Logotyp på utskrifter

Bryta mönster och tänk i nya banor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöreningen Conf-event
KontaktpersonTommy Sahlsten
E-posttommy.sahlsten@telia.com
Telefonnummer031-7690665
Beviljat ESF-stöd146 478 kr
Total projektbudget146 478 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekt. avser att finna metoder och arbetssätt inom äldreomsorg, LSS och kyrkans verksamhet i syfte att skapa förändringar och innovativa lösningar för berörd personal i organisationerna. Att skapa normer och värdegrunder som bygger på samsyn, jämställdhet och förståelse för olika etniciteter.

Bakgrund

Vi står inför ett stort problem de närmaste tio åren och det är att antalet pensionärer ökar dramatiskt och dessa skall försörjas och ges service av ett färre antal arbetstagare. Dessutom kommer antalet personer med invandrarbakgrund att öka. Detta innebär att trycket på arbetsmarknaden för att försörja efterfrågan på resurser kommer att bli stort. Det kommer att bli en konkurrens om resurserna. Den sektor som kommer att få problem är naturligtvis den med låg status. Detta i kombination med att antalet arbetstagare till äldreomsorgen med all sannolikhet i ökad utsträckning kommer att bestå av fler arbetstagare med invandrarbakgrund. Det viktiga arbete som utförs inom äldreomsorgen är stressigt såväl fysiskt som psykiskt och utförs under knappa resurser och tidspress. En annan effekt är att andelen sjukskrivna är mycket hög.
Det finns ett oerhört stort behovet av kompetensutveckling, att förändra vanor, bryta gamla mönster och finna nya innovativa lösningar inom äldreomsorgen, enheterna för funktionshinder (LSS) och den kyrkliga verksamheten.
Problemen är flera
Det är personalintensiva organisationer med begränsade och knappa resurser samt generellt en mycket låg utbildningsnivå. Yrket har en låg status.
Det är en stor obalans mellan kvinnor och män samt många med invandrarbakgrund. Detta i sig skapar konflikter och missförstånd och ställer krav på ökad förståelse för jämlikhetsfrågor.
Arbetsklimatet är fysiskt och psykiskt stressande samt innehåller en hög sjukfrånvaro.
Man arbetar under pressade former med mycket stress, relationsproblem och brist på kommunikation mellan arbetskollegor som vårdtagare och dess anhöriga.
Vårdtagarna blir bortglömda och behandlade på ett oproffesionellt sätt.
Behoven är
Att få kompetensförstärkning och att finna sin egen utvecklingspotential samt att hitta nya vägar till förändringar, förbättringar och nya innovativa varaktiga lösningar.
Att lära och förstå kollegor och vårdtagares behov/mönster med annan etnisk bakgrund.
Att ha ett forum för värderingar, normer och attityder samt att tydliggöra dessa.
Att införa en ny syn på service och mål samt fokusera mer på vårdstagarens behov.

Syfte

Syftet med förundersökningen är att föreslå en åtgärds-/utbildningsplan som skapar en förändring, samsyn och genererar nya innovativa lösningar som kan implementeras i organisationen såväl kort- som långsiktigt. Detta innebär bl.a att
Att deltagarna skall våga bryta gamla mönster och våga gå utanför ramarna samt få nya insikter. Arbetet skall ske både på individ/grupp och arbetsplatsnivå. De skall i samverkan arbeta aktivt och målmedvetet för att skapa/påverka/förändra rutiner, regler och normer samt genom nya innovativa lösningar skapa ringar på vattnet.
Att individerna skall finna sin egen roll och potential för att bidraga till en hållbar långsiktig utveckling på arbetsplatsen.
Att ta tillvara erfarenheter från det privata näringslivet för att få synergier i den offentliga verksamheten.
Att få en samsyn som gynnar vårdtagaren och skapar ett värdigare liv för dessa.

Målsättning

Målsättningen är att förundersökningen skall ge underlag för beslut om ett genomförande med bland annat följande mål:
Att genom utbildningsinsatser skapa nya innovativa lösningar samt ett varaktigt förändringsarbete och återkoppla dessa till den dagliga verksamheten för implementering. Att dessa skall ge synergier och vara tillämpliga på liknande arbetsplatser/organisationer.
Att personalen skall bli mer motiverad samt kunna hantera konflikter och olikheter inom den egna gruppen/ organisationen.
Att personalen får mer tid över till kunden.
Att genom en samsyn och förståelse för varandra så kommer även sjuktalen att förbättras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla insatser skall ske på respektive arbetsplats och där förutsätts att tillgängligheten för personer med funktionshinder är löst.

Transnationellt samarbete

Ingen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö