Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Åldersdiskriminering, åldersbalans och generationssamverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
KontaktpersonJan Schreil
E-postjan.schreil@foretagarna.se
Telefonnummer031-7454005
Beviljat ESF-stöd500 103 kr
Total projektbudget500 103 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att kartlägga i vilken omfattning och hur arbetsgivare i Västsverige arbetar för att motverka åldersdiskriminering och för att främja åldersbalans och generationssamverkan.

Bakgrund

Sverige liksom övriga västvärlden står inför en kraftig ökning av antalet pensionärer i förhållande till antalet yrkesverksamma. Den främsta orsaken är den demografiska situationen med ökande medellivslängd och lågt barnafödande. Det antas uppstå en brist på arbetskraft som ytterligare förstärks av ett för tidigt utträdande från arbetsmarknaden. Vad gäller utvecklingen av äldres deltagande på arbetsmarknaden är den generella tendensen att antalet äldre som lönearbetar minskar och utslagningen ökar, trots att det allmänna hälsotillståndet samtidigt förbättras.

Fram till år 2015 ska närmare 40 % av den nuvarande arbetsstyrkan i Sverige pensioneras. Aldrig tidigare har det varit fråga om att så många ska lämna arbetskraften under så kort tid.

Ytterligare en anledning till att börja arbeta med åldersbalans och generationssamverkan är att medarbetare i olika åldrar och livsfaser kan ha varierande behov, önskemål och krav.
Ohälsan i arbetslivet är stor. Ett stort antal faktorer påverkar den faktiska sjukfrånvaron. Allmän livssituation och privata förhållanden spelar naturligtvis en stor roll för människors hälsa men som, Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet S 2000 07, påpekar visar tillgängligt material att sjukfrånvaron är starkt arbetsplatsberoende.

Behov och krav hos potentiella och befintliga medarbetare ställer krav på arbetsgivarna att arbeta åldersorienterat och är en pådrivande faktor till arbetet med åldersbalans och generationssamverkan.

Samhället befinner sig i stor förändring, vilket i hög grad påverkar och kommer att påverka svenskt arbetsliv framöver. Förutom utmaningar som generationsväxling, höga ohälsotal och en minskad yrkesverksam del av befolkningen handlar det också om en utveckling mot en alltmer avancerad teknikanvändning i arbetslivet, ett ökat internationellt samarbete, nya behov i ett mångkulturellt samhälle m.m.

Trots ovan nämnda argument plus det faktum att vi i Sverige från och med 2009 har en ny diskrimineringslagstiftning som även inbegriper kategorin ålder är det fortfarande få arbetsgivare som arbetar strategiskt med frågan. Därför finns ett behov av att identifiera goda exempel, metoder och angreppssätt och få fler arbetsgivare att starta upp ett internt arbete.

Syfte

Syftet med förstudien är att kartlägga i vilken omfattning och hur arbetsgivare i Västsverige arbetar för att motverka åldersdiskriminering och för att främja åldersbalans och generationssamverkan. Vi kommer också under förstudien att undersöka vilka metoder och angreppssätt som finns utvecklade för ett åldersmedvetet arbete bland företag och organisationer.

Syftet med denna förprojektering är också att utreda förutsättningarna och lägga grunden för ett strategiskt arbete som motverkar åldersdiskriminering och främjar åldersbalans och generationssamverkan. Detta ska göras genom att identifiera problem, styrkor, behov och förutsättningar hos arbetsgivare inför genomförandet av ett kommande utvecklingsprogram. Förprojekteringen har också som syfte att höja kunskapen hos mottagarna om hur arbetsgivare kan utveckla strategier för att skapa en arbetsorganisation som aktivt motverkar åldersdiskriminering/ohälsa och som främjar livslångt lärande och skapar förutsättningar för alla medarbetare att bidra till organisationens mål.

Målsättning

Målsättningarna med förprojekteringen är:

Att kartlägga i vilken omfattning och hur västsvenska arbetsgivare arbetar för att motverka åldersdiskriminering och för att främja åldersbalans och generationssamverkan
Att kartlägga vilka metoder och angreppssätt som finns utvecklade för ett åldersmedvetet arbete bland företag och organisationer
Att göra ett urval av fem arbetsgivare som beslutar sig för att delta i utvecklingsprogrammet
Att utarbeta det övergripande utvecklingsprogrammet
Att skapa förutsättningar för genomförandet av utvecklingsprogrammet hos de enskilda arbetsgivarna som rekryterats till programmet
De effekter förprojekteringen förväntas uppnå är bl.a. en ökad förståelse för vikten av att arbeta strategiskt och integrerat med åldersfrågorna. Dessutom förväntas insikten och kunskapen av nyttan för verksamheterna av att arbeta med åldersbalans och generationssamverkan att öka väsentligt bland de deltagande målgrupperna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Handikappombudsmannen har fungerat som remissinstans och stöd i utarbetandet av verktyget DIVE i vårt tidigare projekt och vi har för avsikt att även i detta projekt samverka med diskrimineringsombudsmannen för att säkerställa att tillgänglighetsaspekten beaktas.
Förutom detta kommer vi också att se till att tillgänglighetsaspekten beaktas i såväl förprojekteringsdel som genomförandedel genom att säkerställa representation i arbetsgrupperna samt att tillgänglighetsaspekten förs upp i samtliga arbetsplatsdialoger samt i analys och resultat.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö