Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

S K O O P E T

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet i Kristianstad
KontaktpersonKatarina Andersson
E-postkatarina.andersson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer046-197727
Beviljat ESF-stöd376 400 kr
Total projektbudget518 400 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2009-12-18
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill undersöka förutsättningar att starta arbetskooperativ i medverkan av personer som har sin försörjning av socialförvaltningen, och av olika skäl inte betraktas som fullt "anställningsbara". Vi vill ta i detta vara på alla de goda erfarenheter man har i Italien, Spanien och Storbritannien.

Bakgrund

PROBLEMET

Det finns idag ett stort antal människor som befinner sig i utanförskap. En del av dem får sin försörjning från Socialförvaltningen, och andra från Arbetsförmedlingen. Från och med mars/april 2009 kommer deltagare som varit inskrivna mer än 450 dagar hos Arbetsförmedlingen att gå över till Fas 3 inom Jobb- och utvecklingsgarantin. I båda grupperna kan det finnas känslan av att inte duga, behövas - att man tappat självkänsla och självförtroende. I båda grupperna finns också människor som har olika kompetenser, men anställningsbarhet saknas. Det kan handla om åldersdiskriminering, missbrukarproblematik, för lång arbetslöshet, sjukdom eller sociala problem.

MÖJLIGHETER SOM SKA UTVECKLAS

En del av dessa människor har dock
kompetenser som skulle kunna tas tillvara. I detta projekt vill vi göra en förundersökning som ska leda till en ansökan om genomförande med inriktning arbetskooperativ. Sociala företag är ett område som ska utvecklas. Detta framgår inte minst av statens satsningar inom Nutek och den särskildautlysningen av ESF-projekt. Det gjordes en kartläggning hösten 2008 över sociala företag i Sverige. Denna lista upptar 150 företag med cirka 4 500 engagerade. I tex Storbritannien är antalet sociala företag cirka 55 000. Även i Italien finns en hel del väletablerade arbetskooperativ för personer som befinner sig i utanförskap. Det finns mängder av områden där sociala företag kan etableras och utveckla, och ge människor som inte platsar helt på arbetsmarknaden möjlighet till självförsörjning och ökad självkänsla. Kommunerna har idag ansvar för sysselsättning för funktionshindrade som har sin försörjning via Omsorgsförvaltningen. Vi vill i förprojektet undersöka behovet av sysselsättning för denna grupp, och förutsättningar/möjligheter att engagera arbetskooperativ att dels erbjuda hjälp med olika göromål där hjälp behövs, dels med att arrangera meningsfull sysselsättning.

Syfte

Syftet med förprojektet är att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett projekt där syftet är att starta arbetskooperativ. Detta ska ske genom inventerings- och forskningsarbete i Sverige och utomlands. Vad görs redan, och med vilka resultat? Vad behöver göras? Genom att projektets målgrupper är reellt involverade i förprojektet förväntar vi oss kvalitativa och användbara resultat.

I Italien, Spanien och Storbritannien är det vanligt med arbetskooperativ och sociala företag. Vi vill därför göra studiebesök i dessa länder, för att på plats ta till oss erfarenheter och idéer. I dessa studieresor kommer projektledare, representanter för samarbetspartners och målgrupper samt experter att delta.

Syftet med genomförandeprojektet är att hjälpa deltagare där man kan se att det inte finns en anställningsbarhet men väl en möjlighet att starta kooperativ, där de tillsammans i grupp ska kunna utföra arbete. Därmed ökar deras möjligheter till egen försörjning och att de kan bryta sitt utanförskap, stärka deras egenmakt,

Målsättning

FÖRPROJEKTET SKA

- Etablera ett partnerskap som vill engagera sig i att starta dessa arbetskooperativ.

- Engagera en grupp presumtiva deltagare som vill vara med och utveckla ansökan avseende genomförandet.

- Utse en styrgrupp med representanter för samarbetspartners och presumtiva deltagare.

- Ge bekräftelse att det finns deltagarunderlag och andra förutsättningar att genomföra projektet.

- En detaljerad projektplan.

- En plan för arbetskooperativens överlevnad.

- En ansökan till ESF om genomförande av projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att tillse att funktionshindrade kommer att ha både fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet till projektet kommer att vara självklart i alla delar av förprojekteringsfasen.

I samband med ett inledande halvdagsmöte genomförs en SWOT-analys på temat tillgänglighet för personer med funktionshinder för att uppmärksamma och medvetandegöra om frågor som rör detta. Analysresultaten kommer att ligga till grund för uppföljning och utvärdering av resultat och effekter i det fortsatta projektet. Vi kommer dessutom att ta kontakt med DHR eller annan organisation för funktionshindrade som samarbetspartner under förprojekteringsfasen för att säkerställa tillgängligheten till projektet.

Transnationellt samarbete

I första hand vill vi knyta kontakter med presumtiva partners i Italien, Spanien och
Storbritannien, som drivit liknande projekt med mycket goda resultat. Vi tycker det är av extra stort intresse att undersöka förutsättningar i den sociala ekonomin. Nämnas kan, att Folkuniversitetet är en aktiv organisation inom den sociala ekonomin, och bland annat är representerade i nätverket för social ekonomi i Skåne.

Vi vill också knyta kontakter med organisationer i andra EU-länder som har erfarenhet av liknande projekt och ta del av deras idéer och erfarenheter. I förlängningen kan man tänka sig utbildningar och projekt som vänder sig till en europeisk målgrupp.

Medfinansiärer

  • Socialförvaltningen Kristianstad

Kommun

  • Kristianstad