Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

AvenyAkademin

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAvenyn Paradgatan AB
KontaktpersonBo Ribbenholt
E-postribbenholt@avenyn.se
Telefonnummer0708-606593
Beviljat ESF-stöd287 000 kr
Total projektbudget287 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet är en kartläggning av utbildningsbehovet för att skapa kunskaps- och
samverkanskapital hos företagen verksamma inom Avenyområdet. Konkurrensen
kräver att företagen utvecklas och de anställda behöver kompetensutveckling för
kunna deltaga i företagens omställningar och vara anställningsbara i framtiden.

Bakgrund

Avenyområdet som representeras av Föreningen Avenyn och dess verksamhetsbolag
Avenyn Paradgatan AB står inför stora utmaningar.

Avenyn är Sveriges mest kända gata och har en given position i marknadsföringen
av Göteborg. Verksamhetsområdet för föreningen har nu utökats fram till Korsvägen
för att tydiggöra den unika närheten mellan stora publika arrangemangsorganisationer
som Svenska Mässan, Liseberg, Scandinavium, Universeum, Världskulturmuseet och
det stora utbud av restauranger, kultur, nöjen och shopping som finns på Avenyn.

Göteborgs Kommun har startat upp ett arbete för att göra en generalplan för hur Avenyområdet skall kunna utvecklas vad gäller ”hårdvaran” Götaplatsen, Heden, byggnationer, kollektivtrafiken, parkeringar etc

Vad gäller ”mjukvaran” - de anställda och företagsledarna - så finns ett mycket stort
behov av kompetensutveckling. Det finns två mycket viktiga kapital att utveckla
– kunskapskapital och samverkanskapital.

Vad gäller byggande av kunskapskapital finns det en paradox i och med att där
behovet av kunskapsutveckling är störst är också företagets ekonomiska resurser
minst. Vad gäller de mindre företagen finns det ett stort behov av nischa sin verk-
samhet och konkurrera med service och kunskap. Det finns en mängd ouppmärk-
sammade målgrupper som har behov och preferenser som inte tillfredsställs av
dagens standardiserade utbud. Det gäller att skaffa sig kunskap om hur man når
dessa grupper och se sin marknad ur ett mångfaldsperspektiv – ålder, kön,
etnicitet.

En mycket viktig konkurrensfaktor för företagen är att skapa samverkanskapital.
Avenyn har genom sin mångfald av företag stora möjligheter att skapa kundflöden
genom att företagen samverkar med varandra. Det tidigare EU-projektet visade
att det effektivaste sättet att skapa samverkanskapital var att företagen lärde
känna varandra – såväl företagsledare som anställda – genom att deltaga i
utbildningarna. Utbildningarna blev ett givet samtalsämne när man träffade på
varandra på Avenyn och det skapades grupperingar som idag har ett fortsatt liv.
Bl.a. blev resultatet ett shoppingcafé där det diskuteras livligt om vad man kan
göra tillsammans och där många av de små butikerna deltar.

AvenyAkademin visade också på hur viktigt det är med samlingsprojekt i och
med att deltagarna genom att lära känna varandra skapar motivation att deltaga
i utbildningarna. Många av de anställda har tyvärr inte några längre utbildningar och
på grund av de inte är studievana krävs en stor pedagogisk insats för att få dem
att delta i utbildningarna. Men när de väl börjat och får studiekamrater så blir
utbildningstillfällena något de med stor glädje ser fram emot.

Syfte

Målgrupperna skall få kunskap om hur viktigt det är med kompetensutveckling och
att företagen behöver vara en lärande miljö. Syftet är också att attrahera dem att
delta i utbildningarna i en kommande genomförandefas. Viktigt är också att företagen
förstår nyttan av att samverka med andra företag för att stärka sin egen konkurrens-
kraft. Målgrupperna skall också se jämställdhet, etnicitet, anpassning till handikappade
och förebyggande av långtidssjukskrivningar som en naturlig del i företagets vardag.

Målsättning

Målsättningen är att 60-75 av företagen med totalt 400-500 deltagare kommer att
gå vidare till en genomförandefas. Målsättningen är också att företagen tagit till
sig informationen om vikten av lärande miljö och samverkans betydelse och att
frågor gällande jämställdhet, etnicitet, anpassning till handikappade och före-
byggande av långtidssjukskrivningar blivit levandegjorda.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personliga besök ute på företaget och i det fall lokal användes så är den
handikappanpassad.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö