Logotyp på utskrifter

Espira Kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEspira Tillväxtcenter AB
Kontaktpersonbengt lofter
E-postlofter@glocalnet.net
Telefonnummer033-435 79 00
Beviljat ESF-stöd524 112 kr
Total projektbudget524 112 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering syftar till att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven hos de medverkande företagen och bland dess anställda. Projektet ska också förbereda ett huvudprojekt med syfte att genomföra kompetensutveckling.

Bakgrund

Problem och behov
Hur kan vi förbereda och utveckla företag som befinner sig i omställning och eller i generationsväxling

Hur förbättra de anställdas kompetens utifrån individens och företagets situation

Alla ska vara med, Hur skapa bättre delaktighet i företagen

Syfte

Projektet Espira kompetens skall kartlägga kompetensutvecklings-
behoven hos de medverkande företagen och bland dess anställda. Projektet skall kartlägga utbildningsbehov och förutsättningar för att stärka och öka kompetensnivån hos medarbetaren i branscher med låg arbetskraft och ellermed medarbetare som befinner sig i en omställningomstrukturering. Kompetensutveckling utifrån den enskilde individens behov ses över samtidigt som en belysning görs av lärandet i varje erfarenhet. Arbetsplatsens och individens behov av kompetensutveckling belyses och kartläggas, utifrån de kompetenskrav som identifieras. Projektet ska också förbereda ett huvuvudprojekt som vi planerar att ansöka om för de deltagande företagen.

Målsättning

Förprojektet har följande mål
:
Samtliga företag skall delta i en ansökan om genomförandefas.
Höja delaktighet hos deltagarföretagens personal avseende företagets utveckling och den egna kompetensutvecklingen.
Identifiera kompetensbehov som företagen behöver genomföra med tanke på att företaget står inför en generationsväxling.
Identifiera kompetensbehov som företagen behöver genomföra med tanke på att företaget står inför omställningssituationer.
Förbättra kunskapen om möjligheten att rekrytera personal från grupper utanför arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ser det som en förutsättning för att kunna genomföra vårt arbete att alla projektaktiviteter genomförs så att funktionshinder inte försvårar eller omöjliggör deltagande.

En viktig fråga är vad deltagarföretagen kan göra för att öka sina rekryteringsmöjligheter av människor med funktionshinder. Eftersom det i en del fall råder brist på arbetskraft är frågan inte bara viktig i ett humanistiskt och jämställdhetsperspektiv utan även i företagsekonomiskt hänseende. Även av andra skäl, för oss ännu okända, kan ämnet vara viktigt för företagen. Frågan lyfts och bearbetas i SWOT-analysen.

Kommun

  • Bollebygd
  • Borås
  • Herrljunga
  • Marks
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn