Logotyp på utskrifter

Estet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet, Göteborg
KontaktpersonKarin Zetterman
E-postkarin.zetterman@folkuniversitetet.se
Telefonnummer031-106557
Beviljat ESF-stöd89 447 kr
Total projektbudget119 387 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att klarlägga om det finns möjlighet för fler konstnärligt intresserade personer med psykisk funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden genom teori och praktik kring estetiska och kulturella ämnen.

Bakgrund

Personer med psykisk funktionsnedsättning tillhör en grupp som ofta har befunnit sig utanför samhället när det gäller utbildning, arbete och sociala sammanhang. Anledningarna till utanförskapet är många, det kan röra sig om perioder på psykiatriska institutioner, medicinering samt samhällets fördomar. På senare år har en förändring skett både vad gäller medicinering och inskrivningar på vårdinstitutioner. Yngre personer med psykisk funktionsnedsättning har mer energi och större vilja att ta del av samhället. Kraven om delaktighet från samhället har också ökat. Dessa förändringar ger utrymme för verksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och som syftar till att integrera målgruppen i samhället.

Syfte

Syftet med projektet är att öka antalet personer med psykisk funktionsnedsättning som kommer ut på arbetsmarknaden genom att ge dem en praktisk och teoretisk bas när det gäller estetisk verksamhet samt att ge dem en större självtillit och ett förtroende för att utbildningsväsendet, arbetsmarknaden och samhället fungerar för dem. Med förprojekteringen vill vi undersöka förutsättningarna för att använda kultur som en rehabiliteringsform för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ett sätt att göra det kan vara att starta en estetisk förberedande praktisk utbildning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inom en sådan utbildning kan det konstnärliga uttrycksbehovet tillgodoses samtidigt som individen närmar sig vidare studier eller arbetslivet, genom att de erbjuds praktikplatser eller anställning inom kulturområdet.

Den första delen av förprojekteringen syftar till att kartlägga intresset för och behovet av en estetisk utbildning för personer med psykiska funktionshinder. Här krävs kartläggning både av målgruppen och parter som representerar/möter målgruppen och av önskemål från parter på eller i anslutning till arbetsmarknaden, som till exempel Arbetsförmedlingen och Västarvet samt andra arbetsgivare inom kultursektorn. I båda fallen kommer kartläggningen att bestå av enkätundersökningar och intervjuer. Här ingår att undersöka vilka ämnen inom det estetiska området det finns intresse för och behov av. Dessutom ingår att undesöka vilka andra ämnen som målgruppen och eventuella framtida arbetsgivare tycker bör ingå i utbildningen. Vidare att kartlägga könsfördelningen inom målgruppen och inom den estetiska verksamhet som är slutmålet för deltagaren, samt att utröna huruvida könstillhörighet har någon påverkan på deltagarens möjlighet att lyckas på arbetsmarknaden.

Den andra delen av förprojekteringen handlar om pedagogik och metodutveckling. Här syftar förprojekteringen till att fastställa vilken pedagogik och metodik som lämpar sig för målgruppen i det aktuella projektet, samt att utarbeta studieplaner och styrdokument för en eventuell estetisk utbildning som stöder den valda pedagogiken.

Den tredje och viktigaste delen av förprojekteringen handlar om vilka insatser som krävs för att målgruppen ska komma ut i studie- eller yrkeslivet. Här kommer vi att undersöka möjligheter för målgruppen att studera/praktisera/lönearbeta. Frågeställningar är bland annat: Finns det något stöd vi kan ge de utbildningsanordnare som möter målgruppen?En annan möjlighet är att deltagarna i projektet går direkt ut i arbetslivet. Här är frågeställningarna bland annat: Finns det arbetsplatser där de kan trivas och accepteras med sin funktionsnedsättning och samtidigt uttrycka sig konstnärligt? Vilket stöd kan vi ge arbetstagare och arbetsgivare i såna fall? En metod som fokuseras här är coachning, något som Folkuniversitetet har goda erfarenheter av i sin verksamhet i övrigt.
Både när det gäller fortsatta studier och det framtida yrkeslivet är en ytterligare viktig fråga: Hur häver vi bäst de negativa effekter som en eventuell könsdifferentiering ger upphov till?

Målsättning

Förprojekteringens målsättning är att fastslå om det finns möjlighet att framgångsrikt genomföra ett projekt som leder till minst 40% sysselsättning i ett längre perspektiv.
Projektets mål är att underlätta för konstnärligt intresserade personer med psykisk funktionsnedsättning att ta steget ut i samhället och därigenom öka antalet personer från ovan nämnda målgrupp som går från sjuk- eller aktivitetsersättning till självförsörjande genom studier eller yrkesverksamhet. Detta kommer att ske genom att vi erbjuder kultur som habiliterings- eller rehabiliteringsform genom en praktisk och teoretisk utbildning med anpassad pedagogik och tydlig inriktning mot arbetsmarknaden eller vidare studier.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet är grundläggande för Folkuniversitetets verksamhet och finns med i Folkuniversitetets övergripande mål, planering och verksamhetsidé. En avdelning där projektet är förlagt organisatoriskt arbetar med verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning. En nationell grupp på central nivå inom Folkuniversitetet arbetar för att främja verksamheten för funktionshindrade. Därigenom finns perspektivet på tillgänglighet på alla nivåer i organisationen och genomsyrar hela verksamheten. De lokaler Folkuniversitetet har i Göteborg är tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning såväl som för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Under förprojekteringen kommer den största delen av arbetet, där målgruppen är aktiv, att äga rum i Stiftelsen Gyllenkrokens lokaler som är handikappanpassade. Framför allt är miljön på Gyllenkroken tillgänglig för personer med psykisk funktionsnedsättning genom verksamheten. Stiftelsen Gyllenkroken driver ett aktivitetshus för personer med psykisk funktionsnedsättning i lokaler som ligger centralt i Göteborg. Det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik och det är en öppen och välkomnande miljö. Inom ramen för aktivitetshuset ryms varierande verksamhet, såsom projekt, arbetskooperativ, olika arbetsgrupper samt studiecirklar. Det finns också möjlighet att vistas i aktivitetshusets lokaler utan någon formell tillhörighet till ovan nämnda verksamhetsformer.

Personal på Folkuniversitetet och Gyllenkroken, såväl handledare som administratörer och lärare har stor kunskap om och erfarenhet från arbete med verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

Genom att utveckla kontakten med VSA och andra liknande internationella organisationer finns det en möjlighet att projektet uppnår en viss transnationalitet. I sådana fall kommer det initialt att handla om influenser från transnationella organisationer på projektet, och som en sekundär effekt kan information om projektet spridas internationellt.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
 • Bohusläns Museum

Samarbetspartners

 • Stiftelsen Gyllenkroken
 • Sv VSA

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö