Logotyp på utskrifter

Hållbar utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePersonalenheten
KontaktpersonStaffan Roos
E-poststaffan.roos@orkelljunga.se
Telefonnummer0435-55004
Beviljat ESF-stöd275 070 kr
Total projektbudget275 070 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill inleda med att kartlägga vilka utmaningar som kommunerna i Skåne Nordväst står inför i framtiden. Svårigheterna att rehabilitera långtidssjukskrivna tillbaks till arbete är sedan tidigare projekt välkända. Vi vill därför istället identifiera och utarbeta långsiktiga och effektiva strategier för att skapa jämställda organisationer som motverkar ohälsa och utanförskap. Vi vill etablera samarbete med universitet/ högskola och ta del av evidensbaserad kunskap om hur man motverkar ohälsa och förbättrar jämställdhetsarbete i offentlig verksamhet. Tillsammans med de aktörer vi identifierar i förstudien vill vi i ett senare projekt erbjuda nyckelpersoner och ledare, kompetensutveckling för att stärka sig och förbättra sitt ledarskap. Förstudien ger oss tid att kontakta och etablera samarbete med intressenter och samverkanspartner. Förstudien syftar också till att förankra och sprida information om ett kommande gemensamt projekt. Vi kommer att lägga tid på att få en bra projektorganisation samt ta reda på vad målgruppen efterfrågar för verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Vi vill i förstudien förhålla oss undersökande så att informationen från verksamheterna i kommunerna i Skåne Nordväst ska kunna påverka innehållet, val av kompetensutvecklingen och val av utbildningsmetod i ett framtida gemensamt genomförande projekt.

Bakgrund

Höga ohälsotal är ett problem för många kommunala verksamheter. I nuläget finns inget enhetligt strategiskt och metodiskt sätt att förändra och motverka detta. Många arbetsledare saknar kompetens om hälsoarbete, hälsofaktorer för kunna påverka och förebygga långtidssjukskrivning. Erfarenheter från deltagare i ett tidigare projekt "Nyckeln" visar sammanfattningsvis att ledarskapet och möjligheter för olika aktörer att samverka för att hjälpa till att identifiera nya vägar till arbete upplevs som en nyckelfaktor för att motverka långtidssjukskrivning.

Kommunerna kommer i framtiden stå inför stora pensionsavgångar vilket kommer att innebära ett stort rekryteringsbehov. I nuläget upplevs det svårt att identifiera och erbjuda sina redan anställda utvecklingsmöjligheter i arbete. Ännu svårare blir det att identifiera möjligheter när medarbetare drabbats av sjukdom. Med ökad kompetens om kommunal verksamhet och de utmaningar verksamheterna vill vi i en förstudie undersöka om befintliga arbetsledare kunna bli kommunernas interna rekryterare.

Erfarenheter och forskning om jämställdhetsarbete visar att kvinnor i mycket mindre utsträckning erbjuds hjälp och stöd till utbildning för att karriärväxla när det drabbas av sjukdom. Med den förslagna rehabkedjan och de nya sjukskrivningskriterierna kommer vi i mycket större utsträckning i framtiden förväntas arbeta med sjukdom. Erfarenheter från tidigare projekt visar att flertalet långtidssjukskrivna som återgår i arbete lyckas bäst i ett nytt arbetsområde. Vi vill också i en förstudie identifiera vilket behov och vilka möjligheter vi kan erbjuda våra medarbetare majoritet kvinnor, kompetenshöjning för att återgå i arbete inom eller utanför sitt arbetsområde.

I många kommunala verksamheter upplever vi vinster i att samverka inte minst genom det erfarenhetsutbyte som blir en effekt när människor möts. Vi vill undersöka om ledarskapsutveckling för att förebygga ohälsa och minska långtidssjukskrivning, är ett område som vi kan förebygga och påverka genom samverkan.

I förstudien vill vi också undersöka behov och intresset för, att i samverkan, skapa team och formulera strategier för att utveckla och bättre ta tillvara på befintlig kompetens inom kommunal verksamhet. Vi vill kartlägga möjligheter, intresse att genom samverkan erbjuda våra arbetsledare och medarbetare effektivare och bättre stöd, utbildning, för att utveckla sitt ledarskap inom förebyggande hälsoarbete, jämställdhet etc.

I en förstudie kommer vi genom olika undersökningar, kvalitativa och/eller kvantitativa identifiera vilka behov och utmaningar som olika kommuner upplever. Vår ambition är att identifiera vilka nyckelkompetenser kommunerna har inom våra gemensamma utvecklingsområden. Vi söker svar på om, och hur, vi i samverkan kan använda dessa så att fler får del av kunskapen.

Vi vill skapa arenor för samarbete och utbildning kring våra gemensamma utmaningar. Genom att bilda utvecklingsteam innehållande nyckelpersoner från flera olika kommuner tror vi att erfarenhetsutbyte och konkreta möjligheter att samverka kring gemensamma problem/ utvecklingsområden ska generera ökad kompetens och skapa nya möjligheter till arbete.

Syfte

Vi vill finna nya vägar att öka tillgängligheten och möjligheterna för medarbetare att fortsätta utvecklas och arbeta i kommunal förvaltning Vi vill undersöka möjligheter att i samverkan metodiskt kompetenshöja arbetsledare/medarbetare i offentlig förvaltning inom flera olika områden så att långtidssjuksrivning förebyggs. Vi vill identifiera kompetenser och metoder för att effektivt kunna använda och bättre sprida information om hur vi bättre kan ta tillvara medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Vi vill finna vägar så att jämställdhetsarbetet blir mer prioriterat både genom förankring men också genom aktivt deltagande.

Målsättning

I förstudien vill vi undersöka olika kommuners behov och intresse av att i samverkan genomföra ett projekt för att utveckla metoder för att systematiskt förbättra jämställdhet, tillgänglighet i kommunal förvaltning. När vi genomfört förstudien kommer vi utifrån resultatet kring behov och av intresse för att samverka formulera målen med ett gemensamt genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillsammans har kommunerna i Skåne Nordväst flera lokaler som är anpassade så att anställda med olika funktionshinder kan delta. När vi förlägger möten, utbildningar kommer vi att göra det i lokaler så att det inte blir något hinder för dem som har funktionshinder. Vi kommer att anpassa resor, tider etc så att alla har möjlighet att delta. Eftersom vi är flera kommuner som deltar, erbjuds det informationstillfällen och mötestillfällen på flera olika orter i Skåne. Vi kommer att använda oss av både fysiska möten, telefonkontakter och internet som information och kommunikationskanaler.

Transnationellt samarbete

Inga aktiviteter i den inriktningen planeras i förstudien, men beroende på vilken information vi får genom våra studier kan det komma att bli aktuellt i ett genomförandeprojekt.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge