Logotyp på utskrifter

Dolda funktionshinder Munkedal

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKunskapens hus
KontaktpersonLiliane Hjalmarson
E-postliliane.hjalmarson@munkedal.se
Telefonnummer0524-18229
Beviljat ESF-stöd176 151 kr
Total projektbudget176 151 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-01-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genom enkäter och möten undersöka och dokumentera projektdeltagarnas kunskap i att identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever i Munkedals kommun.

Bakgrund

Projektet avser att skapa förutsättningar för att kunna identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever på samtliga kommunala förskolor och skolor i Munkedals kommun. Kunskapens hus i Munkedal är en samverkanspartner med Kompetenscentrum i Sotenäs i ett Artikel 6 projekt som heter FAST. Vi arbetar med arbetslösa 45+ och vi har under projektet blivit medvetna om att många av de arbetslösa har dolda funktionshinder. Om dessa funktionshinder upptäckts redan i skolan skulle nödvändiga åtgärder kunnats sättas in och på detta sätt skapa bättre förutsättningar för den enskilde individen. Dolda funktionshinder är ett stort problem för individen och kompetensen att upptäcka dessa i tid är inte särskilt stor. Det är idag ett stort antal elever som inte klarar av att få betyget godkänt i alla ämnen när de avslutar sina studier på högstadiet. En stor del av dessa elever har någon form av dolt funktionshinder. För att rätta till detta vill vi genomföra en förstudie som dokumenterar adekvat kompetens bland berörd personal. Ett tänkt senare genomförandeprojekt skall leda till att all berörd personal får den kompetenshöjning som krävs för att kunna identifiera barn och elever med dolda funktionshinder tidigt och därmed kunna sätta in nödvändiga åtgärder.

Syfte

Förprojekteringen avser att undersöka kunskapsbehovet och kunskapen i att identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever. Vi kommer att med hjälp av enkäter ta reda på i hur stor utsträckning den berörda personalen har kunskaper om barn och elever med dolda funktionshinder. Avsikten med förprojekteringen är att ta reda på vilka kompetensutvecklingsåtgärder som krävs för att identifiera barn och elever med dolda funktionshinder.

Målsättning

Att ta reda på kompetensutvecklingsbehovet hos den pedagogiska personalen avseende kunskapen att identifiera dolda funktionshinder hos barn och elever.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Munkedals kommuns skollokaler är enligt lag anpassde för personer med handikapp. Tillgängligheten för personer med funktionshinder är därmed bra. Vi har lokaler med hörselslingor, ramper för rullstolar, handikappanpassade toaletter mm.

Transnationellt samarbete

Vi ämnar att ansöka om ett transnationellt genomförandeprojekt om förprojekteringen skulle ge oss nödvändig dokumentation.

Kommun

  • Munkedal