Logotyp på utskrifter

KomNU

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonAnn-Marie Nordström
E-postann-marie.nordstrom@karlskrona.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd299 840 kr
Total projektbudget299 840 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Karlskrona kommun söker via Näringslivsenheten medel till en förtudie av ett samlingsprojekt riktat till små företag med mindre än 10 anställda. Totalt är ambitionen att samla 30 - 50 företag, max 350 pers, som är intresserade av att utveckla sin konkurrenskraft genom kompetensutveckling. Företagen ska vara utvalda med hänsyn till jämställdhet och mångfald.

Karlskronas geografiska läge gör staden konkurrensutsatt av relativt nyblivna EU-länder andra sidan Östersjön. Då strukturfonderna prioriterar större projekt kan det vara svårt att genom kompetensutveckling utveckla sin konkurrens, om inte t ex en kommun eller annan aktör går in som ansökare. En annan anledning till denna ansökan är att kommunen skickat in en ansökan om förstudie på sina 251 kommunala arbetsplatser, och är övertygad om att det finns kvalitativa och ekonomiska samordningsvinster som skulle ganga alla parter om man genomför studierna samtidigt. Finns det då identiska kompetensutvecklingsbehov, finns det en variation av möjligheter att genomföra dessa, själva eller i samverkan med kommunalt anställda i en projektansökan.

Ett fokusområde i förstudien, som inte tangerar den kommunala sektorn, är möjligheten till utveckling tillsammans med aktörer andra sidan Östersjön. EU:s utvidgning är en möjlighet, inte ett hot och Karlskronas geografiska läge och färjeförbindelser ger oanade utvecklingsmöjligheter om man inventerar dem. Likaså mer kunskap om upphandlingsregler och anbudsförfarande.

Projektet kommer att ledas av en projektledare, som kommer att samverka både med kommunala aktörer och företagens intresseföreningar. Förstudien beräknas ta 6 mån, och sökt belopp är ca 300 000 kr, av 350 000 totalt.

Bakgrund

Små företag i Karlskrona är konkurrensutsatta av de nya EU-länderna andra sidan Östersjön. Konkurrensen verkar öka successivt. Mindre företag har även svårt att söka medel ifrån strukturfonderna då större projekt prioriteras.

Socialfonden förordar samlingsprojekt, vilket kräver en arbetsinsats av en organisation för förstudie, rekvirering och redovisning av penger, samt tillgång till medel innan rekvirerade medel betalas ut.
Karlskrona kommun är intresserad av att stå som organisatör för ett samlingsprojekt som omfattar initialt en förstudie inom tillväxtfaktorer och kompetensutvecklingsbehov för små företag, och därefter resulterar i en projektansökan till kompetensutveckling. Det en service till småföretagare inom kommunen, det stärker konkurrenskraften som kan resultera i ökande anställningar, och därmed resultera i en tillväxt för hela kommunen.

Samtidigt som denna ansökan går in till er har kommunen även skickat ytterligare en (KomKUV) som omfattar förstudie av kompetensutveckling av anställda inom kommunen. Inom områden som jämställdhet, mångfald (i mångfaldsbegreppet inräknat personer med funktionshinder och de med utländsk härkomst) finns det kvalitativa och ekonomiska samordningsvinster genom att verkställa kartläggningen styrkor utmaningar och förbättringsområden samtidigt.

Andra områden som betonas i kommunens ansökan till förstudie är arbetsmiljö, entreprenörskapets möjligheter, miljömässig hållbarhet samt beredskap inför omställningsbehov. För småföretag kan valda delar av detta vara relevant, tillsammans med egna områden man vill utveckla för att bli bättre på det man gör. Vi tror både kommun och småföretag skulle gagnas av att i en framtida kompetensutvecklingssatsning periodvis blanda grupper för att kunna lära av varandra, och få insikt i varandras verksamheter - i området entreprenörskap finns det t ex ömsesidiga vinster och utvecklingsmöjligheter för båda parter.

Syfte

Syftet med projektet är att ge småföretag, som inte annars har så stora möjligheter att söka medel från socialfonden, en chans till kompetensutveckling. Kompetensutveckling leder till en förbättrad konkurrenssituation, eventuellt en större avkastning och möjlighet till nyanställningar.
För att hitta rätt kompetensutveckling är det fördelaktigt med en förstudie, som kan lägga riktlinjerna för en långsiktig plan. Då kommunen har för avsikt att erbjuda en inventering av kompetensen hos sina 5717 anställda, på 251 arbetsplatser finns det stora möjligheter att delta i kompetensutvecklingsalternativ med kommunanställda, om de överensstämmer med företagets behov, vilket blir kostnads och planeringseffektivt.

Målsättning

Mätbara mål
- Att tillfråga samtliga registrerade och verksamma små företag i Karlskrona med färre än 5 anställda om intresse att delta i en förstudie till framtida kompetensutveckling.

- Att utifrån inkommet intresse sätta ihop en grupp av ca 30 - 50 företag max 350 personer, med en proportionerlig blandning av kvinnor och män (50-50), och de företag som leds av de med utländsk bakgrund (30% av deltagande företag)

- Att 85% av de deltagande företag vill delta i en kompetensutvecklingsansökan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vill någon med funktionshinder delta i förstudien möter det inga hinder. Kommunen tillhandahåller lämpliga lokaler för kompetensinventeringen, som kommer att ske i grupper av ca 20- 25 pers. Det finns i lokalerna hjälpmedel för att överkomma flertalet funktionshinder sammankopplade med rörlighet, synnedsättning, hörsel.

Transnationellt samarbete

Då konkurrensutsättningen av företag andra sidan Östersjön ibland ventileras negativt, kommer förstudien att initiera frågan - vad kan det finnas för vinster? Detta för att med utökand kunskap i t ex anbudsförfarande och språk finns det en ganska stor marknad i dessa nya länder. Förutom en marknad kan det finnas möjlighet till samverkan med utländska företag. Så inga kostnader kommer att anges i förstudien, men eventuellt i ett framtida projekt då området är viktigt att titta på och få möjlighet att utveckla för företagare på orten.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge