Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för mediabranschen i Sverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareN3P Sverige AB
KontaktpersonPetra Birkhofer
E-postpetra.birkhofer@n3p.se
Telefonnummer0739-730060
Beviljat ESF-stöd61 000 kr
Total projektbudget61 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-06-13
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

N3P vill se om det finns en möjlighet att erbjuda en utbildning för mediabranschen i Syd Sverige för att ta dem igenom nästa lågkonjunktur och stärka deras samarbeten med sina kunder.

Mediabranschen befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur, men ställs inför flera problem under närstående framtid. Branschen van vid att jobba med de vanliga diciplinerna så som tv, radio, tidning, DR mm, men dagens starka teknikutveckling och de ungas förändrade beteende på att inhämta information via Internet ställer otroligt höga krav på mediabranschen. Branschen har en relativt hög ålder på sina medarbetare som inte naturligt följer det media beteende som unga har idag. Facebook, bloggar, hur mobiltelefoner används av unga jämfört med äldre är otroligt stor.

När konjunkturen vek förra gången slog det hårt. Många byråer hade expanderat på ett sätt som inte var långsiktigt hållbart. Hela byråer gick omkull och försvann. Det är inte så att svenska byråer ska prioritera ned kreativiteten, tvärtom. Men ledarskapet och affärsmannaskapet måste utan tvekan växlas upp ett snäpp, eller två, om branschen ska kunna hantera nästa konjunkturnedgång på ett rimligt sätt.

Det är främst män som gör karriär i denna bransch och mångfalden är liten. Vi ser därför ett behov av att utbilda både män och kvinnor, men framförallt kvinnor för att öka deras chanser att ta mer ledande befattningar. Kvinnor behöver ofta en utbildning att luta sig mot för att öka sin självsäkerhet och därmed göra mer karriär. En del i utbildningen ska dessutom beröra mångfald, både för sina kunders räkning men även öppna sinnet för att anställa personal med utländsk bakgrund.

Bakgrund

A: Mediabranschen befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur, men ställs inför flera problem under närstående framtid. Branschen van vid att jobba med de vanliga diciplinerna så som tv, radio, tidning, DR mm, men dagens starka teknikutveckling och de ungas förändrade beteende på att inhämta information via Internet ställer otroligt höga krav på mediabranschen. Branschen har en relativt hög ålder på sina medarbetare som inte naturligt följer det media beteende som unga har idag. Facebook, bloggar, hur mobiltelefoner används av unga jämfört med äldre är otroligt stor.

Media branschen ställs in för hårdnade konkurrens när nya typer av teknikintensiva företag växer fram. Många vittnar om att det ligger en fara för att byrårerna kommer att försvinna och att It-byråer kommer att ta över. Problemet är att dessa nya företag inte har någon eller dålig kunskap om kommunikation och affärsutveckling samt de traditionella diciplinerna som TV, radio, tidning, tryckt media mfl.

Reklamförbundets VD, Pia Grahn Brikell säger ” I sina bästa stunder håller svensk reklam världsklass. Men marknaden är liten, byråerna små – det är lätt att reklammakarna i första hand förblir kreatörer, i andra hand affärsmän. När konjunkturen vek förra gången slog det hårt. Många byråer hade expanderat på ett sätt som inte var långsiktigt hållbart. Hela byråer gick omkull och försvann. Det är inte så att svenska byråer ska prioritera ned kreativiteten, tvärtom. Men ledarskapet och affärsmannaskapet måste utan tvekan växlas upp ett snäpp, eller två, om branschen ska kunna hantera nästa konjunkturnedgång på ett rimligt sätt.”

Enligt den kommunikation vi har med byråbranschen idag så ser de att de måste lära sig mer om ny "omnikommunikationsteknik" för att kunna överleva och erbjuda sina kunder detta som en naturlig del i mediamixen. Under förra IT-bomen lockades dessutom många producenter till företagen med titlar som som ArtDirector eller CopyWriter då lönerna inte kunde höjas mer. Detta gör att affärsmannakunskaperna många gånger brister inom denna målgrupp. Därför ser vi att entreprenörskap och kundnytta är otroligt viktigt för att kunna hjälpa sina kunder att driva sin verksamhet framåt. Står vi dessutom nu inför en kommande lågkonjunktur behövs byråerna egentligen än mer för att kunna hjälpa företagen än mer att affärsutveckla sig och hjälpa dem att ta sig igenom lågkonjunkturen. En byrå är inte enbart en produktionsenhet utan hjälper även företagen med affärsutveckling. Mediamedarbetare måste därför kunna utveckla kreativ och fromsäker reklam med ett tydligt fokus på affärsnytta och ökad försäljning.

Det är främst män som gör karriär i denna bransch och mångfalden är liten. Vi ser därför ett behov av att utbilda både män och kvinnor, men framförallt kvinnor för att öka deras chanser att ta mer ledande befattningar. Kvinnor behöver ofta en utbildning att luta sig mot för att öka sin självsäkerhet och därmed göra mer karriär. En del i utbildningen ska dessutom vara mångfald, både för sina kunders räkning men även öppna sinnet för att anställa personal med utländsk bakgrund.

Även marknadsförare på företag är målgrupp för denna insats. De har inte heller kunskap om den nya kommunikationstekniken och hur man skulle kunna nyttja denna mer för att nå ut till sin målgrupp. Dagens marknadsförare behöver ha långt mycket mer kunskaper om de nya diciplinerna som kan gynna affärsutvecklingen för företagen. Detta inte enbart för att öka säljsiffror utan med hjälp av ny teknik kunna ge ökad kundvård och därtill ökad kundlojalitet.

I dag finns det en mängd olika utbildningar inom media men ingen riktar sig mot mediabranschen utan är rena "produktions utbildningar”, Lär dig skapa en hemsida, skapa trycksaker mm, men få kombinerar det med affärnytta, dvs hur man kombinerar teknik med kundnytta. Högskoleutbildningars ”marknadsförarutbildningar lär inte ut de nya diciplinerna då de inte själva har kunskap inom detta. Vi vill lära branschen att kommunicera med en målgrupp på målgruppens vis!

Byråbranschen i Sydsverige har heller inget direkt forum att träffas på och vi ser att de verkar tycka att tanken är lockande att de kan träffas på en ”neutral” plats där man kan prata om branschens utveckling och kompetensbehov.och ökad försäljning.

Det är främst män som gör karriär i denna bransch och mångfalden är liten. Vi ser därför ett behov av att utbilda både män och kvinnor, men framförallt kvinnor för att öka deras chanser att ta mer ledande befattningar. Kvinnor behöver ofta en utbildning att luta sig mot för att öka sin självsäkerhet och därmed göra mer karriär. En del i utbildningen ska dessutom vara mångfald, både för sina kunders räkning men även öppna sinnet för att anställa personal med utländsk bakgrund.

Även marknadsförare på företag är målgrupp för denna insats. De har inte heller kunskap om den nya kommunikationstekniken och hur man skulle kunna nyttja denna mer för att nå ut till sin målgrupp. Dagens marknadsförare behöver ha långt mycket mer kunskaper om de nya diciplinerna som kan gynna affärsutvecklingen för företagen. Detta inte enbart för att öka säljsiffror utan med hjälp av ny teknik kunna ge ökad kundvård och därtill ökad kundlojalitet.

I dag finns det en mängd olika utbildningar inom media men ingen riktar sig mot mediabranschen utan är rena "produktions utbildningar”, Lär dig skapa en hemsida, skapa trycksaker mm, men få kombinerar det med affärnytta, dvs hur man kombinerar teknik med kundnytta. Högskoleutbildningars ”marknadsförarutbildningar lär inte ut de nya diciplinerna då de inte själva har kunskap inom detta. Vi vill lära branschen att kommunicera med en målgrupp på målgruppens vis!

Byråbranschen i Sydsverige har heller inget direkt forum att träffas på och vi ser att de verkar tycka att tanken är lockande att de kan träffas på en ”neutral” plats där man kan prata om branschens utveckling och kompetensbehov.

Syfte

N3P vill med denna förprojektering se möjligheten till att kunna erbjuda en utbildning för Mediabranschen för att säkra deras framtid, med dess ökade teknikutveckling och konkurrens. Både entreprenörskap/affärsnytta och nyteknik är viktiga parametrar som branschen behöver för att överleva och för att kunna utveckla sin kunder till att bli mer framgångsrika. Vi vill även se hur man skulle kunna öka kvinnors karriär inom denna bransch. Mångfalden är idag låg och genom att öppna ögonen på medarbetare och beslutsfattare så hoppas vi på att de själva förstår möjligheterna med mångfald både för sin egen verksamhet men även för sina kunder. Återigen prata med sin målgrupp på deras vis.

Målsättning

Målsättningen är att skapa en unik utbildning för medarbetare inom mediabranschen samt marknadsavdelningar. Detta för att säkerställa att de kommer att kunna kommunicera med ungdomar på ungdomars vis samt kunna se möjligheter med att kunna utveckla företag med hjälp av ny kommunikationsteknik i syfte att öka kundvården och kundlojaliteten. Därtill ska kvinnors möjlighet till att säkra sin kompetens via fortbildning och därmed öka sina chanser till att få en högre befattning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningslokalerna är anpassade för funktionshindrade.

Jämställdhetsintegrering

I samband med besök på företagen kommer underlag för kompetensutvecklingsbehov att tilldelas de anställda. Detta kommer att sammanställas till de gemensamma workshopsen längre fram. Dessa kommer att ställas i relation med vart företagen behöver för att kunna växa och utvecklas med teknikutvecklingen.

Reklambyråerna är har mellan 5-25 medarbetare vilket gör att det är lättare att säkerställa att merparten deltar i projektet. De gemensamma workshopsen kommer att blanda chefer och anställda i gruppaktiviteter.

Transnationellt samarbete

.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge