Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

VIA - Ventus Integrated Artists

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVentus
KontaktpersonThuva Härdelin
E-postthuva@ventusmusic.com
Telefonnummer070-9248466
Beviljat ESF-stöd599 848 kr
Total projektbudget599 848 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ventus Integrerade Artister – VIA, erbjuder invandrade konstnärer och kulturskapare möjlighet att nätverka med etablerade utövare i Sverige och ger tillgång till kanaler, samarbeten och kontaktytor som kan generera konkreta uppdrag och sammanhang. En ökad möjlighet försörja sig på det yrke man utbildats och tidigare verkat i.

Bakgrund

Infrastrukturen för kulturell mångfald är svag, trots att frågan under många år haft en central roll på den kulturpolitiska agendan. Ämnet har varit föremål för flera utredningar. Forum för Världskultur föreslog i sitt slutbetänkande från år 2000 att det ska inrättas tjänster som världskulturkonsulenter. I budgetpropositionen 2002 föreslås att tre miljoner kronor anvisas för regionala konsulenter för mångkultur. (Prop. 2001/02:1 bil 22) Mångkulturkonsulenter i sju regioner ingick i en utvärdering som publicerades av Mångkulturellt centrum 2006. Dessa har fått mycket olika arbetsuppgifter. I Mångkulturårets slutbetänkande kritiseras Kulturrådet för dess handläggning av stödet till mångkulturkonsulenter: ”Enligt samordnarens bedömning är mångkulturkonsulenterna en mycket viktig resurs för främjandet av kulturell mångfald på lokal och regional nivå.” ”…den otydlighet och oklarhet som en sen hantering av beslut om utbetalning av bidrag skapar och det svaga metod- och utvecklingsstöd som idag finns på Statens kulturråd, riskerar att försena och försvåra konsulenternas viktiga arbete. Samtidigt kan denna långsamma hantering även påverka förtroendet negativt mellan regionala och centrala myndigheter något som, enligt samordnarens bedömning, vore olyckligt för en långsiktigt hållbar utveckling av frågorna.” (SOU 2007:50 sid 290) Kulturutredningen vars slutbetänkande kom i tre band 2009 är också kritiskt till hur Kulturrådet hanterar mångfaldsfrågor. ”Kulturrådet har i dag ett ansvar för frågor om mångfald. Bland företrädare för olika grupper finns det en utspridd och omfattande kritik mot hur rådets hanterat uppgiften. Klara strategier och planer tycks ha saknats.” (SOU 2009:16c sid 140) Idag är tjänsterna som mångkulturkonsulent (i några fall omdöpt till konsulenter för interkultur) under avveckling. På Kulturrådets hemsida finns kontaktuppgifter till tre mångkulturkonsulenter i tre regioner, varav minst en region, troligen två, beslutat att avveckla funktionen 2014. Mångkulturårets förslag om utvidga verksamheten och ge fler organisationer och institutioner möjlighet att engagera mångkulturkonsulenter har inte förverkligats. Någon ny strategi för stöd till artister som bor i Sverige har inte utvecklats.
Fria aktörer, framförallt frilansare, arrangörer och producenter, har inte fått möjlighet att arbeta mer långsiktigt. Villkoren växlar och bilden av utvecklingen är oklar. Invandrade och nyinvandrade musiker har en lång väg för att hitta rätt i vår kulturdjungel och dess institutioner, bidragsregler med deras kvalitetskrav, fria aktörer så som arrangörer och producenter med sina olika nätverk.

Målsättning

Visionen är att synliggöra och inkludera i kulturlivet musiker och konstnärer med bakgrund i andra kulturer och som lever i Sverige. Situationen för dessa har de senaste åren försämrats trots kulturpolitikens uttalade strävan i en annan riktning. VIA – Ventus Integrated Artists vill vända den negativa utvecklingen genom att stärka artisterna att själva att öka sin synlighet och utveckla både sitt konstnärskap, sitt programutbud riktat till olika relevanta målgrupper, sin förmåga att orientera i det svenska kulturlivet och sin marknadsföring. Önskvärda och mätbara mål med projektet är att deltagarna gjort upp strategier för sitt yrkesutövande och kan försörja sig på det i högre utsträckning. Att de etablerat nya kontaktytor och fått insikt i sociala redskap för att navigera på arbetsmarknaden inom och i viss mån utanför den egna branschen så som den ser ut i Sverige idag. De resultat vi kommer fram till ska förhoppningsvis medverka till att påverka beslut som rör kulturutövaren och hans/hennes bransch och dess mottagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi eftersträvar tillgänglighet i våra lokaler och kommer kontinuerligt att se över hur vi kan göra förbättringar. Projektdeltagarna kommer personligen att ställas inför frågor som rör tillgänglighet när de själva vill driva projekt eller söka anslag. Även enskilda utövare inom konst och kultur förväntas ta hänsyn till dessa frågor när de söker anslag från tex kulturrådet. Det förväntas att man till viss del är insatt i dessa frågor och man är som utövare medansvarig när det gäller tillgänglighet till det man producerar. Därför är det viktigt för oss att dessa frågor är integrerade i projektet och inte bara som en policy och strategi för organisationen.

Transnationellt samarbete

Vi har nyligen deltagit på ett convent I Bulgarien med konferenser, utställningar och konserter kring världsmusik och bildkonst. Där fanns deltagare från hela världen som ingår I nätverket Without Boarders. http://scenderman.com/
Vid min presentation på första dagens konferens, berättade jag om Ventus planer på att utveckla
metoder och strukturer för att öka anställningsbarheten och synligörandet av invandrade artister i svenskt musikliv/kulturliv. Jag blev omgående uppsökt av Horst Watzl från organisationen
Vidc/Kulturen in bewegung, www.vidc.org i Wien, som har arbetat med liknande projekt ett
flertal år. Jag reser till Wien senare i höst på studiebesök för att ta del av deras metoder
och erfarenheter och diskutera eventuella samarbeten och samverkan i ett genomförande av projektet.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge