Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Entreprenöriellt lärande i Västra Götaland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionutvecklingssekretariatet
KontaktpersonPer Brohagen
E-postper.brohagen@vgregion.se
Telefonnummer0521-27 58 74
Beviljat ESF-stöd2 468 760 kr
Total projektbudget2 468 760 kr
Projektperiod2008-06-01 till 2009-11-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Entreprenörskap är en av åtta nyckelkompetenser som i Lissabon strategin från år 2000, beskrivs som nödvändiga för att klara sig på dagens europeiska arbetsmarknad. Det är numera allmänt vedertaget att entreprenörskap i skolan är ett mycket bredare ämne än träning i hur man startar företag, då det omfattar utvecklingen av personliga kompetenser som kreativitet, initiativförmåga och självkänsla bland många andra.
I Sverige håller Utbildningsdepartementet tillsammans med Näringslivsdepartementet på att ta fram en nationell strategi för entreprenörskap i utbildningssystemet.
I Västra Götalands regionen har ett flertal skolor från grundskolan och gymnasiet uttryckt önskemål att fortbilda sina lärarlag i entreprenöriellt lärande. Det är dock resursmässigt svårt för enskilda skolor och kommuner att arrangera omfattande utbildningar av den här typen. Västra Götalands Regionen har därför tagit på sig att organisera en omfattande utbildning i entreprenöriellt lärande för lärarlag på grundskolan och gymnasiet. Med start hösten 2008 kommer trettio lärarlag att erbjudas sammanlagt 10 dagars träning med mycket kvalificerade processledare. Lärarlagen kommer att väljas ut från hela regionen. Alla deltagande skolor förutsätts ha en bred uppslutning kring en långsiktig satsning mot undervisning som fostrar mer entreprenöriella attityder och kompetenser bland eleverna.
Projektet kommer att utvärderas grundligt av Forum för Småföretagarforskning FSF i samarbete med Mälardalens Högskola.

Bakgrund

Traditionellt har utbildningssystemet inte varit inriktade på att utveckla entreprenöriella kompetenser, men ett snabbt skiftande arbetsliv, där stora företag och offentlig sektor krymper i storlek samtidigt som de grundläggande färdigheter som krävs i ett modernt arbetsliv förändrats gör att skolan behöver anpassa sin undervisning för att möta de nya förutsättningarna. Entreprenörskap i skolan har numera förts upp på både OECD:s och EU:s agenda där det bl.a. beskrivs som en av åtta nyckelkompetenser för att klara sig på dagens europeiska arbetsmarknad.

Nyligen har regeringen gett Utbildningsdepartementet och Näringslivsdepartementet i uppdrag att skriva en nationell strategi för Entreprenörskap i skolan. Entreprenörskap i skolan är således en mycket aktuell fråga som diskuteras flitigt i utbildningsväsendet. Det är numera allmänt vedertaget att entreprenörskap i skolan är ett mycket bredare ämne än träning i hur man startar företag, då det omfattar utvecklingen av personliga kompetenser som kreativitet, initiativförmåga och självkänsla bland många andra.

Då Nutek av regeringen fick uppdraget att genomföra en treårig nationell satsning (2005-2007) för att öka intresset för entreprenörskap, valdes Västra Götalandsregionen ut som en av sex pilotregioner, med syfte att visa hur entreprenörskap kan fungera som motor för en långsiktig och hållbar regional utveckling.
Lärdomar från projekt och aktiviteter som ingår i VGR:s pilotregionsatsning ligger till grund för strategin "Entreprenörskap i Utbildningsväsendet" som skall presenteras för Nutek under våren 2008 och kan ses som en omfattande förprojektering för regionens roll och arbetssätt inom detta område under den innevarande Regionala Tillväxtplan (RTP) perioden 2008-2013.

Ur strategin "Entreprenörskap i Utbildningsväsendet" kan utläsas att de viktigaste problemområdena att lösa inom området är. 1) Dålig långsiktighet samt 2) Stort utbildningsbehov av lärarkåren inom entreprenöriellt lärande.
Dålig långsiktighet syftar till att tidigare försök att införa entreprenörskap i skolan varit av "fyrverkerikaraktär" med föga bestående resultat. Ofta har dessa projekt bedrivits av externa aktörer med dålig medverkan av ordinarie lärare.

