Logotyp på utskrifter

Tillämpad jämställdhet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRäddningstjänsten Syd
KontaktpersonJonas Bengtsson
E-postjonas.bengtsson@rsyd.se
Telefonnummer046-5404608
Beviljat ESF-stöd4 356 300 kr
Total projektbudget4 356 300 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2012-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets innovativa betydelse ligger i att vi samtidigt vill utveckla våra medarbetares kompetens och organisationers långsiktiga hållbarhet avseende jämställdhetsintegrering, mångfald, motverka diskriminering i arbetslivet, främja likabehandling samt frågeställningar om funktionshinder. Därigenom ökar vi organisationernas attraktivitet. Genom egen kompetensutvecklingen öka vår förståelse för vad våra kunder efterfrågar så att vi får ökat genomslag i vår kommunikation. Därmed öka brandsäkerheten vilket är vårt uppdrag. Projektets syfte är att i grunden påverka och förändra praxis, strukturer, värderingar som är styrande. För räddningstjänstens ledare och medarbetare är det en omställning och för räddningstjänsten som arbetsgivare finns det krav på att klara kompetensförsörjningen. I projektets kärnfrågor är ambitionen att vi ska svara för Best Praxis där våra metoder ska kunna upprepas och användas i andra jämförbara organisationer.

Bakgrund

Medborgarens rätt för likvärdig service behövs utvecklas. Räddningstjänsterna har mer att lära av mångfalden och behöver fortsätta sitt påbörjade lärande arbete i ett jämställt och i ett mångfaldsperpspektiv.
För räddningstjänsten jämställdhetsintegrering behövs fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för hela organisationen. I detta arbete är det viktigt att vi får med och utveckla värdegrundsarbetet och tidigare insatser inom genus och mångfald. För att lyckas långsiktigt med en hållbar utveckling krävs att samtliga styrdokument granskas och följs upp utifrån projektets målsättning för att kunna jämställdhetsintegreras som beslutsstöd. Se även kompletterande text i akt.

Syfte

• Kompetensutveckla samt cocha samtliga operativa ledare och medarbetare inom:
o Mångfalds och jämställdhetsintegrering.
o Motverka diskriminering i arbetslivet.
o Främja likabehandling och rekrytering.
o Tillgänglighet och funktionshinder.
o Service uppdraget för medborgaren.

Målsättning

• Projektet omfattar:
o Utbildning för 400 medarbetare.
o Utbildning för 300 kvinnor som är medarbetare och kvinnor inom andra offentliga organisationer.
o Förstärkt utbildning för styrkeledare samt beslutsfattare.
o Utbildning av fyra coacher för stöd till utbildning och chefer.
o Fullfölja påbörjat arbetet med implementering av jämställdhetsintegrering jämställdhetskonsekvensbedömningar av verksamhet och styrdokument.
Se även kompletterande text i akt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Detta kompetensförsörjningsprojekt har fokus på tillgänglighet och funktionshinder.
I systerprojektet Räddningstjänstens Lärlingsutbildning som vi också ansöker om medfinansiering för, kommer vi att rekrytera funktionshindrade ungdomar för utbildning till brand- och säkerhetsvärdar. De båda projekten kommer att samverka nära.
Projektansökan har föregåtts av kontakt med processtödet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är huvudämnet för projektet Tillämpad jämställdhet. Projektet stärker påbörjad jämställdhetsintegrering. Projektet bidrar även till att utveckla räddningstjänsternas värderingar för en hållbar och attraktiv organisation för kvinnor och män.
Genom att det i utbildningarna ingår medarbetare från räddningstjänsten och från andra arbetsgivare underlättas för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
Projektets Tillämpad jämställdhet kommer att samverka nära med projektet Räddningstjänstens Lärlingsutbildning. Hälften av lärlingarna som rekryteras kommer att vara kvinnor.
Projektansökan har föregåtts av kontakt med processtödet för jämställdhetsintegrering.

Transnationellt samarbete

Projektledningen hämtar in praktiska exempel och idéer från räddningstjänstens samverkanspartners.

Samarbetspartners

 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • BUN / Idrotts- och utbildningscentru
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Integrationsenheten
 • Personalenheten
 • Räddningstjänsten
 • Räddningstjänsten Syd
 • Räddningstjänsten Ängelholm
 • Svalövs kommun

Deltagande aktörer

 • Landskrona Räddningstjänst
 • Räddningstjänsten Syd

Kommun

 • Bjuv
 • Burlöv
 • Eslöv
 • Höganäs
 • Klippan
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lund
 • Malmö
 • Svalöv
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga