. Många ungdomar har också misslyckanden med sig från skoltiden och vet att de vill ha ett arbete men inte vad de vill göra. Flera av dem behöver komplettera sin utbildning, få klart för sig vilka starka sidor de har och inte minst få hjälp med att skriva ansökningar och förbereda sig inför eventuella anställningsintervjuer.

Jämtlands Läns landsting visar i rapporten Arbetslöshet och ohälsa att det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Den rapporten visar också att arbetslösheten drabbar unga svårare och att arbetet och känslan av att vara behövd är viktig för unga människors utveckling och socialisering. Samma rapport anger också att det är lättare för män att få en tillsvidareanställning under det att kvinnor ofta accepterar permanenta vikariat.

Många unga arbetslösa behöver både stöd och vägledning och en möjlig väg kan vara att skapa ett mentorskap för dem så att det finns en vuxen som lyssnar och ser dem och deras behov. De behöver hjälp med att lära sig de sociala koder som behövs för att bli en del av arbetskraften.

Genom att initiera ett mentorskap inom många olika yrken, ökar möjligheterna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och fått ett arbete som de trivs med och passar för.

Ett mentorskap inom flera länder i Europa kan göra det lättare för ungdomar att hitta nya erfarenheter och kanske det också underlättar att komma in på den svenska arbetsmarknaden om man först får byta miljö. I ett nytt land med nya möjligheter och där man inte tidigare har misslyckats blir möjligheterna att lyckas större om man dessutom får hjälp av en vuxen person med erfarenhet, och som har mitt bästa för ögonen.

Syfte

Vi har för avsikt att starta ett nätverk i Europa av mentorer som har stor arbetslivserfarenhet. Mentorerna bör vara verksamma inom olika bristyrken så att ungdomar som står utanför arbetsmarknaden av någon anledning, lättare kan komma in på arbetsmarknaden. Vi vill

Undersöka målgruppens egna önskemål/erfarenhet/problem

Undersöka Arbetsförmedlingens/Försäkringskassans/Kommunens önskemål/erfarenhet/problem

Undersöka Arbetsplatsernas önskemål/erfarenhet/problem

Se om det är skillnad mellan de anspråk som män och kvinnor har.

Etablera samarbete med en eller flera partner i Europa som redan arbetar med ungdomsprojekt eller kommer att starta ett sådant projekt.

Ta fram en Europeisk modell för yrkesmässigt mentorskap (modellen skall testas i nästa fas vilket är en projektansökan juni 2009 i genomförandefas).

Målsättning

En gedigen kartläggning av målgruppernas behov
Utarbeta och skicka ut totalt 1000 enkäter till de olika målgrupperna.

Baserat på resultatet av enkäterna arbetar vi sedan fram en Europeisk modell för yrkesmässigt mentorskap för arbetslösa ungdomar


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I de lokaler som kommer att användas för projektet (i förstudien och senare i en genomförande fal) i ABFs del finns arbetsplatser med ergonomisk arbetsutrustning som höj- och sänkbara skrivbord och kontorsstolar. Där finns också handikapptoalett och duschrum, likaså konferensrum med modern teknisk utrustning och hörselslinga. Alla lokaler som vi vistas i är tillgängliga för personer med funktionshinder. ABF har även helt mobila datasalar, fullt utrustade med datorer, projektor, skrivare m.m.
För den verksamhet som bedrivs i lokaler vid Kristinehamns Folkhögskola, KPS, finns klassrum med tillgång till grupplokaler och ett välutrustat bibliotek med aktuell litteratur och ett stort utbud av tidskrifter. Kristinehamns Folkhögskola, KPS bedriver traditionell folkhögskoleutbildning med allmän kurs, fritidsledarutbildning, dans och danshandledarutbildning. Där finns också utbildning för elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med förvärvade hjärnskador, samt en omfattande distansutbildning. Distansutbildningen har startats främst för att bistå elever som av olika skäl inte kan komma till skolan men som kan arbeta framför en dator.

Skolan har 59 anställda. Merparten av de anställda har lärarutbildning, men vi har också ett stort antal elevassistenter. Vi har flera funktionshindrade elever och hela skolan är anpassad för att kunna ta emot funktionshindrade elever.

Eftersom ABF arbetar mycket med olika former av tillgänglighet och Kristinehamns Folkhögskola har en handikapprofil är olika former av tillgänglighet något som tillhör det vardagliga arbetet.
All information i projektet finns att få i stor text för ex. synskadade eller personer med läs och skrivsvårigheter. Vid förfrågan finns även informationen att få på annat språk än svenska.

Transnationellt samarbete

Vi har för avsikt att under förprojekteringen söka samverkanspartner i andra EU-länder. Kontakt har redan tagits med en partner i Tyskland som är intresserad av att delta.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • Arbetsförmedlingen Lerum/Partille

Samarbetspartners

 • Kristinehamns Folkhögskola, KPS

Kommun

 • Ale
 • Arvika
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Göteborg
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Kungälv
 • Lerum
 • Munkfors
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng
 • Öckerö