Logotyp på utskrifter

Möjligheternas skola

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHassela AB, Huvudkontor
KontaktpersonFredrik Eklöf
E-postfredrik@hasselaskane.se
Telefonnummer040-600 43 43
Beviljat ESF-stöd115 325 kr
Total projektbudget156 890 kr
Projektperiod2009-07-15 till 2010-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Hassela Skåne AB vill tillsammans med Lunds Avd Ungdom & Familj, Socialtjänsten och Utbildningsförvaltning undersöka möjligheterna att samverka kring och starta en kommunal skola för s.k. dropouts på gymnasiets IV-program. Dessa ungdomar är svåra att nå fram till både för skola och socialtjänst.

Bakgrund

Möjligheternas skola kommer att rikta sig till s.k. dropouts, dvs. elever som gått ut grundskolan utan betyg i kärnämnena och som behöver extra stöd, närhet och ramar som inte kan tillgodogöras på det vanliga IV-programmet eller på några andra av kommunens verksamheter.

Många av dessa elever har en bristande tillit till vuxenvärlden och vi inom Hassela Skåne vill erbjuda en motbild till detta. En skola där mötet med eleven sätts i fokus, en skola att längta till. En skola där eleven varje dag blir bemött och sedd, bekräftad och stärkt. Vi tror på en skola som är öppen för olikheter, där inte alla mål är fastslagna av oss vuxna, utan där den egna vägen stakas ut i ett sammanhang mellan elever och föräldrar uppbackade av oss på skolan.

Syfte

Hassela Skåne vill erbjuda elever som saknar gymnasiebehörighet en ettårig gymnasieförberedande utbildning med fokus på både elevens skolsituation såväl som deras sociala situation.

Vi vill skapa en skola som såväl i teorin som i praktiken bygger sin verksamhet på våra grundvalar dvs:

- att alla människor är lika mycket värda,
- att alla människor, tillsammans med andra, har förmågan att skapa sig ett bra liv,
- att vi alla är beroende av varandra.

Målsättning

Förprojekteringen ska utmynna i en ansökan om ett genomförandeprojekt där konceptet Möjligheternas skola testas under 1-3 år i samverkan mellan Hassela Skåne AB, Lunds kommuns socialtjänst och IV-programmet i Lund (nedan kallade "parterna"). För att kunna starta detta genomförandeprojekt behöver följande saker tas fram under förprojekteringen:

- lista över deltagare och potentiella framtida deltagare,
- lokal att bedriva verksamheten i,
- bemanningsplan,
- verksamhetsbeskrivning,
- schema, preliminärt, för första läsåret,
- antagningsformer avtalade mellan parterna,
- ansvarsfördelning avtalad mellan parterna,
- budget godkänd av samtliga parter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Med funktionshinder avser vi både fysiska funktionshinder och s.k. bokstavsdiagnoser.

Lokaler:
Den lokal vi söker ska vara tillgänglig för rullstolsbundna.

Bemötande:
Skolans personal ska ha kompetens för att möta varje ungdom utifrån sitt unika behov och sina unika förutsättningar.

Kommunikation:
Vi är vana att anpassa vår kommunikation med målgrupper för våra verksamheter efter deras behov, när det gäller många kognitiva funktionshinder. Vi kommer att inventera vårt behov av att kompetenshöja personal när det gäller övriga funktionshinder.

Information:
Vårt serviceutbud inom informationsteknologin är brett. Vi har möjligheter att anpassa

Samarbetspartners

  • Förbundskontoret
  • Malmökontoret

Kommun

  • Lund