Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

BIMKemiSweden AB

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBIM Kemi Sweden AB
KontaktpersonAnna Axelsson
E-postanna.axelsson@bimkemi.se
Telefonnummer0302-24533
Beviljat ESF-stöd122 718 kr
Total projektbudget122 718 kr
Projektperiod2008-08-18 till 2009-01-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

BIM Kemi skall genomgå ett förstudieprojekt för att identifiera det reella och adekvata kompetensbehovet för att möjliggöra en ekonomiskt hållbar, konkurrenskraftig och miljövänlig framtida verksamhet och därmed förenliga arbetstillfällen. Projektet har en mycket stor betydelse för såväl de anställda som för företaget och det lilla samhället.

Bakgrund

BIM Kemi AB startades i mars 1973 av 26 årige Peter Wållberg. Företaget utvecklades ur visionen att tillverka helt nya kemikalier till den svenska pappersindustrin. Efter att ha varit anställd i ett större Kemiföretag så kände Peter att han inte fick gehör och uppbackning till sina idéer, varför hans enda val var att starta en ny verksamhet. Utgångspunkten var att om Sverige kan producera papper så kan de också producera tillhörande kemikalier. BIM Kemi AB är ett företag som specialiserar sig på utveckling, produktion och försäljning av kemiprodukter till pappers och massaindustrin.

Den svenska pappers och massa industrin har under senare år likt många andra branscher, gått mot en utveckling där ett mindre antal aktörer växt sig allt större. Leverantörer av specialkemi har för att bibehålla och öka sin konkurrenskraft gått samman, köpt upp varandra eller helt enkelt lämnat branschen.

Antalet aktörer har minskat med över 75% varför hela marknaden idag betjänas av endast en fjärdedel av det ursprungliga antalet leverantörer. Majoriteten av dagens stora aktörer är fullsortiments leverantörer som konkurrerar med volymfördelar i form av exempelvis lägre kostnader, högre marginaler, bättre förutsättningar för forskning och utveckling o.s.v. Stordriften erbjuder det i förhållande till BIM Kemi Sweden AB som är en av marknadens minsta aktörer.

Under samma tidsperiod har även omvärldens krav på branschen ökat i form av tuffare lagstiftning och bättre kontroller. Det är idag en självklarhet att alla kemikalier skall uppfylla de bestämda kraven för miljö och hälsa. Växthuseffektens stora uppmärksamhet i media världen över och konsumenternas efterföljande kraftigt stigande miljömedvetenhet ställer helt nya krav på utveckling och tillgång av miljövänliga produkter och processer.

Myndigheterna styr i allt större utsträckning vad en given produkt får och inte får innehålla, varför det blir allt svårare att produktutveckla, vilket gynnar företag med stordriftsfördelar.

Naturligtvis har denna omställning ändrat konkurrensförutsättningar och inköpsrutinerna inom branschen. Konkurrenssituationen för en liten aktör som BIM Kemi Sweden AB är knivskarp och konkurrensfördelar måste skapas genom att erbjuda produkter, tjänster och samarbeten som de stora aktörerna inte kan kopiera och massproducera.

För 20 år sedan var branschen en produktionsorienterad bransch där kvantitet var drivkraften för utvecklingen och priset det mest avgörande vid inköp. Idag är kundernas inköpsrutiner mycket mer sofistikerade varför en tillverkare måste kunna tillhandahålla hög kvalité, bra service och ett lågt pris för att anses som ett bra inköpsalternativ.

I takt med att miljökraven blir större och större kommer hela branschen att utifrån dagens mycket, mycket hårda konkurrenssituation gå igenom en omstrukturering där nya produkter, koncept och samarbetsformer kommer att uppstå. Som en liten aktör kan inte BIM Kemi Sweden AB konkurrera med stordriftsfördelar och pris utan måste som en nischaktör erbjuda kunden ett högre värde i form av kvalité, service, tillgänglighet och produktutveckling inom sitt område. BIM Kemi AB måste alltid vara bättre än sina konkurrenter annars försvinner kundernas anledning att samarbeta med företaget.

BIM Kemi Sweden AB måste för att utvecklas förstärka sin identitet som nischorienterat kunskapsföretag. Framtida överlevnad och framgång bygger på organisationen och medarbetarnas kompetens, kreativitet och förmåga att tillfredsställa kundernas behov. Både organisationen och medarbetarna måste vara flexibla och kontinuerligt utvecklas i enlighet med marknadens förutsättningar, kundernas behov och resultaten inom forskning och miljöutveckling. BIM Kemi Sweden AB vill skapa sig en tydlig position som branschledande inom miljöutveckling.

Alla medarbetare inom BIM Kemi Sweden AB arbetar tätt tillsammans i team och i olika projekt varför det inte får finnas några kompetens skillnader hos personalen inom områden som t.ex. kommunikation, kundförståelse, teknologi och produktapplikation. För att överleva och klara av omstruktureringen inom branschen måste BIM Kemi Sweden AB överkomma kompetens skillnader inom organisationen samtidigt som man höjer den allmänna kompetensnivån hos personalen, som generellt sett redan idag är eftersatt.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka och fastställa det verkliga kompetensbehovet som föreligger för att BIM Kemi i framtiden skall överleva och bli ett framgångsrikt nischorienterat kunskapsföretag med specialinriktningen att utveckla, producera och sälja kemiprodukter till pappers och massaindustrin. Vi vill undersöka hur företaget genom en ökad och mer gemensam kunskap hos varje enskild individ i personalen, kan hjälpa till att komma närmare kunden och stärka relationen med BIM Kemi.

Avsikten är att skapa en relation och ett samarbete som tillför kunden ett så stort mervärde att relationen inte kan ifrågasättas i form av mindre prisskillnader i förhållande till marknadens större aktörer.

BIM Kemi Sweden AB står inför en föränderlig framtid med stora förändringar i forma av tuffare krav i lagstiftningen, större konkurrenter med stora volymfördelar, samt större krav från kunderna när det gäller kvalité och service, varför nya och innovativa fördelar måste undersökas och utvecklas.

Personalens kunskap och förmåga att samarbeta är den absolut viktigaste utvecklingsmöjligheten, när det gäller företagets framtida överlevnad och utveckling. Analysen skall säkerställa en handlingsplan för ökad konkurrenskraft och förbättrad utvecklingspotential hos BIM Kemi.

Målsättning

Det skall efter projektets slutförande finnas individuella kompetensutvecklingsplaner för alla anställda. Planerna skall vara upprättade i enlighet med EFS-rådets riktlinjer och enligt godkänd ansökan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

BIM Kemi AB har målsättningen att förstärka och utveckla sin identitet
som nischorienterat kunskapsföretag, vilket innebär att vi är starkt beroende av organisationens förmåga att arbeta i sk Hög Presterande Team. Ett team är aldrig bättre än sin svagaste länk oavsett om det gäller tillgänglighet av medlemmar, kompetens, resurser, lokalisering eller kommunikation, varför utveckling är mycket viktigt.

Idag ingår tillgängligheten inom ramarna för ”Verksamhetsrådets” uppgifter. Med projektet avser vi att lyfta upp frågan för att kunna ta fram ännu bättre rutiner för framtiden. Tillgängligheten kommer att belysas i projektet utifrån fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö