Logotyp på utskrifter

ROM - Resurser Och Möjligheter för personer med funktionshinder

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareValjeviken
KontaktpersonPeter Svensson
E-postpeter@valjeviken.se
Telefonnummer0456-15115
Beviljat ESF-stöd135 000 kr
Total projektbudget185 000 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknaden för personer med funktionshinder och med sjuk- eller aktivitetsersättning är fortsatt mycket besvärlig. Mindre än en procent av personer som beviljats sjuk- och aktivitetsersättning kommer tillbaka till arbetsmarknaden (Riksrevisionen, januari 2008). Det behövs därför nya idéer, nya initiativ, nya lösningar och nya arbetsmarknader som på olika sätt kan ge målgruppen möjligheter att få tillträde eller återinträde till arbetsmarknaden. Valjeviken vill med föreliggande projektförslag medverka till att skapa sådana förutsättningar genom ROM-projektet (Resurser Och Möjligheter för personer med funktionshinder).
Valjeviken ansöker nu om medel för att genomföra en förprojektering för är att lägga grunden för och att analysera, planera och formulera ROM-projektets innehåll, metoder, genomförande, partners, budget och finansiering så att en kompetenshöjande utbildning kan genomföras och därmed möjliggöra en plats på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder. Projektet kommer att fokusera på jämställdhet, mångfald och lika möjligheter för personer med funktionshinder.

Bakgrund

Valjeviken (projektägare) vid Sölvesborg i Blekinge är en av anläggningarna inom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR). NHR:s motto är "livslust och framtidstro". Det betyder att de som arbetar på Valjeviken är uppfyllda av att ge allt när det gäller omvårdnad, behandling, utbildning eller basservice. Ett personligt engagemang skapar förutsättningarna för trivsel och gemenskap.
Valjeviken är ett aktivitetscenter som bygger på flera verksamhetsgrenar. Tillgängligheten är stor och vi strävar efter en positiv integration. Genom att kombinera rehabilitering, utbildning och framtidsaktiviteter med en stor portion glädje skapas en viktig stimulans till en bättre livssituation.
Valjeviken är inte bara en modern anläggning utan en föregångare för att ge rörelsehindrade samma utbud av aktiviteter som finns för icke rörelsehindrade. Terränggående fyrhjuliga motorcyklar, segling, bowling, fiske, bågskytte är några exempel. All behandling sker under professionell ledning och med modern utrustning. Kronan på verket är den nya simhallen med träningsbassänger för funktionshindrade.
Valjeviken har ett fantastiskt läge vid strandkanten i en vik av Blekinges vackra skärgård. Miljön med havets alla möjligheter till aktiviteter, de öppna och luftiga ytorna kring anläggningen och den ljusgröna lugnande bokskogen är en medicin så god som någon.
Det ligger i Valjevikens idé att skapa en positiv integration. Valjeviken vill vara en mötesplats präglad av livslust för alla. Konferensanläggningen är öppen för alla, simhallen likaså och på sommaren kommer en stor publik med pick-nick-korgar och filtar och lyssnar på några av toppartisterna som Valjeviken engagerar.

Arbetsmarknaden för personer med funktionshinder och med sjuk- eller aktivitetsersättning är fortsatt mycket besvärlig. Mindre än en procent av personer som beviljats sjuk- och aktivitetsersättning kommer tillbaka till arbetsmarknaden (Riksrevisionen, januari 2008). Det behövs därför nya idéer, nya initiativ, nya lösningar och nya arbetsmarknader som på olika sätt kan ge målgruppen möjligheter att få tillträde eller återinträde till arbetsmarknaden. Valjeviken vill med föreliggande projektförslag medverka till att skapa sådana förutsättningar.

Projektidén ”ROM - Resurser Och Möjligheter” är ett planerat samarbete mellan Skånes, Blekinges, Hallands och Smålands Handikappidrottsförbund, kommuner i Blekinge och Skåne, Landstinget Blekinge, Region Skåne, Habiliteringen i Skåne och Blekinge, Syncentralen i Skåne och Blekinge, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Valjeviken.

Med ROM-projektet planeras personer med funktionshinder och sjuk- och aktivitetsersättning erbjudas kompetensutveckling för att kunna få arbeten med inriktning på en ”aktivare fritid” för andra personer med funktionshinder. Deltagarna i ROM-projektet ska beredas en plats på arbetsmarknaden inom detta arbetsområde. Deltagarna ska själv ha ett funktionshinder eller på ett annat sätt genom t ex långtidssjukskrivning eller nedsatt arbetsförmåga tillgodoses en plats i utbildningen.
Deltagarna kommer i sin nya arbetsroll bemöta en arbetsmarknad där man får en förebildssituation gentemot andra funktionshindrade personer. Detta kommer i förlängningen att leda till större och bredare aktivitet för individen vilket lägger grunden för en social nätverktuppbyggnad i individens vardag. En aktivare fritid kommer också att möjliggöra för den enskilde individen att få en större och bredare social kompetens.
Utbildningen kommer att vända sig till personer med funktionshinder som har sjuk- och aktivitetsersättning boende i Sölvesborgs kommun, övriga Blekinge län och nordöstra Skåne. Deltagarna ska rekryteras via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samverkan med Valjeviken, Landstinget/Regionen, kommuner, förbund och föreningslivet.
Personliga intervjuer ska genomföras innan man tillgodoses en utbildningsplats.
Utbildningen ska omfatta ca 15-20 deltagare och utbildningstiden är planerat 12 månader med beräknad start under senare delen av hösten 2008 eller början av 2009.

Deltagarna ska utbildas i handikappkunskap, handikapp politik, föreningskunskap, etik, musik och drama, lägerkunskap, bemötande och ledarskaputbildning.
Förutom detta har varje deltagare sitt individrelaterat fördjupningsarbete. Detta formas utifrån deltagarens eget intresse och tilltänkta arbetsområde. Exempel på dessa är musik, skapande, drama, olika handikappidrotter, insatser i kommun, förbund och föreningslivet.
Utbildningen ska bestå av teoretiska och praktiska individrelaterade utbildningsdagar i veckoschemat. Utbildningen är individrelaterad och ska utformas i planerad samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan i Skåne och Blekinge och Valjeviken.
Deltagarna kommer också att planera och vara ansvariga för olika aktivitetsdagar i regionerna. Här jobbar man utifrån individens tilltänkta arbetsområden. Deltagarna jobbar också med Prova på-dagar på sin hemmaplan eller ute i regionen, som t ex. fritidsgårdar, dagligverksamheter, skolor och i föreningslivet.
Deltagarna ska under utbildningen möjliggöra en plats på arbetsmarknaden efter projekttiden slut, detta ska göras i samverkan med Valjeviken och partnerskapet.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att lägga grunden för och att analysera, planera och formulera ROM-projektets innehåll, metoder, genomförande, partners, budget och finansiering så att en kompetenshöjande utbildning kan genomföras och därmed möjliggöra en plats på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder.

Målsättning

Förprojekteringen har som mål att undersöka, analysera, organisera och planera för ett efterföljande projekt, ROM (Resurser Och Möjligheter), som innebär en kvalificerad och omfattande utbildning för ca 20 personer med funktionshinder. Efter ROM-projektet ska individerna tillgodoses en plats på arbetsmarknaden bl a på Valjeviken och i Sölvesborgs kommun.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Valjeviken har mycket kvalificerad erfarenhet av arbete med personer med olika funktionshinder och har helt anpassade och tillgängliga lokaler och faciliteter för personer med funktionshinder.
För att förverkliga en kvalificerad förprojektering och ett genomarbetat ROM-projekt för målgruppen använder vi oss av de perspektiv och redskap som Europeiska socialfonden formulerat vad gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder och som omfattar fyra integrerade delar:
Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegrering är stor.
Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
Informativ tillgänglighet – informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media.

Medfinansiärer

 • Kommunledningsförvaltningen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge