Logotyp på utskrifter

CLAVIS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAvdelningen för personer med beroende eller psykiska funktionshinder
KontaktpersonAnna Francke Wiking
E-postanna.francke.wiking@halmstad.se
Telefonnummer035-138612
Beviljat ESF-stöd163 288 kr
Total projektbudget249 844 kr
Projektperiod2008-08-20 till 2009-02-20
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektidén handlar om att skapa förutsättningar för personer med psykiska funktionshinder att delta i samhällslivet med hjälp av frivilligarbetare och professionella.
Verksamheten skall syfta till att underlätta för personer med psykiska funktionshinder att utifrån individens önskemål kunna ta del av det samhälleliga utbudet, och kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning som ett komplement till den sysselsättning som idag erbjuds.
Verksamheten skall också bedriva ett strategiskt påverkansarbete för att förändra de negativa attityder kring målgruppen som finns i samhället idag, bland annat genom att verksamhen skall vara en arena där arbetsgivare och projektets deltagare skall kunna mötas.
Projektidén utgår från tanken om en paraplyorganisation där följande skall ingå:
-Olika lärandemiljöer, såsom internetcafé, temagrupper, träffpunkter etc.
-En organisation för att bedriva strategiskt påverkansarbete för att nyansera bilden av personer med psykiska funktionshinder och få till stånd en attitydförändring.
- För de personer som önskar påbörja arbetsrehabilitering skall ett nätverkslag finnas till hands och enligt en utarbetad modell samla till nätverksmöte med representanter från myndigheter och arbetsliv utifrån ett helhetsperspektiv där man sätter brukaren i centrum.
Stort fokus kommer att läggas på att framsteg av varje typ är en framgång, oavsett om brukaren hittar vägar för att efter många år lämna sin lägenhet, eller tar sin första kontakt med arbetslivet.
Det innovativa i projektidén är att fullt ut arbeta med att stötta individen i sin rehabilitering, främst med hjälp av frivilligarbetare.

Bakgrund

A: Projektfas "förprojektering"
Under 2007 har socialförvaltningen i Halmstad genomfört en översyn av insatser till personer med psykiska funktionshinder inom avdelningen för personer med beroende eller psykiskt funktionshinder..
Bland annat genomfördes intervjuer med ett stort antal brukare, som har en insats via avdelningen om vad de saknar i förvaltningen arbete gällande insatser kring sysselsättning.
Resultatet av intervjuerna visade tydligt att det primära för våra brukare är att vara delaktiga i ett meningsfullt sammanhang, och kunna ta del av samhällets utbud både vad gäller nöjen, kultur, serviceutbud och arbetsmarknad, trots sitt funktionshinder. Ett överraskande stort antal av de intervjuade brukarna som uppburit sjukbidrag eller pension under en lång period svarade att de skulle vilja ha ett arbete på öppna arbetsmarknaden, om det hade varit möjligt.
För personer med psykiska funktionshinder finns många ”osynliga” hinder som hindrar dem från att kunna ta del av det samhälleliga utbudet. Samhället har kommit en bit på väg att bygga bort hinder för fysiskt funktionshindrade att kunna delta i vad samhället har att erbjuda, men vad gäller att skapa goda förutsättningar för personer med psykiska funktionshinder att på lika villkor delta i samhällslivet finns det mycket kvar att göra. Det är genom att möta personen där de befinner sig, och många gånger arbeta mycket långsiktigt med ett rehabiliterande förhållningssätt te x genom träning i att finnas i olika sociala sammanhang, som man kan undanröja dessa hinder.
I senaste arbetsmarknadsstatistiken framgår att arbetslösheten minskar inom alla grupper, utom i gruppen gällande personer med psykiska funktionshinder.
Socialnämnden i Halmstad har som ett prioriterat mål för 2008 att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder

Syfte

Att kunna erbjuda personer med psykiska funktionshinder en miljö som främjar principen om likabehandling, där man utgår ifrån varje individs förmågor och har ett rehabiliterande arbetssätt.
Verksamheten skall syfta till att underlätta för personer med psykiska funktionshinder att ta del av det samhälleliga utbudet, och kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning som ett komplement till den sysselsättning som idag erbjuds.
Verksamheten skall också bedriva ett strategiskt påverkansarbete för att förändra de negativa attityder kring målgruppen som finns i samhället idag bland annat genom att verksamhen skall vara en arena där arbetsgivare och projektets deltagare skall kunna mötas.
Stort fokus kommer att läggas på att framsteg av varje typ är en framgång oavsett om brukaren hittar vägar för att efter många år lämna sin lägenhet eller tar sin första kontakt med arbetslivet.

Målsättning

En målsättning är att fördjupa och utöka samarbetet med frivillighetsarbetare För att kunna undersöka om förutsättningarna finns att förverkliga projektide´n behöver en förstudie göras av en projektsamordnare som under en sexmånaders period har i uppdrag att utifrån projektidén definiera målgruppen och dess behov utifrån ett delaktighetsperspektiv, samt ta fram en modell för hur en verksamhet med den inriktning som beskrivits skulle kunna se ut med avseende på utformning och innehåll, och vilka ytterligare samverkanspartners som skulle kunna vara aktuella att involvera.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet handlar om att skapa förutsättningar för personer med psykiska funktionshinder att delta i samhällslivet, genom ett aktivt arbete med att undanröja de många gånger osynliga hinder som finns, genom att frivilligarbetare och professionella kan agera som en mänsklig ”krycka”. De osynliga hindren består ofta i en rädsla för att delta i nya sammanhang, som bygger på en osäkerhet inför nya sociala sammanhang, eftersom många människor med psykiska funktionshinder lever ett mycket isolerat liv, med få sociala kontakter.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

 • Avdelningen för personer med beroende eller psykiska funktionshinder

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö