Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ARENA "Ungdomscentral"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIntegrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonKatarina Wessberg
E-postkatarina.wessberg@amal.se
Telefonnummer0532-170 39
Beviljat ESF-stöd369 300 kr
Total projektbudget491 500 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Sammanfattning

Ingen myndighet har själv de resurser som behövs för att möta de behov som många ungdomar har för att kunna bli självförsörjande och få ett bra vuxenliv. Denna förprojektering syftar till att ta fram behov och förutsättningar för en annan organisering av myndigheternas samlade resurser och kompetens. Studien ska utgå från individens hela behov och se samhällets resurser och kompetens som delar i ett sammanhängade flöde av insatser. Studien ska utifrån det ge myndigheterna förslag på en ny organisering som bättre tillgodoser individens behov av insatser.
Förprojekteringen görs i Åmål och Vänersborgs kommuner med Åmåls kommun som projektansvarig. Kommunerna representerar "stad och landsbygd". Resultatet ska kunna utgöra en modell för angränsande kommuner, och då även inom verksamheter med andra målgrupper där flera myndigheter har delaktighet.

Den nya organiseringen ska prövas även i Genomförandefasen, och avsikten är således att följa upp resultatet men en ansökan i kommande utlysningar.

Bakgrund


I Åmål och Vänersborgs kommuner finns sedan några år Familjecentraler som erbjuder familjer med små barn möjligheten till ett tidigt stöd. Tankar att på liknande sätt samla resurser och kompetens kring andra medborgargrupper har funnits sedan en längre tid. Flera av statens offentliga utredningar påvisar att behovet av samordning , samlokalisering och gemensamma arenor för att möta utsatta människors behov är omfattande.

Ingen myndighet har, enskilt, de resurser som behövs för att själva möta de behov som många av de ungdomar har som behöver samhällets stöd. En lokalt/regionalt anpassad samordningsorganisering är således ett ytterst värdefullt redskap. Kvalitetshöjningen sker inom ex.;

- Gränsöverskridande arbete utifrån ex. ett systemteoretiskt perspektiv
- Ökning av individens rättssäkerhet.
- Kompetensutvecklingen i personalgrupperna
- Finansiell samordning

Vi måste sluta tänka i organisationer och i stället tänka: för vem behövs insatser och hur vi kan organisera de resurser vi har?

Aktuella myndigheter/vårdgivare som berör av förstudien är följande i Åmål och Vänersborg;

Hälso- och sjukvård; ungdomsmottagning, primärvård, BUP, Vuxenpsykiatri,
Kommun; Elevhälsa, Socialtjänst,
Försäkringskassa
Arbetsförmedling

Syfte


Syftet är att i samverkan göra en förstudie för att se BEHOVEN och FÖRUTSÄTTNINGARNA av en gemensam arena kring ungdomar och vilka resurser och kompetenser som en sådan skulle kunna ha.

Syfte med gemensamma arenor är att kunna motverka en negativ utveckling av individernas psykiska, fysiska och sociala hälsa.
En bättre samordning av redan befintliga resurser ger en breddad kompetens och ökad effektivitet. Detta leder till möjligheten att gemensamt upptäcka och identifiera behov för att kunna erbjuda ett tidigt stöd och en förbättrad rehabilitering till individen .

Målet är att färre individer ska vara beroende av offentlig försörjning och att livskvalitet och hälsa ska förbättras.

Ett av förstudiens delsyften är också att belysa de olika förutsättningar som kan finnas mellan orter av olika storlek, och därför utgör Vänersborg och deras samordningsförbund en viktig medpart i arbetet. Det kan i den lilla kommunen behövas flexibla lösningar som kan omfatta många olika behov. Befolkningsunderlaget för högt specialiserade insatser eller för insatser till en specifik grupp finns oftast inte, samtidigt är det individuella behovet lika stort eller omfattande som för individer i en större kommun. Det blir därför viktigt att hitta samverkanslösningar också mellan kommunerna , och att detta arbete även kan bli modellskapande för andra kommuner.

MålsättningFörstudien är geografiskt begränsad till Åmål och Vänersborgs kommuner och de myndigheter som samverkar i kommunerna.

Förstudien ska utgå från befolkningens behov och ska därför övergripande beskriva hälsoläget och behov av myndighetsinsatser genom känd statistik t.ex sjukfallskartläggning m.m.
Förstudien ska titta på hur "för vem"- gruppen 16-24 år ser ut , vilka resurser som finns i dag och hur de kan organiseras för att möta gruppen behov. Studien ska resultera i två förslag, en för Åmål kommuns "för vem"- grupp och en för Vänersborgs kommuns "för vem" – grupp. Förslagen ska utgöra beslutsunderlag till de samhällsaktörer som för vardera befolkningsgrupper har att organisera de resurser som finns Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Hälso- och sjukvården är i detta sammanhang de samma för båda kommunerna men olika resurser finns beroende på behov och befolkningsstrukturer.

Dessutom ska förstudien mer grundläggande beskriva

- Hur samverkan går till i dag och vad som fungerar och inte fungerar; från tidig upptäckt till rehabilitering,
- Analysera behovet av en gemensam arena
- Identifiera och beskriva befintliga resurser varje myndighet skulle kunna bidra med .
- Beskriva olika hinder tex sekretessfrågor, organisationshinder, motstånd.
- Beskriva möjligheter, vinster med gemensamma arenor

Förstudien ska analysera förutsättningarna för gemensamma arenor och dra upp huvuddragen i detta. Detta ska kunna användas som ett beslutsunderlag för respektive myndighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inte aktuellt att belysa i förstudien

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen omfattar inte någon transnationell del, mer än ev. relevanta jämförelsestudier i benchmarkingfasen. Ek. eller org. så omfattas således inte denna ansökan av någon transnationell del.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknads enheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Samordningsförbundet Norra Dalsland
 • Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Samarbetspartners

 • Samordningsförbundet Norra Dalsland
 • Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
 • Åmåls kommun Vård/Omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö