Logotyp på utskrifter

Dolda funktionshinder

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSotenäs Kompetenscentrum
KontaktpersonMikael Nelin
E-postmikael.nelin@sotenas.se
Telefonnummer0523-664674
Beviljat ESF-stöd185 809 kr
Total projektbudget185 809 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-01-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genom enkäter och möten undersöka och dokumentera projektdeltagarnas kunskap i att identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever i Munkedals kommun.

Bakgrund

Projektet avser att skapa förutsättningar för att kunna identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever på samtliga förskolor och skolor i Sotenäs kommun. Sotenäs Kompetenscentrum arbetar i dag som svensk partner i ett Artikel 6 projekt som heter FAST. Vi arbetar med arbetslösa 45+ och har under projektet blivit medvetna om att av de arbetslösa 45+ som deltar i FAST har drygt 70% någon form av dolda funktionshinder. Om dessa funktionshinder upptäckts redan i skolan skulle nödbvändiga åtgärder kunnats sättas in och på detta sätt skapa bättre förutsättningar för den enskilde individen. Dolda funktionshinder är ett stort problem för individen och kompetensen att upptäcka dessa i tid är inte särskillt stor. Det är idag ett stort antal elever som inte klarar av att få betyget godkänt i alla ämnen när de avslutar sina studier på högstadiet. En stor del av dessa elever är har någon form av dolt funktionshinder. För att rätta till detta vill vi genomföra en förstudie som dokumenterar adekvat kompetens bland berörd personal. Ett tänkt senare genomförandeprojekt skall leda till att all berörd personal får den kompetenshöjning som krävs för att kunna identifiera barn och elever med dolda funktionshinder tidigt och därmed kunna sätta in nödvändiga åtgärder.

Syfte

Förprojekteringen avser att undersöka kunskapsbehovet och kunskapen i att identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever. Vi kommer med hjälp av enkäter att ta reda på i hur stor utsträcknig den berörda personalen har kunskaper om barn och elever med dolda funktionshinder. Avsikten med förprojekteringen är att ta reda på vilka kompetensutvecklings-åtgärder som kommer att krävas för att identifiera barn och elever med dolda funktionshinder.

Målsättning

Att ta reda på kompetensutvecklingsbehovet hos den pedagogiska personalen avseende kunskapen att identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Sotenäs kommuns lokaler är enligt lag anpassade för personer med handikapp. Tillgängligheten för personer med funktionshinder är därmed bra. Vi har lokaler med hörselslingor, ramper för rullstolar, handikappsanpassade toaletter mm.

Transnationellt samarbete

Vi ämnar även att ansöka om ett transnationellt genomförandeprojekt om förprojekteringen skulle ge oss nödvändig dokumentation.

Kommun

  • Sotenäs