I en undersökning gjord av Temo på uppdrag av Nutek och VA (VA-raport 2005:2) intervjuades 700 lärare och skolledare om sina attityder till företagsamhet i skolan Syftet med undersökningen var att se hur skolorna arbetar med att utveckla elevernas kreativitet, initiativförmåga, handlingskraft, ansvarstagande och självständighet.

Nio av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att utveckla elevernas förmåga att ta egna initiativ, formulera problem och gå från idé till praktisk handling, dvs. begreppet entreprenörskap, men lärare saknar alltså traditionellt kompetens för detta ändamål.

För att öka möjligheterna att stödja eleverna i deras utveckling mot företagsamhet uppger
lärarna sig, utöver en ökad samverkan mellan skola och företag, behöva handledning och
kompetensutveckling. Kompetensutveckling och vidareutbildning för lärare med inriktning
på att utveckla elevers företagsamhet förekommer, i form av föreläsningar eller endagarskonferenser,men är relativt ovanligt.
De kontakter VGR har haft med lärare och skolledare i regionen pekar i samma riktning. Utvärderingar av avslutade projekt uttrycker en önskan om utbildning i entreprenöriellt lärande. Skolan och enskilda kommuner har i regel inte resurser att organisera omfattande utbildningar och därför har VGR i samråd med kommunalförbunden (GR,Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad) beslutat sig för att arrangera en omfattande lärarlagsutbildning i ämnet. EU-medlen skulle här innebära ett betydande mervärde för ett stort antal av regionens skolanställda.

Syfte

Entreprenörskap i utbildningssystemet förutsätter ett nära samarbete mellan skolan, det omgivande samhället och näringslivet. Genomgående för samtliga skolformer är att lärare måste ges möjlighet till fortbildning inom området Avsikten med projektet är att ge c.a trettio lärarlag inom grundskola och gymnasie en god grund i entreprenöriellt lärande så att de efter utbildningen har ett genomtänkt och tydligt arbetssätt för att arbeta entreprenöriellt i sin undervisning.
Ett annat syfte är att noga utvärdera lärarlagsutbildningen samt jämföra den med liknande kursupplägg som planeras t.ex i region Halland för att ytterligare förbättra framtida fortbildning.

Målsättning

Det långsiktiga målet för projektet är fler kreativa, handlingskraftiga och självständiga invånare i Västra Götalands Regionen.
Projektmålet är att de trettio arbetslag som genomgår utbildningen skall uppnå sådan kompetens att de kan införa ett entreprenöriellt arbetsätt i sina klasser. Detta kommer i sin tur att innebära att eleverna får hjälp med att ta ansvar för sitt eget livslånga lärande och utvecklar nödvändiga kompetenser som t.ex självkänsla, handlingskraft och målmedvetenhet. Målet är att drygt 100 lärare, jämt fördelat mellan könen, skall ha uppnått denna kompetens under våren 2009.
Om man räknar med att ca 100 elever/år/lärarlag kommer att få del av denna ökade kompetens bland lärarna kommer 3000 elever i regionen att påverkas av denna satsning varje år i framtiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningen är öppen för alla och särskild hänsyn kommer att tas vid val av utbildningsplats för att tillse tillgänglighet i alla avseenden för samtliga deltagare.

Jämställdhetsintegrering

Då all tillgänglig statistik tyder på att yngre män är mer benägna att bli företagare än unga kvinnor kommer särskild vikt i processutbildningen att läggas vid kvinnligt entreprenörskap. Under förprojekteringen konstaterades inga svagheter eller hot avseende jämställdhetsintegrering i projektet. Undervisningen kommer dock att ta upp skillnad och likheter mellan manligt/kvinnligt vad gäller entreprenöriellt lärande i klassrummet. Vidare kommer utvärderingen att visa på ev. skillnader mellan deltagande manliga och kvinnliga lärares uppfattning om nyttan av kursen.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att beskrivas på nästa generalförsamling för European Association of Regions and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL) i Bryssel den 27 mars. Intresse för projektet har redan visats från bl.a region Midtjylland DK samt region Andalusien ES. Nyttan för projektet är i dagsläget att hålla sig ajour med vad som händer i övriga Europa för att ännu bättre forma en konkurrenskraftig utbildning

Deltagande aktörer

 • Forum för Småföretagsforskning

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö