Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ALFA 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSocial verksamhet
KontaktpersonAndreas Tylenius
E-postandreas.tylenius@laholm.se
Telefonnummer0430-15371
Beviljat ESF-stöd676 375 kr
Total projektbudget905 375 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

ALFA bedrivs av personer med intellektuella funktionsnedsättningar med stöd av coacher.Syftet med ALFA är att aktivera personliga resurser och på så sätt öka målgruppens möjligheter till inträde på arbetsmarknaden genom attitydförändringar i samhället.

Bakgrund

Mot bakgrund av i "10:ans" verksamhet (2001-2005) i en träffpunkt, Projektgruppen ALFA:s brukarstyrda verksamhet (2005-2008) och Laholms kommuns "utvecklingsprocesser riktat till verksamheter för personer med funktionsnedsättningar" finns det ett omfattande behov av att minska isolering och utanförskap hos personer med funktionsnedsättningar på ett flertal områden. Ansökan om förprojekttering för ALFA 2 avser utveckling av verksamhet och metoder för att motverka brister i tillgänglighet, jämnställdhet och att öka arbetskraftsutbud genom tillvarata individuellt definierade resurser i studier och i yrkesliv.

Syfte

Projektet syftar till att ALFA:s brukare med hjälp av sina coacher föreläser för att påverka individuella attityder inom målgruppen, den egna och samverkansparternas verksamheter för att skapa delaktighet, studie och yrkesmöjligheter på micronivå. Metod: information/diskussion på arbetsplatsträffar och personalmöten. Metod: Mentorskap för individuell resursinventering och utveckling inför livs-, studie-, och yrkesval. Omfattar även Boendesituation, fritid, relationer och föräldraskap, självbestämmande, delaktighet och medborgarskap.

Målsättning

Att nå all personal som arbetar med målgruppen inom kommunala verksamheter, lokala försäkringskassor och lokala arbetsförmedlingar med information/diskussion för attitydförändring så att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Att nå ca 80 personer/år ur målgruppen individuellt och genom mentorskap slussa vidare till självständigt arbete eventuellt med lönebidrag,anpassade studier eller meningsfulla aktiviteter i form av individuellt utformad daglig verksamhet. För att bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden och bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet och motverka utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Laholms kommun har i grunden ett handikapppolitiskt program där tillgänglighetsfrågan är prioriterad i samtliga kommunala verksamheter. Utifrån projektet beaktas den fysiska tillgängligheten genom anpassade lokaler dit personer med olika funktionsnedsättningar tillförsäkras tillträde. Vad gäller tillgängligheten utifrån ett kommunikationsperspektiv så kommer It-teknik/telefoni att användas. Projektet har tillgång till en egen hemsida där brukarna står som ansvariga. En väl fungerande kommunikation möjliggör att samtliga personer ges förutsättningar till delaktighet och inflytande i projektet.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ännu inte planering för transnationell verksamhet, möjligheter bör dock finnas för inventering av transnationell forskning och evidensbaserad verksamhet inom projektets verksamhetsområde.

Kommun

  • Halmstad
  • Hylte
  • Laholm