Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

URBI

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägarehidde iyo dhaqan
KontaktpersonWarsame Osman
E-postwarsame.osman@spray.se
Telefonnummer0707-45 66 87
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Föreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö planerar att genomföra ett regionalt kompetensutvecklingsprojekt för att utveckla en ny arbetsmarknad, med fokus på urban biodling, för arbetslösa personer med funktionsnedsättning och främst somalisk bakgrund.

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning och somalisk bakgrund är fortsatt mycket hög i Skåne. Afrofobi och rasism är numera en del av vardagen. Somalier och andra medborgare med afrikanskt ursprung är i många avseenden marginaliserade och misskrediterade i samhälls-, arbets- och kulturlivet, vilket bl a dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO beskriver i forskningsstudien ”Att färgas av Sverige” (2008) om hur unga svarta i dagens Sverige upplever rasism och diskriminering.

Bakgrund

Föreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö planerar att genomföra ett regionalt kompetensutvecklingsprojekt för att utveckla en ny arbetsmarknad, med fokus på urban biodling, för arbetslösa personer med funktionsnedsättning och främst somalisk bakgrund.

Hidde Iyo Dhaqan ansöker härmed vänligen om 450 000 kr för att genomföra en förstudie och ta fram adekvat underlag inför detta genomförandeprojekt med inriktning på kompetensutveckling av arbetslösa personer med funktionsnedsättning och främst somalisk bakgrund.

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning och somalisk bakgrund är fortsatt mycket hög i Skåne. Afrofobi och rasism är numera en del av vardagen. Somalier och andra medborgare med afrikanskt ursprung är i många avseenden marginaliserade och misskrediterade i samhälls-, arbets- och kulturlivet, vilket bl a dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO beskriver i forskningsstudien ”Att färgas av Sverige” (2008) om hur unga svarta i dagens Sverige upplever rasism och diskriminering.

Antalet biodlare i Sverige har under flera år minskat, även om en viss ökning av antalet odlare kan ses 2013. Det får konsekvenser, både i mataffären och på ekosystemet. Sedan 1980-talet har antalet biodlare i Sverige ungefär halverats. Att det idag finns färre biodlare och bin påverkar vårt ekosystem. För många växter börjar inte växa förrän de blir befruktade, eller pollinerade som det heter. Bin ingår naturligt i ekosystemet men vi behöver ändå biodlare. Det finns ett ökande pollinationsbehov hos oss människor då vi odlar växter som kräver pollinering.
Det är gynnsamt med biodling både för människan och för ekosystemet, säger biforskaren Ingemar Fries. Varje år säljs det ungefär 6000 ton honung men endast hälften av det är svenskproducerad enligt Jordbruksverket. Även det ger effekter på ekosystemet. Utländska bin pollinerar ju inga svenska växter så det är en god anledning att äta svensk honung för det gynnar det svenska ekosystemet, säger Ingemar Fries.
Biodling har på senare tid även uppmärksammats inom ramen för socialt förändrings- och utvecklingsarbete, bl.a. i ett större projekt i Köpenhamn. Se http://www.sydsvenskan.se/danmark/stillsamma-stadsbin-blev-socialt-projekt/

I arbetet med förstudien utgår Hidde Iyo Dhaqan från Logicial Framework Approach LFA-metoden som vi menar har bra och relevanta moment för att processa fram ett underlag för en genomarbetad projektplan.

I arbetet med förstudien har Hidde Iyo Dhaqan för avsikt att genomföra en analys av målgruppens problem och behov genom att ta del av, läsa och sammanställa samt analysera aktuell och relevant forskning och statistik som berör målgruppen. Frågor vi behöver ta ställning till är bl a: Vilket är det huvudsakliga problemet som ska lösas med hjälp av projektet? Vad orsakar problemet? Vilka är de egentliga, grundläggande, orsakerna till att huvudproblemet existerar? Vad är det som hindrar parterna från att själva lösa problemet? Vilka konsekvenser har problemet? Vem drabbas av problemet? Vem ”äger” problemet? Hur ser det ut för kvinnor? För män?
Hidde Iyo Dhaqan har för avsikt att genomföra en omvärldsanalys. Projekt påverkas ständigt av olika ekonomiska, sociala och politiska processer som äger rum i samhället. Vid projektplaneringen måste vi ha bilden klar för oss. Vilka utomstående faktorer är viktiga för projektets måluppfyllelse? Vilken miljö förläggs projektet i? Vi gör därför en övergripande ”scanning” över projektets omvärld.

Målsättning

Det övergripande målet med projektet är att arbetslösa personer med funktionsnedsättning och somalisk bakgrund i Skåne ska få arbete med särskilt fokus på urban biodling. På så sätt kan dessa personer bryta sin arbetslöshet, minska sitt bidragsberoende och bättre integreras i samhället.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hidde Iyo Dhaqan gör en fortlöpande tillgänglighetsanalys i förtudieprocessen där vi arbetar frågor om:
• tillgängliga lokaler,
• tillgänglig verksamhet avseende bemötande,
• kommunikativ tillgänglighet samt
• informativ tillgänglighet.
Vi ska även genomföra en utbildning om tillgänglighet för att belysa både kvinnors och mäns problem och lösningar inom ramen för förstudien respektive inför genomförandeprojektet.

Transnationellt samarbete

I genomförandet av förstudien vill vi studera möjligheterna och nyttan med samverkan tillsammans med en eller flera internationella partners, främst genom våra kontakter med organisationer i Danmark, Finland och Nederländerna.

Kommun

  • Malmö