Logotyp på utskrifter

En resa för Alingsås

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAlingsås Futurum
KontaktpersonLennart Anderberg
E-postlennart.anderberg@alingsas.se
Telefonnummer0322 616901
Beviljat ESF-stöd4 374 500 kr
Total projektbudget4 374 500 kr
Projektperiod2008-06-19 till 2010-02-05
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall skapa en förståelse för, och insikt, hur varje deltagares bidrag och engagemang hänger ihop med företaget/organisationen och hela Alingsås utveckling. Olika mötesplatser utvecklar samverkan och ett gemensamt lärande. Målet är att strategiskt påverka Alingsås och dess näringsliv.

Bakgrund

B: Bakgrund
Alingsås hade under senare delen av 90-talet en svag utveckling avseende investeringar, sysselsättning, bostadsbyggande och de styrande bestämde sig då för att arbeta medvetet för att förändra situationen. Ett visionsarbete tog fart med sikte på att göra Alingsås till attraktiv plats att leva, verka och bo i. Målet för denna vision "Vision 2010", är att skapa förutsättningar för 1000 nya jobb, 1000 nya bostäder och en befolkningsökning som ger 40000 invånare år 2010. De fyra benen i visionen är boende, näringsliv, infrastruktur och utbildning. Alingsås har under de inledande åren på 2000-talet vänt trenden och visa en god tillväxt. Medvetna satsningar har gett resultat tidigare än den generella konjunktursbaserade uppgången i Sverige.
Flera aktiviteter har under de senaste åren genomförts för att öka samverkan mellan olika parter i samhället, bland annat möten mellan 200 personer i 24 h för gemensamma samtal om nutid och framtid. Varje år genomförs även 100 företagsbesök av ledande tjänstemän och politiker för ökad förståelse. Under 2007 genomfördes en fallstudi (Dnr MN90-2006, se bilaga Fallstudie) som syftade till att kartlägga framgångsfaktorer nu och framåt för Alingsås och dess näringslivsutveckling. Denna fallstudie utgör till stor del den egenfinansierade "Förprojekteringen" vars resultat sammanfattningsvis är:
"Fallstudien har visat att ett medvetet visionsarbete, attityd som bränsle, möten mellan människor som motor och eldsjälvar som styrmän, har visat sig vara samverkande faktorer som kan förklara att Alingsås vänd den negativa trenden och visar en god tillväxt".
Respondenterna i fallstudien tycker att Alingsås förvaltat sina förutsättningar på ett bra sätt sedan arbetet med Alingsås Vision 2010 startade 1999. Det finns dock ett uttalat behov att ytterligare fördjupa, förtydliga och förankra de strategiska grenarna i visionen genom att låta nyckelpersoner i ett innovativt klimat samverka kring strategiska frågeställning och lära av varandras framgångshistorier. Dessutom kompetensutveckling, både gränsöverskridande delar för många och dels individuellt i beskrivna ämnen. Detta åkar Alingsås (kommun och näringsliv) erbjudande och styrka i processen för hållbar utveckling.
SLUTSATSER
Detta ESF-projekt har därför en avgörande betydelse för att möjliggöra just att fördjupa, förtydliga och förankra processerna kring SAMVERKAN, LÄRANDE MILJÖ i ett INNOVATIVT klimat för att STRATEGISKT PÅVERKA utvecklingen av Alingsås och dess näringsliv. Grundtanken är att utveckla individen som därigenom utvecklar sitt företag/sin organisation och sitt sammanhang i övrigt (samhället).

Syfte

Hur - hänger det ihop?
Detta är den grundläggande frågan i detta projekt och blir därmed dess huvudsyfte. Projektet handlar om att skapa en förståelse kring hur utvecklingen av ett samhälle sker. Utvecklingen av den enskilde hänger ihop med utvecklingen av den enskildes organisation/företag som hänger ihop med samhällets utveckling.
Syftet är att skapa en fördjupad förståelse för projektets deltagae om vilka faktorer som är strategisk påverkande för individens/företagets/organisationens/samhälelts utveckling. Vår förprojektering visade oss att den strategiska påverkansgraden är direkt beroende av att nyckelpersoner samverkar och skapar en gemensam förståelse och plattform i ett innovativt klimat för att öka sysselsättningen, skapa långsiktig konkurrenskraft och ett hållbart och attaktivt samhälle.
Att därtill kunna erbjuda kompetensutveckling enligt aktivitetsplaner ser vi som viktigt för praktiska resultat i termer av utvecklande strukturer, processer samt reell kompetens.

Målsättning

Att nyckelpersoner från samtliga deltagande organisation/företag aktivt deltar i minst 75 % de gemensamma aktiviteterna kring Innovation, Lärande, Samverkan och Strategisk påverkan.
Att 80 % av de deltagande företagen/organisationerna deltar i de målgruppsspecifika insatserna.
Målsättningen med projektet är att vi utgår från det faktum ATT det hänger ihop. Därför är det helt avgörande för projektet med att aktivt och brett deltagande i aktiviteterna i projektet. Effekterna blir att vi skapar den energi och den motivation som krävs av deltagarna för att faktiskt utveckla, ine bara förstå och prata om att det är viktigt. Det finns en kritisk gräns om ca 65-70% deltagande för att nå maxiamal effekt. Då övertygar man sig själv och varandra att det är viktigt att delta och att "alla är med".

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet kommer att hanteras på olika sätt i olika delar i projektet.
I respektive delprojekt för att på så sätt lyfta fram relevanta frågeställningar.
-Delprojekt Alingsås företag/organisationer och offentliga organisationer (kommunala) kommer att beakta tillgänglighetsperspektivet från en arbetsplatssituation.
-Delprojekt Stadskärnan kommer att hantera tillgängligheten i stadskärnan inom handel, cafér, restauranger och salonger ur ett fysiskt perspektiv men också ur ett "världsperspektiv", dvs även funktionshindrade skall känna sig välkomna. Därtill kommer man att beakta tillgänglighetsperspektivet från en arbetsplatssituation.
-Delprojekt Teknikföretagen kommer att beakta tillgänglighetsperspektivet från en arbetsplatssituation.
Projektet i sin helhet kommer att dokumentera kontinuerligt kring alla aktiviteter. Detta kommer att ske skriftligen men också publiceras elektroniskt och publiceras via projektets hemsida vilket möjliggör tillgänglighet för personer med funktionshinder. Alla aktiviteter som anordnas i projektets regi skall vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Projektet skall:
- skapa mötesplatser/nätverk/mentorskap för såväl kvinnliga chefer som kvinnliga nya och etablerade företagare hos de deltagande företagen/organisationer.
- ge samtliga deltagande organisationer/företag strategisk kunskap kring jämställdhet genom obligatoriska seminarier samt i form av work shops där frågeställningar och problematisering bl a handlar om effekter av mans- resp kvinnodomierade branscher/yrken och hur ämnet hanteras för att komma tillrätta med problemet.-hjälpa de deltagande företagen att hitta konkreta verktyg, för att arbeta med jämställdhetsperspektivet på resp arbetsplats (jämställdhetsplaner, löneutveckling, makt, ledarskap etc).
-kontinuerligt redovisa arbetet kring jämställdhet på projekthemsida
-följa upp den enskildes upplevelse av arbetet och huruvida projektet har påverkat/förändrat situationen.
-följa upp resultatet på företags/organisationsnivå kring huruvida situationen förbättras, t ex i vilken utsträckning insatserna gett verktyg att få in mer kvinnor i teknikföretagen resp fler män i stadskärnan.

Transnationellt samarbete

-

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö