Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kulturvision 2014 - Mejeriet som möjligheternas arena

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöreningen Kulturmejeriet
KontaktpersonFredrik Jönsson
E-postfredrik@kulturmejeriet.se
Telefonnummer046-143813
Beviljat ESF-stöd254 160 kr
Total projektbudget254 160 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-10-20
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet – Kulturvision 2014 - Mejeriet som möjligheternas arena – handlar om att skapa förutsättningar för ett kompetensutvecklingsprojekt för kulturarbetare sysselsatta inom den ideella sektorn i syfte att verka för ett inkluderande, hållbart, vitalt och entreprenörsdrivet kulturliv. Förprojekteringen syftar till att inventera de mer specifika behov som de ideella kulturföreningarna och Mejeriet har för att kunna utvecklas till en vital, hållbar och inkluderande resurs för den regionala utvecklingen i Öresunds/Skåne-regionen. Vidare syftar förprojekteringen till att utifrån kartläggning och analyser upprätta en projektorganisation för genomförandet av ett kompetensutvecklingsprojekt, där intentionsavtal upprättas med strategiskt viktiga aktörer för att kunna inkomma med ansökan till Socialfonden om medel för genomförande.

Bakgrund

Kultursektorn är en viktig motor i regionens ekonomiska tillväxt och generella utveckling. Å ena sida skapar ett inkluderande, hållbart och vitalt regionalt kulturliv goda förutsättningar för organisationer och företag att attrahera arbetskraft likväl som behålla och utveckla befintlig arbetskraft. Å andra sidan kan en bred och innovativ kultursektorn i sig själv skapa många arbetstillfällen.

För att kulturen skall fungera som en motor för tillväxt i regionen krävs det dock insatser för att höja kompetens och förståelse bland de ideella aktörer som utgör det fria kulturlivets nerv. Att stimulera, utveckla och bredda kunskapen om entreprenörskap och innovation som finns i dessa ideella organisationer bör kunna leda till stora förändringar av kultursektorn som helhet. Att samtidigt verka för att ett ekologiskt, hållbart perspektiv genomsyrar denna "tillväxt" bör medverka till nytänkande och inspiration för andra.

Projektet – Kulturvision 2014 – handlar om att skapa förutsättningar för ett kompetensutvecklingsprojekt för kulturarbetare sysselsatta inom den ideella sektorn i syfte att verka för ett inkluderande, hållbart, vitalt och entreprenörsdrivet kulturliv.

Projektnamnet anspelar på Lunds Stads arbete med att bli en Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Genom denna koppling vill Mejeriet medverka till att förverkliga denna vision och bidra till ett vitalt kulturliv före, under och efter denna process.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att inventera de mer specifika behov som de ideella kulturföreningarna och Mejeriet har för att kunna utvecklas till en vital, hållbar och inkluderande resurs för den regionala utvecklingen i Öresunds/Skåne-regionen. Vidare syftar förprojekteringen till att utifrån kartläggning och analyser upprätta en projektorganisation för genomförandet av ett kompetensutvecklingsprojekt, där intentionsavtal upprättas med strategiskt viktiga aktörer för att kunna inkomma med ansökan till Socialfonden om medel för genomförande.

Målsättning

1. Sammanställd kartläggning av situation, behov och konsekvens
2. Upprättat en hållbarhetsplan för den framtida utvecklingen av ett modernt, ekologiskt, kulturhus
3. Upprättad jämställdhetskonsekvensanalys för föreslaget genomförande
4. Intentionsavtal med strategiskt viktiga samverkansparter
5. Upprättad projektorganisation för genomförandet av kompetensutvecklingsprojekt
6. Ansökan till Socialfonden om medel för ett kompetensutvecklingsprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Precis som under övriga delar av karläggningsarbetet kommer mångfaldsaspekten även gällande funktionshinder analyseras och beaktas i konsekvensanalyser mm.

Transnationellt samarbete

Den transnationella delen är struken i samråd med projektägare/ESF-råd under beredning av ansökan.

Kommun

  • Lund