Logotyp på utskrifter

Skånsk kunskapsnod för arbetsmarknadsfrågor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringsliv Skåne
KontaktpersonCarin Peters
E-postcarin.peters@skane.se
Telefonnummer040-675 34 98
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Skåne står inför utmaningen att unga kvinnor och män riskerar att hamna i ett utanförskap och därmed inte heller få möjligheten att bidra till regionens tillväxt. För att möta denna utmaning krävs samordnade insatser av flera olika aktörer på flera olika nivåer. Syftet med förstudien som Region Skåne ansöker om handlar om att kraftsamla inför denna utmaning genom att skapa en Skånsk kunskapsnod för arbetsmarkandsfrågor. Det handlar bland annat om att inventera och samordna kunskap, analyser, metoder och samverkansplattformar.

Bakgrund

Skåne brottas med ett betydande utanförskap. Relativt många ungdomar saknar gymnasiebehörighet och ungdomsarbetslösheten (18-24 år) ligger över riksgenomsnittet. Skåne hade i juli 2013 den åttonde högsta ungdomsarbetslösheten i landet, mätt som andelen arbetslösa av befolkningen mellan 18-24 år. Arbetslösheten uppgick till 11,9 procent, vilket var två procentenheter högre än riksgenomsnittet. Det finns även andra stora grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden. Av dessa kan nämnas funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och utomnordiska invandrare. Det finns omfattande segregationsproblem med områden som präglas av låga inkomster och låga utbildnings- och sysselsättningsnivåer. För den senare gruppen gäller att sysselsättningsgraden är lägre bland utomnordiska invandrare i Skåne än i Stockholm och Västra Götaland. Kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män och arbetar färre betalda timmar. Är du ung kvinna med utomnordisk bakgrund och funktionshinder talar statistiken ovan för att du har en mycket svag/obefintlig anknytning till arbetsmarknaden.

Siffrorna ovan visar att en stor andel unga människor dels riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap dels inte får möjlighet att bidra till regionens tillväxt. För att möta denna utmaning krävs samordnade insatser av flera olika aktörer på flera olika nivåer.

Syftet med förstudien som Region Skåne ansöker om handlar om att kraftsamla inför denna utmaning genom att skapa en Skånsk kunskapsnod för arbetsmarkandsfrågor. Det handlar bland annat om att inventera och samordna kunskap, analyser, metoder och samverkansplattformar kopplade till ovan beskrivna problematik.

Förstudiens arbete ska utmynna i:
- Stärkt samverkan mellan relevanta aktörer
- En kunskapsbank där analyser, metoder och erfarenheter samlas
- Ett effektivt användande av kanaler/forum för påverkan
- En beredskap inför kommande programperiod vilken innebär att man är rustad för att rigga hållbara projekt, byggda på välgrundade analyser, med starkt projektägarskap, stabila partnerskap och med möjligheten att skapa långsiktiga effekter både på individ- och strukturnivå.

Målsättning

- Ökad sysselsättning och minskat utanförskap för unga kvinnor och män
- Höjd effektivitet i de strukturer som finns inom arbetsmarknadsområdet
- Förbättrad matchning på Skånes arbetsmarknad

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Grunden i projektet är att utgå ifrån individer och deras unika behov. Var femte person i Sverige idag har någon form av funktionsnedsättning. Utgångspunkten för oss är att alla människor har olika förutsättningar och att en ökad tillgänglighet gynnar alla människor, oavsett funktionsförmåga. Vi vill arbeta med alla tre dimensioner av tillgänglighet:
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglig information och kommunikation
Tillgänglig verksamhet
Vi kommer att arbeta med de checklistor för tillgänglighet för personer med funktionshinder som Handisam tagit fram.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer eventuellt att genomföra studieresa till Holland eller Österrike där de arbetar framgångrikt med ungdomsarbetslöshetsfrågan. Studieresan syftar till ett erfarenhetsutbyte och benchmarking och kontaktskapande samt inhämtande av nya idéer och infallsvinklar till projeket.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge